Радови са секције СЛД

Клиничка примена ИЦФ класификације
PowerPoint презентација 744 KB, Фебруар 2010

ИЦФ модел у рехабилитацији пацијената са можданим ударом
PowerPoint презентација 357 KB, Фебруар 2010

ИЦФ модел у рехабилитацији пацијената са лумбалним болним синдромом
PowerPoint презентација 754 KB, Фебруар 2010

ПРВА ФАЗА РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ТРЕТМАНА БОЛЕСНИКА
СА КРАНИОЦЕРЕБРАЛНОМ ТРАУМОМ
- Р. Круни
ћ - Протић, Б. Ђуровић
PowerPoint Prezentacija

ПРОТОКОЛ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА ОСТЕЦЕЊЕМ ПЕРИФЕРНИХ НЕРАВА
М.Пави
чевић-Стојановић, Б. Илић, М. Манојловић-Опачић, В.Весовић-Потић
PowerPoint Prezentacija

ПРОТОКОЛИ РЕСПИРАТОРНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ КОД ПОВРЕДА ГРУДНОГ КОСА
Ната
ша Мујовић
PowerPoint Prezentacija

Рехабилитација у реплантационој хирургији
В. Весови
ћ-Потић, М. Павичевић-Стојановић, М. Манојловић-Опачић
PowerPoint Prezentacija

Хемиартропластика рамена код прелома и знацај ране рехабилитације
Владимир Вуков, Марко Здравкови
ћ, Татјана Радовановић
PowerPoint Prezentacija

Протокол рехабилитације хемиартропластике рамена код прелома
Радованови
ћ Татјана, Вуков Владимир, Весовић-Потић Владислава, Манојловић-Опачић Мирјана
PowerPoint Prezentacija

ПРОТОКОЛ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПОСЛЕ ПРЕЛОМА КУКА
Др Сања Томанови
ћ-Вујадиновић, Проф. др Борислав Дулић, Проф. др Владислава Весовић-Потић, Др Мирјана Манојловић-Опачић
PowerPoint Prezentacija

РЕХАБИЛИТАЦИОНИ ПОСТУПЦИ КОД ПОВРЕДА КОЛЕНА
Др. Емилија Дубљанин-Распопови
ћ
PowerPoint Prezentacija
 


 

 

 

   Позиви на састанке СЛД

  Позиви на састанке СЛД ДЛВ

 

 

      

НАСЛОВНА  -  МАПА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  -  КОНТАКТ  МАРКЕТИНГ  -  CREDITS
АКТИВНОСТИ  -  НОВОСТИ  -  ЧЛАНОВИ  -  ПРИСТУПНИЦА  -  ДОКУМЕНТАЦИЈА  -  КОНГРЕС  -  РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  -  СЕКЦИЈА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
© Удружење за физикалну и рехабилитациону медицину Србије