Pristupam Udruženju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije

Podaci o članu:

Ime i prezime

Datum rodjenja (dd.mm.gggg)

Tačan naziv institucije u kojoj član radi

Adresa ustanove i prebivališta

Telefon (na poslu, kod kuće ili mobilni po želji)

Email ili faks

Navedite užu oblast fizikalne medicine i rehabilitacije kojom se bavite

Način komunikacije koji vam najviše odgovara

 

 Odluka o visini članarine

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE 2013