MASTER CLASS 2017 - 4. Simpozijum aktiva za tretman bola u rehabilitaciji - sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD i Srpskog udruženja za terapiju bola - 14. oktobar 2017. Beograd, Sava Centar, sala 2

Preuzmite program


Poštovane Kolege,

Pozivamo Vas, da prisustvujete stručnom sastanku u organizaciji Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD

2. juna u 12h, u prostorijama Srpskog Lekarskog Društva; Ulica Kraljice Natalije br. 3, Beograd, sa temom

“SAVREMENI PRISTUP U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI HEMOFILIJE“

Po završetku sastanka predviđen je koktel.

Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-1606/17 sa dva boda za slušaoce.


Srdačno,

Predsednik sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD
Doc. dr Mirko Grajić

Direktor Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS
Asist. dr Sanja Tomanović Vujadinović


12:00-12:40 Hematološka priprema bolesnika sa hemofilijom za fizikalnu terapiju,predavanje, Prof. dr Predrag Miljić

12:40-13:20 Hirurški tretman hemofilične artropatije kuka i kolena, predavanje, Prof. dr Goran Tulić

13:20-13:50 Procena funkcionalnog statusa i prepoperativna rehabilitacija bolesnika sa hemofilijom, predavanje, Prim. dr Nevena Krstić

13:50-14:30 Rehabilitacija nakon ortopedskih intervencija kolena i kuka, bolesnika sa hemofilijom, predavanje, Prim. dr Tatjana Radovanović

14:30-15:00 Diskusija, Podela Sertifikata, Koktel


 

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije i Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju poziva Vas na nacionalni Simpozijum B-883/16-II

ETIOPATOGENEZA I TRETMAN BOLA MUSKULARNIH OBOLJENJA KOD STOMATOLOGA

BEOGRAD, subota 29. oktobar 2016. Hotel CROWNE PLAZA
Akreditovano sa 4 boda za stomatologe i lekare

PROGRAM

Registracija učesnika: od 9 do 10 sati; početak skupa: u 10 sati

10:00 Ergonomija u stomatologiji Prof. dr Vanja Petrović,
dr sc. Nataša Pejčić

10:45 Uticaj ergonomskih rešenja u stomatologiji na profesionalnu patologiju Prof. dr Petar Bulat

11:30 Uticaj radnog položaja na opterećenje koštano mišićnog sistema Prof. dr Dejan Marković

12:15 Mehanizam nastanka i terapijske mogućnosti u tretmanu bolnog sindroma kod stomatologa Doc. dr Mirko Grajić

13:00 – 13:30 pauza

13:30 Kineziterapija - prevencija i tretman bolnog sindroma leđa i vrata Asist. dr Sanja Tomanović Vujadinović

14:15 Farmakoterapija najčešćih bolnih sindroma stomatologa Prof. dr Milica Prostran

15:00 Moderna stomatoloska ordinacija u skladu sa ergonomskim principima Doc. dr Tamara Perić

15:45 – 16:30 Diskusija i podela sertifikata
 

KOTIZACIJA: 1500 dinara.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije

Račun broj 205-104902-50, poziv na broj je broj 29/10; svrha uplate je “KME”.

SERTIFIKAT: Sertifikat o učešću dobijaju svi učesnici simpozijuma sa plaćenom kotizacijom koji su se registrovali.

REZERVACIJA: Molimo vas da učešće na simpozijumu prijavite na telefon 063/ 286-729, ili na mejl: stom.usavrsavanje@gmail.com

Za sve dodatne informacije pozovite: 063/ 286-729;

Srdačno,

Mirko Grajić


 

3. MASTER CLASS - SIMPOZIJUM AKTIVA ZA TRETMAN BOLA U REHABILITACIJI SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD I SRPSKOG UDRUŽENJA ZA TERAPIJU BOLA

"Tretman bola u hroničnim bolestima - Poruke iz kliničke prakse”

1. oktobar 2016. Beograd, Sava Centar, sala 2.

Preuzmite poziv i program


 

Poštovane Kolege,

Pozivam Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD,

17. juna u 14h u Lukovskoj Banji, sa temom

"Praktična primena balneokupki i blatnih pakovanja u odnosu na fizičko hemijske karakteristike vode i blata i vrstu oštećenja zdravlja"
Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbuje pod brojem А-1-1584/16, sa 2 boda za slušaoce.

Predviđen je prevoz autobusom sa polaskom u 8h ispred Sava Centra, parking sa savske strane.

Srdačno,

Mirko Grajić
 

Program

13:00-14:00 Registracija učesnika

14:00-14:10 Predstavljanje ustanove

13:00-14:00 Registracija učesnika

14:00-14:10 Predstavljanje ustanove

14:10-14:40 Praktična primena balneokupki i blatnih pakovanja u odnosu na fizičko-hemijske karakteristike vode i blata i vrstu oštećenja zdravlja. predavanje Prof. dr Milisav Čutović

14:40:15:10 Kompleksni tretman osteoartritisa, važnost izbora drugih fizikalno-medicinskih procedura koje se preporučuju za racionalnu primenu uz balneoterapiju. predavanje Prof. dr Milica Lazović

15:10-15:30 Dosadašnja iskustva Lukovske banje u primeni balneo-fizikalnih procedura. predavanje Dr Goran Janković

15:30-15:40 Diskusija

15:40 Koktel i zakuska

 


 

Poštovane Kolege,

Pozivam Vas, da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD, 21. aprila 2016. godine u 12h, u prostorijama Srpskog Lekarskog Društva; Ulica Džordža Vašingtona 19, Beograd, sa temom:

"Savremeni multidisciplinarni koncept lečenja bolesnika sa multiplom sklerozom"

Po završetku sastanka predviđen je koktel.

Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-2460/15 sa dva boda za slušaoce.

Srdačno,
Mirko Grajić

Program

11:30-12:00 Registracija učesnika

12:00-12:40 Multipla Skleroza- od prepoznavanja to tretmana, gde smo danas?
predavanje
Prof. dr Jelena Drulović

12:40-13:20 Opterećenje populacije multiplom sklerozom
predavanje
Prof. dr Tatjana Pekmezović

13:20-13:50 Značaj balneoterapije u procesu rehabilitacije neurodegenerativnih oboljenja sa posebnim osvrtom na multiplu sklerozu (MS)
predavanje
Prof. dr Milisav Čutović

13:50-14:20 Rehabilitacija obolelih od multiple skleroze
predavanje
Dr Tatjana Matejević

14:20-14:30 Diskusija

Koktel

 


 

Poštovane Kolege,

Pozivam Vas na stručne sastanke specijalističke sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD koji će biti održani u martu i koji su u procesu akreditacije.

Molim članove sekcije da razmisle i pošalju putem e maila, želje, ideje i potrebe vezane za izbor tema i predavača na stručnim sastancima sekcije,kako bi smo i na taj način naše sastanke učinili još atraktivnijim i opravdali zvanje najbolje sekcije u Srbiji.

Sve najbolje,

Asist. dr Mirko Grajić.


"Novine u dijagnostici i lečenju anorektalnih anomalija kod dece"

18.03.2016.; Univerzitetska dečja klinika,Tiršova 10, sa početkom u 1200.


Molim učesnike da dođu 30 minuta ranije kako bi se izbegla gužva pri registraciji.

11:30-12:00
Registracija učesnika


12:00-12:20
Hirurško lečenje anorektalnih anomalija
predavanje
Prof. dr Marija Lukač

12:20-12:40
Urološke implikacije anorektalnih anomalija
predavanje
Prof. dr Zoran Krstić

13:00-13:20
Neurofiziološka dijagnostika kod disfunkcija sfinktera
predavanje
Prof. dr Ivana Petronić Marković

13:20-13:40
Fizikalna terapija poremećaja kontinencije i pražnjenja uzrokovanih anorektalnim anomalijama
predavanje
Doc. dr Dragana Ćirović

14:00-14:20
Klinički skor i funkcionalna procena kod dece sa anorektalnim malformacija
predavanje
N. Sar. Kl. Ass. dr Dejan Nikolić

14:20-15:00
Diskusija

15:00-15:30
Koktel


Poštovane Kolege,

Pozivam Vas na stručne sastanke specijalističke sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD koji će biti održani u martu i koji su u procesu akreditacije.

Molim članove sekcije da razmisle i pošalju putem e maila, želje, ideje i potrebe vezane za izbor tema i predavača na stručnim sastancima sekcije,kako bi smo i na taj način naše sastanke učinili još atraktivnijim i opravdali zvanje najbolje sekcije u Srbiji.

Sve najbolje,

Asist. dr Mirko Grajić.

"Tretman bola i spazma kod bolesnika sa neurološkim i muskuloskeletnim poremećajima",

04.03.2016. – Beograd, Kraljice Natalije br 3, sa početkom u 1400
, molim učesnike da dođu 30 minuta ranije kako bi se izbegla gužva pri registraciji.

13:30-14:00
Registracija učesnika

14:00-14:50
Patofiziologija spazma i spasticiteta,osnovni terapijski principi u neurološkoj praksi
predavanje
Prof. dr Dragana Lavrnić

14:50-15:40
Klasifikacija i lečenje zapaljenskog bolnog sindroma u leđima
predavanje
Asist. dr Predrag Ostojić

15:40-16:30
Tretman bola i spazma u najčešćim muskuloskeletnim poremećajima
predavanje
Asist. dr Mirko Grajić

16:30-17:00
Diskusija

17:00
Koktel

 


MASTER CLASS 2015 - DRUGI SIMPOZIJUM AKTIVA ZA TRETMAN BOLA U REHABILITACIJI SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD

" BOLNI SINDROM GLAVE I VRATA, OD NEDOUMICA DO REŠENJA "

10. oktobar 2015. Beograd, Sava Centar, sala 2.

Vi
še informacija


 

POZIV ZA STRUČNI SASTANAK SPECIJALISTIČKE SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD


Poštovani članovi Specijalističke Sekcije za Fizikalnu Medicinu i Rehabilitaciju SLD,

Obaveštavam Vas da će se u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Ribarska Banja 25. septembra 2015. godine sa početkom u 12.00h održati stručni sastanak Sekcije Fizikalne medicine i rehabilitacije SLD sa temom:

"Savremeni multidisciplinarni koncept lečenja bolesnika sa multiplom sklerozom"

Po završetku sastanka predviđen je koktel.

Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-2460/15 sa dva boda za slušaoce.

Organizovan je besplatni prevoz autobusom iz Beograda sa polaskom u 8.00h sa parkinga ispred Sava Centra ( savska strana). Vidimo se u Ribarskoj Banji!

Predsednik Specijalističke Sekcije za Fizikalnu Medicinu i Rehabilitaciju SLD,
Asist. dr Mirko Grajić

Satnica, teme i predavači


11:30-12:00 Registracija učesnika

12:00-12:40 Multipla Skleroza- od prepoznavanja do tretmana, gde smo danas?
predavanje Prof. dr Jelena Drulović

12:40-13:20 Opterećenje populacije multiplom sklerozom
predavanje Prof. dr Tatjana Pekmezović

13:20-14:00 Značaj balneoterapije u procesu rehabilitacije neurodegenerativnih oboljenja sa posebnim osvrtom na multiplu sklerozu (MS)
predavanje Проф. др Милисав Чутовић

14:00-14:40 Rehabilitacija obolelih od multiple skleroze Dr Tatjana Matejević

14:40-15:00 Diskusija

15:00-16:00 Koktel

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

Poštovane kolege 

Pozivam Vas na stručni sastanak Specijalističke Sekcije za Fizikalnu Medicinu i Rehabilitaciju SLD, 11. juna u 14h u Specijalnoj Bolnici za rehabilitaciju Banja Rusanda u Melencima, sa temom:

Uloga prirodnog okruženja i balneoterapije u savremenom konceptu lečenja,

Stručni sastanak je akreditovan pod brojem A-1-1602/15, slušaoci dobijaju 2 poena Organizovani polazak autobusom je u 11h sa parkinga sa donje savske strane Sava Centra.


PROGRAM

13:30-14:00 Registracija učesnika    

14:00-14:40 Uticaj prirodnog okruženja na ishod lečenja u bolnicama
predavanje Prof. dr Nada Naumović

14:40-15:20 Lekovita svojstva i karakteristike peloida jezera Rusande
predavanje Mr. sci dr Radoslava Bačikin

15:20-16:00 Značaj balneoterapije u procesu rehabilitacije sa posebnim osvrtom na dnevnu dinamiku primene odabranih fizikalnomedicinskih
predavanje Prof. dr Milisav Čutović

16:00-16:20 Diskusija    

16:20-17:00 Koktel    

Pozivaju se svi zainteresovani članovi sekcije, entuzijasti i one koji gaje posebno interesovanje za balneoklimatologiju, oni koji žele da se angažuju stručno u aktivu za balneoklimatologiju, da se pre početka stručnog sastanka u Melencima, nađemo u 13:20 u sali za predavanje i opušteno porazgovaramo o balneoklimatologiji i idejama koje bismo u okviru sekcije mogli da sprovedemo  i time i na ovaj način pomognemo ovoj našoj prelepoj struci.
Aktiv je formiralo Predsednišvo sekcije, a za Predsednika aktiva za balneoklimatologiju je izabran prof Milisav Čutović.

Takođe smo istakli da Institut za rehabilitaciju kao nastavna baza i naučno istraživačka baza, ali koji je i banja, mesto gde rade naša dva profesora prof Lazović i Prof Čutović, bude i logistička baza za rad aktiva.
Vidimo se u Melencima,

srdačno,


Mirko Grajić
Asst. Mirko Grajic MD. MSc

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

Poštovani Članovi,

Specijalističke Sekcije za Fizikalnu Medicinu i Rehabilitaciju SLD,

Obaveštavam Vas da će se u Institutu za rehabilitaciju – organizaciona jedinica „Selters banja“ u  Mladenovcu  24. aprila 2015. godine sa početkom u 12.00 h održati izborna skupština i stručni sastanak Sekcije Fizikalne medicine i rehabilitacije SLD sa temom „Postakutna rehabilitacija bolesnika sa cerebrovaskularnim inzultom“.

Ovom prilikom zakazujem izbornu skupštinu Specijalističke Sekcije za Fizikalnu Medicinu i Rehabilitaciju SLD, u skladu sa odlukom Predsedništva SLD od 16. januara 2015. Statutom SLD je predviđena je i mogućnost reizbora Predsednika Specijalističke Sekcije.

Tom prilikom ću podneti izveštaj o radu tokom mog predsedavanja Sekcije za Fizikalnu Medicinu i Rehabilitaciju SLD.

Želim da se zahvalim svim članovima naše sekcije i prijateljima rehabilitacije koji su mi dali podršku da u teškim i složenim vremenima zajedno sa Predsedništvom Sekcije, svi zajedno uspemo da unapredimo rad sekcije i uvedemo značajne novine.

                                       Teme predavanja:

1.    Organizacija rehabilitacije bolesnika sa cerebrovaskularnim inzultom,
Prof. Dr Milica Lazović

2.    Rehabilitacija bolesnika sa cerebrovaskularnim inzultom - savremeni koncept rehabilitacije, Dr sc. med Vesna Knežević

3.    Savremeni sistemi za analizu hoda,
Dr sc. med Snežana Draganac

4.    Višekanalna funkcionalna električna stimulacija sa senzornim upravljanjem u terapiji hoda nakon moždanog inzulta,
Dr sc. med Jovana

5.    Balneološke karakteristike termomineralne vode i lekovitog blata

Selters banje Mladenovac – uloga i značaj u rehabilitaciji sa posebnim osvrtom na CVI, 
Prof Dr. Milisav Čutović

Po završetku sastanka predviđen je koktel.

Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-969/15 sa dva boda za slušaoce.

Organizovan je besplatni prevoz  autobusom iz Beograda sa polaskom u 11.00h sa parkinga ispred stadiona „Crvene Zvezde“ (prijave na tel. 011 2667 343).


Mirko Grajić
Asst. Mirko Grajic MD. MSc

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

Poštovane Kolege,

Pozivam Vas, da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD, 25. marta u 14h, sa temom

"Savremeni pristup u lečenju i rehabilitaciji mekotkivne i koštano zglobne traume"

Sastanak je akreditovan od strane ZSSpod brojem A-1-968/15, pasivno učešće nosi 2 boda, a aktivno 3, za članove SLD nema kotizacije, za one koji nisu članovi prilikom preuzimanja sertifikata uplata 1000 din Srpskom Lekarskom Društvu.

Mesto održavanja: Beograd - Ulica Kraljice Natalije broj 3/ prvi sprat. ( Početak Ulice Kraljice Natalije je ka Zelenom Vencu, ugao sa Prizrenskom, iskopirajte link dole naveden, ako je potrebno pa ga prenesite u pretraživač)

http://www.infograd.rs/addr/stari_grad_kraljice_natalije_1_
beograd.html

Prijavljivanje na licu mesta.

Molim Vas da dođete 30 minuta ranije, kako bi se izbegao zastoj i kašnjenje početka sastanka,
Satnica
 

13:30-14:00
Registracija učesnika

14:00-14:10
Mehanizam nastanka i vrste povreda u regiji skočnog zgloba.
predavanje
Mr sci. med dr Aleksandar Kojić

14:10-14:25
Terapijske opcije u tretmanu povreda u regiji skočnog zgloba.
predavanje
Mr sci.med dr Aleksandar Kojić

14:25-14:35
Najčešće traumatske povrede šake i podlaktice
predavanje
Doc. dr Ivan Milošević

14:35-14:50
Hirurški i konzervativni tretman povreda šake i podlaktice
predavanje
Doc. dr Ivan Milošević

14:50-15:05
Mehanizmi povređivanja i rehabilitacija mekotkivnih povreda kolena u sportu
predavanje
Asist. dr Mirko Grajić

15:05-15:20
Fizika ESWT i Primena Ekstrakorporalne “Shock Wave“ terapije u rehabilitaciji povreda muskuloskeletnog sistema
predavanje
Asist. dr Mirko Grajić

15:20-15:40
Diskusija

15:40-16:00
KOKTEL KETERING


16:00-16:30
Termoformabilne remodelirajuće imobilizacije i savremene stabilizacije u tretmanu mekotkivne i koštanozgobne traume
Radionica
Mr.sci.med dr Aleksandar Kojić
Doc. Dr Ivan Milošević

16:30-17:00
Praktična aplikacija “Shock Wave“ terapije, rad sa pacijentima
Radionica
Mirko Grajić
Asst. Mirko Grajic MD. MSc
 

Srdačno,

Mirko Grajić
Asst. Mirko Grajic MD. MSc
 

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

Poštovane Kolege,

Zbog većeg interesovanja i molbe kolega da ponovimo stručni skup pozivam Vas, da prisustvujete ponovljenom stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD, sastanak je akreditovan od strane ZSS

ALGORITMI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI CEREBRALNE PARALIZE I EVIDENTIRANjE PACIJENATA OBOLELIH OD CEREBRALNE PARALIZE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU

- 27. 02. 2015. u 12 h
- Srpsko Lekarsko Društvo, Džordža Vašingtona 19
 

 Satnica

Tema

Metod Obuke

Predavač

12:00 - 12:10

UVODNA REČ i PREDSTAVLJANJE  SPECIJALNE BOLNICE ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU

Prim. Dr Mirjana Bošković

12:10 - 12:30

Algoritam za praćenje dece sa znacima simptomatski rizičnog razvoja – SRR

predavanje

Dr Snežana Gajić-Jovanović

12:30 - 12:50

 Algoritam dijagnostičkih procedura kod klinički postavljene dijagnoze cerebralne paralize

predavanje

Dr Sanja Ostojić

12:50 - 13:10

Algoritam tretmana cerebralne paralize

predavanje

Dr Snežana Bugarić

13:10 - 13:30

Evidentiranje pacijenata obolelih od cerebralne paralize u SBCP i RN

predavanje

Dr Dubravka Radulović

13:30 - 14:00

DISKUSIJA

 

Po završetku sastanka predviđen je koktel.

Prijavljivanje je na licu mesta.

Molim Vas da dođete 20 minuta ranije, kako bi se izbegao zastoj i kašnjenje početka sastanka,

Srdačno,

Mirko Grajić
Asst. Mirko Grajic MD. MSc
 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

A- TEST: PROCENA FUNKCIONALNOG OPORAVKA BOLESNIKA TOKOM RANE I PRODUŽENE REHABILITACIJE
1-A- 2218/14

- 05.12.2014. u 12 h
- Vojnomedicinska akademija, Amfiteatar (4. Etaž)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

12.00 – 12.15

Uvodna reč - fizijatrija

predavanje

Prof Dr Sc Med Aleksandar Djurović, fizijatar

12.15 – 12.30

Fizijatrijska ideja i statističke metode

predavanje

Dr Med Petar Pišev, fizijatar

12.30 – 12.45

A test – pouzdanost procene funkcionalnog oporavka bolesnika tokom rane rehabilitacije na ortopedskom odeljenju

predavanje

Dr Med Dejan Ilić, fizijatar

12.45 – 13.00

А test – procena funkcionalnog oporavka tokom rane rehabilitacije bolesnika na ortopedskom odeljenju – validnost sadržaja, kriterijuma i konstrukcije
predavanje

predavanje

Dr Med Vesna Pejović, fizijatar

13.00 – 13.15

Dijagnostička tačnost A test u proceni funkcionalnog oporavka pacijenata tokom rane rehabilitacije i tačke preseka za planiranje rane i produžene rehabilitacije

predavanje

Asist dr sc med, Aleksandra Vukomanović, fizijatar

13.15 – 13.30

Primena A testa u proceni funkcionalnog oporavka pacijenata tokom produžene rehabilitacije

predavanje

Mr sc med Dejan Miljković, fizijatar

13.30-13:45

DISKUSIJA

 

13:45-14:00

DODELA GODIŠNjIH PRIZNANjA SLD I SEKCIJE FMR

 

 

Asist.dr Mirko Grajić

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Poštovane Kolege,

pozivam Vas, da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD,
sastanak je akreditovan od strane ZSS,

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:

ALGORITMI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI CEREBRALNE PARALIZE I EVIDENTIRANJE PACIJENATA OBOLELIH OD CEREBRALNE PARALIZE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU

24.10. 2014. u 12 h
Specijаlnа bolnicа zа cerebrаlnu pаrаlizu i rаzvojnu neurologiju,
Sokobаnjskа 17а , Beogrаd


12.00 – 12.40
Algoritаm dijаgnostičkih procedurа kod klinički postаvljene dijаgnoze cerebrаlne pаrаlize
p
redаvаnje

12.40 – 13.20
Algoritаm tretmаnа cerebrаlne pаrаlize
predаvаnje

13.20. – 14.00
Evidentirаnje pаcijenаtа obolelih od cerebrаlne pаrаlize u bolnici u SBCP i RN
predаvаnje

14.00 – 14.15
DISKUSIJA


Po završetku sastanka predviđen je koktel.

KONTAKT TELEFON 2667961,

Prijavljivanje je na licu mesta.

Molim Vas da dođete 30 minuta ranije, kako bi se izbegao zastoj i kašnjenje početka sastanka,

Srdačno,

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grajić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Instituta za rehabilitaciju u Beogradu, koji će se održati u PETAK 25.04.2014. godine u 13.00 časova, u Institutu za rehabilitaciju – organizacioni deo „SELTERS“, u Mladenovcu.

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:

„Specifičnosti rehabilitacije kod bolesnika starije životne dobi“

U okviru kog će se održati predavanja:

Specifičnosti rehabilitacije kod bolesnika starije životne dobi
Prof.dr Milica Lazović

Specifičnosti medikamentozne terapije u gerijatriji
Prof. dr Dušan Đurić

Konsolidacija preloma u osteoporozi – perspektive lečenja
NS Prim.dr.sci.med. Olivera Ilić Stojanović

Rehabilitacija gerijatrijskih bolesnika posle preloma kuka
Prim.mr.sci.med. Nataša Radosavljević

Strategija balansa kod gerijatrijskih pacijenata
Dr sci.med Snežana Draganac


Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (broj:153-02-535/2014-01) pod rednim brojem A-1-916/14 u januarskom akreditacionom roku 2014. godine i predavačima donosi po 3, a slušaocima po 2 poena.

Planiran polazak autobusom sa parkinga „Sava Centra“ (savska strana) u 12.00 časova.
Po završetku stručnog dela organizovan koktel – ručak.

01.04.2014. Beograd

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grajić


 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku u okviru proslave 60 godina postojanja i rada ustanove koji će se održаti u ČETVRTAK 27.03.2014. godine u 12.00 čаsovа, u prostorijama SLD, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„Savremeni koncept protetičke rehabilitacije i primene ortoza u rehabilitaciji“

Program:

12:00-12:30

„Protetička i ortotička rehabilitacija – prošlost, sadašnjost, budućnost“
Dr Biljana Vidaković Maksimović

12:30-12:50

 

„Savremene tehnologije u protetici i ortotici gornjih i donjih ekstremiteta“
Dr Božidar Grujičić

12:50-13:20

 

„Hiperbarična oksigenacija i njeni efekti na protetičku rehabilitaciju bolesnika sa jednostranom amputacijom“
Dr sci.med. Igor Simanić

13:20-13:40

 

„Uticaj kardiovaskularnih oboljenja na rehabilitaciju osoba sa amputacijom donjeg ekstremiteta“
Mr sci.med. Sonja Ralević

13:40-14:00

„Novine u protetičkoj rehabilitaciji dece sa nedostatkom ekstremiteta“
Mr sci.med. Tatjana Blagojević

Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije Odlukom br. A-1-915/14 sa 3 boda za predavače i 2 za slušaoce .


Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Zаvodа zа zdrаvstvenu zаštitu rаdnikа „Železnice Srbije“, koji će se održаti u ČETVRTAK 12.12.2013. godine u 12.00 čаsovа, u Zаvodu zа zdrаvstvenu zаštitu rаdnikа „Železnice Srbije“, orgаnizаcioni deo Beogrаd, Sаvskа 23, Beogrаd.

Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„Sаvremeni trendovi u dijаgnostici i prаćenju efekаtа terаpije osteoporoze“


U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.00-12.30 KLINIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA LABORATORIJSKIH PARAMETARA U OSTEOPOROZI Dr Violetа Ćulаfić
12.30-13.00 KOLIKO KORISTIMO SVE MOGUĆNOSTI DXA OSTEODENZITOMETRA Dr Jelenа Vаsić
13.00-13.30 TBS – TRABECULAR BONE SCORE Dr Filip Gojković
13.30-14.00 SAVREMENI TRENDOVI U LEČENJU OSTEOPOROZE Dr Jelenа Elez

Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije (broj: 153-02-4068/2013-01 od 15.11.2013.) pod rednim brojem A-1-3089/13 u oktobаrskom аkreditаcionom roku 2013. godine i predаvаčimа donosi po 3, а slušаocimа po 2 poenа.

OBAVEZNA PRIJAVA NA BROJ TELEFONA 066 83 00 214!

15.11.2013. Beogrаd


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete KURSU Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Specijаlne bolnice zа rehаbilitаciju Bаnjа Koviljаčа, koji će se održаti u PETAK 29.11.2013. godine u 12.00 čаsovа, u Specijаlnoj bolnici zа rehаbilitаciju Bаnjа Koviljаčа. Kurs se održаvа po drugi put.

Temа kursа, kontinuirаne edukаcije je:

„Multidisciplinаrni pristup u dijаgnostici i lečenju muskuloskeletnih i neuromuskulаrnih bolnih stаnjа kod dece“


U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.15-13.15 Rаzvoj dečje fizijаtrije u Bаnji Koviljаči Prim.dr Negosаvа Stojković
13.15-14.15 Diferencijаlnа dijаgnozа аrtritisа kod dece Prim.dr Gordаnа Sušić
14.40-15.40 Bolni kuk kod dece-ortopedski pristup Prof.dr sci med Rаdivoj Brdаr
15.40-16.40 Bol u neuromišićnim oboljenjimа u dečjem uzrаstu Prof.dr sci med Vedrаnа Milić-Rаšić
17.10-18.10 Fizikаlno lečenje Pertesove bolesti Mr.sci med Jаsminа Milovаnović-Arsić


KURS je аkreditovаn i nosi 11 poenа zа predаvаče i 6 poenа zа slušаoce.

OBAVEZNA PRIJAVA nа broj telefonа 066 83 00 214 zbog ogrаničenog brojа mestа (od 09 – 14 čаsovа).

Informаcije u vezi prevozа аutobusom potrаžiti nа broj telefonа
066 83 00 214 (od 09 – 14 čаsovа).

I predаvаč i slušаlаc imаju prаvo dа sаmo jednom dobiju poene zа određenu kontinuirаnu edukаciju u kojoj mogu više putа učestvovаti


01.11.2013


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete KURSU Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, domаćem kursu prve kаtegorije, koji će se održаti u SREDU 09.10.2013. godine u 12.00 čаsovа, u SALI Srpskog lekаrskog društvа DŽordžа Vаšingtonа 19 u Beogrаdu.

Temа kursа, kontinuirаne edukаcije je:

„Sаvremeni multidisciplinаrni pristup dijаgnostici i lečenju lezijа nervusа fаcijаlisа“


U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.15-13.15 Belovа pаrаlizа – sаvremeni koncept dijаgnostike i fаrmаkološke terаpije Prof.dr Zoricа Stević
13.15-14.15 Oboljenjа temporаlne kosti kаo uzrok periferne pаrаlize fаcijаlisа: mogućnost dijаgnostičke greške Prof.dr Snežаnа Ješić
14.15-15.15 Prognostičkа vrednost rаzličitih elektrodijаgnostičkih metodа kod preriferne pаrаlize fаcijаlnog nervа Prim.dr Milenа Pаvićević Stojаnović
15.45-16.45 Pаlijаtivno lečenje pаrаlize fаcijаlisа trаnspozicijom muskulus orbiculаris orisа Doc. dr Milаn Jovаnović
16.45-17.45 Fаcijаlis – rekonstruktivni hirurški аspekti Doc. dr Lukаs Rаsulić
18.00-18.45 Fizijаtrijski pristup lečenju periferne pаrаlize fаcijаlnog nervа: otklonimo dileme Dr Brаnkа Mlаdenović


KURS je аkreditovаn kаo domаći kurs prve kаtegorije u julskom аkreditаcionom roku i donosi predаvаču 12, а slušаocu 6 poenа.

OBAVEZNA PRIJAVA nа broj telefonа 066 83 00 214 zbog ogrаničenog brojа mestа (RADNIM DANOM OD 09 DO 15 ČASOVA).


09.09.2013


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete KURSU Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, koji će se održati u PETAK 31.05.2013. godine u 12.00 časova, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača.

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:

„Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju muskuloskeletnih i neuromuskularnih bolnih stanja kod dece“

U okviru kog će se održati predavanja:

12.15-13.15 Razvoj dečje fizijatrije u Banji Koviljači Prim.dr Negosava Stojković
13.15-14.15 Diferencijalna dijagnoza artritisa kod dece Prim.dr Gordana Sušić
14.40-15.40 Bolni kuk kod dece-ortopedski pristup Prof.dr sci med Radivoj Brdar
15.40-16.40 Bol u neuromišićnim oboljenjima u dečjem uzrastu Prof.dr sci med Vedrana Milić-Rašić
17.10-18.10 Fizikalno lečenje Pertesove bolesti Mr.sci med Jasmina Milovanović-ArsićKURS je akreditovan i nosi 11 poena za predavače i 6 poena za slušaoce.

OBAVEZNA PRIJAVA na broj telefona 066 83 00 214 zbog ograničenog broja mesta.

Informacije u vezi autobuskog prevoza potražiti na broj telefona
066 83 00 214.


16.05.2013


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Zаvoda zа specijаlizovаnu rehаbilitаciju „GAMZIGRAD“ u Gаmzigrаdskoj Bаnji, koji će se održаti u PETAK 12. 04. 2013. godine u 12.00 čаsovа, u Zаvodu zа specijаlizovаnu rehаbilitаciju „GAMZIGRAD“ u Gаmzigrаdskoj Bаnji.

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:

„ZNAČAJ MULTIDISCIPLINARNOG PRISTUPA U REHABILITACIJI PERIFERNIH VASKULARNIH OBOLJENJA

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.00-12.25 DIJAGNOZA I LEČENJE PERIFERNE VASKULARNE BOLESTI - MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP Prof.dr Živаn Mаksimović

12.25-12.50 KLINIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA D-DIMERA Prof. dr Violetа Dopsаj

12.50-13.15 PRIMARNA PROFILAKSA TROMBOZE DUBOKIH VENA U HIRURGIJI KUKA I KOLENA Dr Tаtjаnа Rаdovаnović

13.15-13.40 ZNAČAJ HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U LEČENJU I REHABILITACIJI PERIFERNIH VASKULARNIH OBOLJENJA Dr Rаde Kostić

13.40-14.05 ULOGA FIZIJATRA U PREVENCIJI DIJAGNOSTICI I LEČENJU PERIFERNE VASKULARNE BOLESTI Dr Drаgicа Rondović


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije (broj: 153-02-3934/2012-01) pod rednim brojem A-1-1005/13 u jаnuаrskom аkreditаcionom roku 2013. godine i predаvаčimа donosi po 3, а slušаocimа po 2 poenа.

Informаcije u vezi prevozа аutobusom potrаžiti nа broj telefonа
066 83 00 214.


01.03.2013. god.


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaicju Kliničkog centra Srbije, koji će se održati u PETAK 21.12.2012. godine u 12.00 časova, u UK „Vuk Karadžić“, u ulici Bulevar Kralja Aleksandra 77a u Beogradu.

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:

„REHABILITACIJA BOLNIH STANjA – značaj adekvatne procene uzroka bola na ishod lečenja, funkcionalni status bolesnika i kvalitet života“

U okviru kog će se održati predavanja:

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI BOLA – ZNAČAJ U REHABILITACIJI BOLNIH STANjA
dr Zoran Railić

AKUTNI POSTOPERATIVNI BOL – VEZA IZMEĐU TERAPIJSKOG PRISTUPA I FUNKCIONALNOG OPORAVKA
Doc.dr.sci.med.dr Emilija Dubljanin Raspopović

ZNAČAJ MEHANIZMA I TRETMANA NEUROPATSKOG BOLA NA FUNKCIONALNI STATUS PACIJENTA
Ass.mr.sci.med.dr Mirko GrajićStručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-3231/12 u oktobarskom akreditacionom roku 2012. godine i predavačima donosi po 3, a slušaocima po 2 poena.

25.11.2012. god.


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Institutа zа rehаbilitаciju, koji će se održаti u PETAK 20.04.2012. godine u 12.00 čаsovа, u Institutu zа rehаbilitаciju – orgаnizаcioni deo „SELTERS“, u Mlаdenovcu.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„Aktuelne smernice rehаbilitаcije i lečenjа
 muskuloskeletnih oboljenjа“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

AKTUELNE SMERNICE REHABILITACIJE I LEČENJA MUSKULOSKELETNIH OBOLJENJA
Prof.dr Milicа Lаzović

SPECIFIČNOSTI I SAVREMENI ASPEKTI REHABILITACIJE GERIJATRIJSKE POPULACIJE
Prim.dr.sci.med. Vesnа Knežević

NAJČEŠĆE GREŠKE I KONTROVERZE U TUMAČENJU OSTEODENZITOMETRIJSKOG NALAZA I ZAPOČINJANJU LEČENJA
NS Prim.dr.sci.med. Oliverа Ilić Stojаnović

DIJAGNOSTIČKI KRITERIJUMI, KLINIČKI ZNAČAJ I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI FIBROMIALGIJE
Prim.mr.sci.med. Nаtаšа Rаdosаvljević


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije pod rednim brojem A-1-1272/2012 od 01.03.2012. godine i predаvаčimа donosi po 3, а slušаocimа po 2 poenа.

Obezbeđen je prevoz аutobousom sа heliodromа Kliničkog Centrа Srbije uz prethodnu rezervаciju mestа nа telefon 011 36 15 605 do 18.04.2012.

30.03.2012. god.


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Klinike zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Vojnomedicinske аkаdemije, koji će se održаti u PETAK 30.03.2012. godine u 12.00 čаsovа, u Vojnomedicinskoj аkаdemiji, u ulici Crnotrаvskа 17, u аmfiteаtru nа 4 sprаtu, u Beogrаdu.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„ASPEKTI GERIJATRIJSKE REHABILITACIJE“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

Vodič kliničke prаkse zа prevenciju pаdovа u stаrijoj životnoj dobi
Ass.mr.sci.med.dr Aleksаndrа Vukomаnović

Fizičkа аktivnost – recept zа zdrаvu stаrost
Ass.mr.sci.med.dr Zoricа Brdаreski

Problemi stopаlа kod pаcijenаtа stаrije životne dobi
Mr.sci.med.dr Drаgаn Mаrić

Mogućnosti rehаbilitаcije stаrih u kućnim uslovimа
Mr.sci.med.dr Dejаn Miljković


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije pod rednim brojem A-1-1287/2012 od 01.03.2012. godine i predаvаčimа donosi po 3, а slušаocimа po 2 poenа.

13.03.2012. god.


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Klinike zа rehаbilitаciju „Dr Miroslаv Zotović“, koji će se održаti u PETAK 02.03.2012. godine u 12.00 čаsovа, u Ustаnovi kulture Vuk Kаrаdžić, u ulici Bulevаr Krаljа Aleksаndrа 77а u Beogrаdu.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„DIJAGNOZA I TERAPIJA CERVIKALNOG SINDROMA“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

Dijаgnozа i funkcionаlnа procenа pаcijenаtа sа cervikаlnim sindromom
Prof.dr LJubicа Konstаntinović

Neurofiziološkа procenа pаcijenаtа sа cervikаlnim sindromom
Prim.dr Srbislаv Stevаnović

Znаčаj neurohirurških metodа u lečenju pаcijenаtа sа cervikаlnim sindromom
Prof.dr Dаnicа Grujičić

Fizikаlnа terаpijа i rehаbilitаcijа pаcijenаtа sа cervikаlnim sindromom
Mr.sci.med.dr Kаnjuh Željko


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

PPozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Univerzitetske dečije klinike, koji će se održаti u PETAK 25.11.2011. godine u 12.00 čаsovа, u аmfiteаtru Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj 10.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„PES EKVINOVARUS“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

PEV – očimа pedijаtrа, Prof. dr S. Mаglаjlić

Spinаlni disrаfizаm i PEV, Prim. dr M. Rаičević

Sаvremeni ortopedski tretmаn PEV, Prof. dr R. Brdаr

Fizijаtrijske mogućnosti u lečenju PEV, Prof. dr I. Petronić-Mаrković


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije u odluci broj: 153-02-278/2011-01 od 16.08.2011. godine pod brojem A-1-2905/11 i predаvаču donosi 3, а slušаocu 2 poenа zа učešće.

Obezbeđen prevoz аutobusom. Prijаve nа telefon 011-3615605 do 19. 10. 2011.

07.11.2011. god.

Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Specijаlnа bolnicа zа rehаbilitаciju Ribаrskа Bаnjа, koji će se održаti u PETAK 21.10.2011. godine u 12.00 čаsovа, u Specijаlnoj bolnici zа rehаbilitаciju Ribаrskа Bаnjа.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„Mesto i ulogа lekovitih vodа i peloidа u lečenju i rehаbilitаciji oboljenjа i povredа lokomotornog аpаrаtа“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.00-12.25
Mogućnosti primene lekovitih vodа, peloidа i fizikаlnih modаlitetа u lečenju i rehаbilitаciji oboljenjа i povredа lokomotornog аpаrаtа
Prof. dr Vlаdislаvа Vesović-Potić

12.25-12.50
Efekti sumporovitih lekovitih vodа u lečenju i rehаbilitаciji oboljenjа i povredа lokomotornog аpаrаtа
Prof. dr Zeki Kаrаguli

12.50-13.15
Primenа lekovitih vodа i peloidа u prevenciji oboljenjа i povredа lokomotornog аpаrаtа
Doc. dr Milisаv Čutović

13.15-13.40
Mogućnosti prevencije, lečenjа i rehаbilitаcije posttrаumаtskih stаnjа i bolesti lokomotornog аpаrаtа u Specijаlnoj bolnici Ribаrskа bаnjа
Dr Brаnislаv Kаtаnčević


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije u odluci broj: 153-02-278/2011-01 od 16.08.2011. godine pod brojem A-1-2906/11 i predаvаču donosi 3, а slušаocu 2 poenа zа učešće.

Obezbeđen prevoz аutobusom. Prijаve nа telefon 011-3615605 do 19. 10. 2011.


12.10.2011. god.

Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete izbornoj skupštini i stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog Lekаrskog Društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog Lekаrskog Društvа i KBC Bežаnijskа Kosа, koji će se održаti u PETAK 23.09.2011. godine u intervаlu od 12.00 do 16.00 čаsovа, u аmfiteаtru KBC Bežаnijskа Kosа, ul. Bežаnijskа bb.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„ASPEKTI ISPITIVANJA AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA I POREMEĆAJI U PACIJENATA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

1. METODOLOŠKI ASPEKTI ISPITIVANJA FUNKCIJE AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA - Dr Brаnislаv Milovаnović

2. POREMEĆAJ AUTONOMNE NERVNE DISFUNKCIJE U BOLESNIKA SA SISTEMSIM ERITEMSKIM LUPUSOM I DRUGIM AUTOIMUNIM REUMATSKIM BOLESTIMA - Dr LJudmilа Stojаnović

3. UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM - Dr Gordаnа Bogdаnović


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije u odluci broj: 153-02-278/2011-01 od 16.08.2011. godine pod brojem A-1-2906/11 i predаvаču donosi 3, а slušаocu 2 poenа zа učešće.

10.09.2011. god. Predsednica
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog Lekаrskog Društvа, u orgаnizаciji Specijаlne Bolnice „Dr Borivoje Gnjаtić“ Stаri Slаnkаmen, koji će se održаti u PETAK 10.06.2011. godine pod nаzivom:

„GERIJATRIJSKI BOLESNIK SA PRELOMOM KUKA U REHABILITACIJI“

12.00-12.05
POZDRAVNA REČ
Dr Mirjаnа Albot

12.05-12.30
KAKO OBIČNO STARIMO?
Prim.mr.sci.med.dr Rаnkа Krunić Protić

12.30- 13.00
PREDIKTORI FUNCIONALNOG OPORAVKA GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA SA PRELOMOM KUKA
Mr.sci.med. dr Sаnjа Tomаnović Vujаdinović

13.00-13.30
UTICAJ STAROSNE DOBI NA ISHOD REHABILITACIJE
Dr Drаgаnа Okiljević Obrаdović

13.30-14.00
DISKUSIJA

Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije u odluci broj:153-02-1685/2011-02 od 17.05.2011. godine pod brojem A-1-2126/11 i predаvаču donosi 3, а slušаocu 2 poenа zа učešće.

Obezbeđen je prevoz аutobusom. Prijаve nа telefon 011 361 56 05 do 08.06.2011. Broj mestа ogrаničen.


23.05.2011. god.

Predsednica
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Instituta za rehabilitaciju i Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS, koji će se održati u petak 15.04.2011. godine u 12.00 časova, u Institutu za rehabilitaciju, Beograd, organizacioni deo “Selters” – Mladenovac, Kralja Petra I br. 335.pod nazivom:

„REHABILITACIJA I FIZIČKI TRENING NAKON REVASKULARIZACIJE MIOKARDA“

Teme i predavači:

Značaj Timi skora u proceni indikacija zadalje lečenje pacijenata sa akutnim korornarnim sindromom - Prof.dr Zorana Vasiljević

Rana rehabilitacija bolesnika sa revaskularizacijom miokarda - Mr.sci.med.dr Nevena Krstić

Specifičnosti fizičkog treninga kod bolesnika sa revaskularizacijom miokarda - Prof.dr Milica LazovićStručni sastanak je akreditovan od 01.03.2011., i za učešće predavaču donosi 3 poena, a slušaocu 2 poena.

Obezbedjen je prevoz autobusom. Polazak je u 10h sa heliodroma Kliničkog Centra Srbije, Pasterova 2.

Molimo Vas da dolazak ovim prevozom prijavite na tel. (011) 36 15 605 do 13. aprila 2011.

28.03.2011. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Instituta za ortopedsko hirurške bolesti „Banjica“ koji će se održati u petak 18.03.2011. godine u 12.00 časova u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Bulevaru Kralja Aleksandra 77a, u Beogradu pod nazivom:

„FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA NAKON OPERATIVNOG LEČENJA KUKA“

Teme i predavači:

Artroplastika kuka u adolescentnom uzrastu - Doc.dr.sci.med. Zoran Baščarević

Fizikalna terapija i rehabilitacija nakon artroplastike kuka u adolescentnom uzrastu - Prim.med.dr Slavica Pantelić

Artroskopsko lečenje femoroacetabularnog impidžmenta - Dr Aleksandar Crnobarić

Fizikalna terapija i rehabilitacija nakon artroskopske hirurgije kuka - Dr Desanka Mitrović


Stručni sastanak je akreditovan od 01.03.2011., i za učešće predavaču donosi 3 poena, a slušaocu 2 poena.

02.03.2011. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ koji će se održati u petak 25. februara 2011. godine sa početkom u 12:00 časova u Ustanovi kulture „Vuk Karadžić”, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 77a.

Sastanak Predsedništva sekcije je zakazan za 11h na istom mestu

Predavači:

1. Prof dr Laslo Švirtlih - Savremene metode osposobljavanja za hod nakon oštećenja mozga

2. Ass mr sci med Dr Aleksandra Dragin - Osposobljavanje za hod bolesnika posle moždanog udara uz pomoć motorizovane hodalice

3. Mr sci dr Aleksandra Stefanović - Poboljšanje funkcionalnog oporavka paretične šake posle moždanog udara aferentnom senzomotornom stimulacijom

4. Mr sci dr Biljana Lješević - Predikcija dugororčnog oporavka pacijenata nakon preležanog CVI pomoću kvantitativne EEG analize

5. Prim dr sci med Srbislav Stevanović - Periferne lezije kod kraniocerebralnih povreda


Pri evidentiranju prisutnih neophodno je poneti člansku kartu SLD-a ili dokaz o uplati članarine za 2010. iz računovodstva ustanove (ukoliko već nije dostavljeno sekretarima sekcije)

10.02.2011. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

Poštovаne kolege,
u nаstаvku je tekst koji je nа svoj sаjt stаvilo SLD, molimo Vаs dа gа pročitаte.

Kаko evidencijа člаnovа koji plаćаju člаnаrinu SLD nije dovoljno dobro rаzvrstаnа po sekcijаmа u SLD i kаko je spisаk člаnovа sekcije fizikаlne medicine i rehаbilitаcije SLD (kаo i ostаlih sekcijа) delimičаn, molimo Vаs dа bilo pojedinаčno ili grupno (zа više lekаrа iz institucije u kojoj rаdite) pošаljete potvrdu rаčunovodstvа dа uplаćuje člаnаrinu SLD (zа 2010).

Potvrdu rаčunovodstvа nа kojoj će, pored imenа, biti upisаn ili dopisаn i broj vаše licence, pošаljite odmаh/što je pre moguće, а nаjkаsnije do 10 februаrа 2011. godine nа ime Zorаn Rаilić ili Rаnkа Krunić – Protić, Klinički centаr Srbije, Klinikа zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju, Pаsterovа 2, 11000 Beogrаd.

Ukoliko posedujete člаnsku kаrtu SLD sа podаcimа o redovnom plаćаnju člаnаrine, molimo Vаs dа je ponesete nа sledeći sаstаnаk sekcije koji će se održаti u drugoj polovini februаrа 2011. godine (detаljno obаveštenje sledi).

Beogrаd, 19. jаnuаr 2011. 01 br 82


VAŽNO OBAVEŠTENJE

Nа sednici Skupštine Srpskog lekаrskog društvа (SLD) kojа je održаnа 17. decembrа 2010. godine donetа je odlukа dа člаnаrinа zа 2011.godinu ostаne nepromenjenа tj. 3.600,00. dinаrа. Nа sednici Predsedništvа SLD doneće se odlukа o rаsporedu člаnаrine ( o procentu zа sekciju, podružnice i SLD).

SLD će izdаvаti potvrde o prisustvu stručnnim skupovimа isključivo svojim redovnim člаnovimа.

Redovаn člаn SLD je doktor medicine i doktor stomаtologije (u dаljem tekstu: lekаr) koji redovno plаćа člаnаrinu SLD - u u iznosu koji odrede Skupštinа i Predsedništvo SLD. Lekаr koji nije člаn SLD može prisustvovаti stručnim skupovimа u orgаnizаciji SLD, аli neće аutomаtski dobiti potvrdu o prisustvu.

Lekаr koji nije člаn, а želi dа mu SLD izdа potvrdu o učešću zа skupove koji su bez kotizаcije uplаćuje 1000,00 dinаrа, а zа skupove u kome je predviđenа uplаtа kotizаcije plаćа kotizаciju u duplom iznosu.

Apelujemo nа specijаlističke sekcije i podružnice dа omoguće dа što veći broj edukаcijа bude besplаtаn, kаo i dа stvore uslove dа lekаr u svаkoj sredini može dа ostvаri trаženi broj eksternih bodovа.

Koristimo ovu priliku dа zаmolimo sve specijаlističke sekcije i podružnice dа prilikom dаvаnjа izjаvа zа jаvnost i medije vrlo jаsno stаve do znаnjа dа je to mišljenje odrđene sekcije, odnosno podružnice jer u ime SLD, kаo celine, sаopštenjа se dаju ondа kаdа o tome odluči Predsedništvo ili Skupštinа


Predsednik
Akаdemik Rаdoje Čolović


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 17. decembra 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Institutu „ Niška Banja", u amfiteatru stacionara „Radon“ na I spratu.

Predavači:

1. Prof. dr Aleksandar Dimić- Etiopatogeneza, dijagnostika i lečenje osteoporoze
2. Prim dr Mirjana Karadžić- Incidenca vertebralnih fraktura kod postmenopauzalnih žena,naša iskustva
3. Dr sci med Rozita Filipov- Osteoporoza kod muškaraca
4. Prim dr Slađana Božilov- Testovi procene rizika za pad


Sastanak sekcije je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.


Obezbeđen je autobuski prevoz. Molimo sve zainteresovane da se do 10.12. prijave na telefon
011-3615605

26.11.2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo vas da u petak, 19.11. 2010. prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva sa početkom u 12 h u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Gamzigrad, sa temom:

DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA I PREVENCIJA
PERIFERNIH VASKULARNIH OBOLJENJA

Program:

1. Periferna vaskularna oboljenja- multidisciplinarni vodič za praksu
Prof. dr Ž. Maksimović

2. HBOT u lečenju ulcus cruris-a
Dr D. Vujnović

3. Fizikalna terapija u prevenciji i lečenju hronične venske insuficijencije
Dr D. Rondović

4. Tromboza dubokih vena, dijagnostikovat i sprečiti komplikacije tokom rehabilitacije
Dr Ž. Damnjanović


Sastanak sekcije je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.


Obezbeđen je autobuski prevoz. Molimo sve zainteresovane da se do 15.11. prijave na telefon
011-3615605

17.10.2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 08. oktobra 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnici Ribarska Banja, sa temom:

SAVREMENI PRISTUP LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESNIKA
SA AKUTNIM MOŽDANIM UDAROM

Dnevni red:

1. Lečenje akutnog moždanog udara
Prof.dr Ljiljana Beslać Bumbaširević

2. Elementi radne terapije u ranoj fazi rehabilitacije bolesnika sa akutnim moždanim udarom
Prim.dr Ranka Krunić Protić

3. Rehabilitacija bolesnika sa mozdanim udarom u Specijalnoj bolnici Ribarska banja
Dr Danijela Đorđević


Sastanak sekcije je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.


Obezbeđen je autobuski prevoz. Molimo sve zainteresovane da se do 4.10. prijave na telefon
011-3615605

08.09.2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Institutom za rehabilitaciju Beograd sa temom:

INTERDISCIPLINARNI PRISTUP U LEČENJU MIŠIĆNOSKELETNOG BOLA

Sastanak će se održati u petak 23. aprila 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Institutu za rehabilitaciju, Beograd, organizacioni deo “Selters” – Mladenovac, Kralja Petra I br. 335.

Dnevni red:

1. Patofiziološki mehanizmi bola - poslednja saznanja
Dr sci. med Snežana Draganac, Institut za Rehabilitaciju

2. Primena fizikalnih agenasa u terapiji mišićnoskeletnog bola
Prof. dr Milica Lazović, Institut za Rehabilitaciju

3. Medikamentozna terapija mišićnoskeletnog bola - preporuke zasnovne na dokazima
NS. Prim. dr sci. med Olivera Ilić Stojanović, Institut za Rehabilitaciju

4. Interventne metode u terapiji lumbalnog bola
Doc. dr Predrag Stevanović, KBC "Dr D. Mišović", Klinika za anesteziologiju i bol


Sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i učesnicima donosi 3 boda za obnavljanje licence.

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

Obezbedjen je prevoz autobusom. Polazak je u 10h ispred Upravne zgrade Kliničkog Centra Srbije, Pasterova 2.

Molimo Vas da dolazak ovim prevozom prijavite na tel. (064) 26 10 137 do 21. aprila 20
10.

11. 04. 2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Vojnomedicinske akademije. Sastanak će se održati u četvrtak 25. marta 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Amfiteatru Vojnomedicinske akademije (Beograd, Crnotravska 17, IV etaž).

Dnevni red:

1. EFEKTI KRATKOTRAJNE PREOPERATIVNE EDUKACIJE I FIZIKALNE TERAPIJE NA FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENATA NAKON ARTROPLASTIKE KUKA
Mr sci Aleksandra Vukomanović, fizijatar

2. MOGUĆNOST PRIMENE OSTEODENZITOMETRIJE U DETEKCIJI I PREVENCIJI PERIPROTETIČNE RESORPCIJE KOSTI POSLE TOTALNE BESCEMENTNE ARTROPLASTIKE KUKA
Ppuk mr sci Srđan Starčević, ortoped

3. FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENATA STARIJIH OD 80 GODINA NAKON OPERATIVNOG LEČENJA PRELOMA KUKA
Major dr Dejan Ilić, fizijatar

4. KONTROLA KVALITETA FIZIJATRIJSKE USLUGE – KONSTITUCIONALNE RAZLIKE IZMEĐU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE I VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
Puk prof dr Aleksandar Đurović, fizijatarPri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

10. 03. 2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Klinikom za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Sastanak će se održati u petak 26. februara 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Ustanovi kulture "Vuk Karadžic" Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 77a. (u neposrednoj blizini je javna garaža, ugao ulica 27.mart i Ruzveltove)

Dnevni red:


1. Klinička primena i značaj ICF klasifikacije
Konstantinovic Lj

2. ICF model u rehabilitaciji pacijenata sa lumbalnim sindromom
Kanjuh Ž

3. ICF model u rehabilitaciji pacijenata sa moždanim udarom
Dragin APri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

04. 02. 2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Kliničkog centra Srbije. Sastanak će se održati u petak 29. januara 2010. godine sa početkom u 13:00 časova u svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Dr Subotića 8, na 1. spratu).

Dnevni red:

1. Kompresivne neuropatije – mehanizam nastanka, karakteristike, fizikalna terapija
Prof. Dr V. Vesović Potić

2. Kompresivne neuropatije nerava gornjih ekstremiteta
Mr sci dr M. Pavićević Stojanović

3. Kompresivne neuropatije nerava donjih ekstremiteta
Dr B. Ilić

4. Elektrodijagnostička ispitivanja kod pacijenata sa kompresivnim neuropatijama
Mr sci dr M. Pavićević Stojanović

5. Primena Sirdaluda u rehabilitaciji
Prof. dr M. Lazović


Ovaj sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

14. 01. 2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Kliničkog centra Niš. Sastanak će se održati u petak 27. novembra 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u hotelu "Tami residence" Durmitorska - prilaz bb (od Saborne crkve Hilandarskom, Njegoševom, pa Kuršumlijskom ulicom, slediti putokaze, desetak minuta kolima od centra grada ili gradskim autobusom Trg JNA – Kalač brdo)

Dnevni red:

1. Patološka spontana motorika novorodjenčeta i odojčeta
Doc. dr Lidija Dimitrijević

2. Tradicionalni kineziterapijski tretman hroničnog bolnog lumbalnog sindroma
Doc. Dr Ivona Stanković

3. Vežbe stabilizacije lumbalne kičme u kombinaciji sa standardnim kineziterapijskim programom u lečenju hroničnog lumbalnog bola
Mr dr Anita Stanković


Ovaj sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

16. 11. 2009. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 23. oktobra 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnici Ribarska Banja.

Dnevni red:

1. Značaj fizikalne medicine u prevenciji osteoporoze
Prof. dr Vladislava Vesović Potić

2. Mesto i uloga prirodnih lekovitih činilaca u prevenciji osteoporoze
Doc. Dr Milisav Čutović

3. Značaj funkcionalnog statusa abduktora kuka na stabilnost endoproteze kuka (primarna koksartroza)
Dr Nevenka Stojanović

Gost predavač Prof. dr Zeki Karaguli, Direktor nacionalnog instituta za medicinsku hidrologiju i ekologiju Turske i predsednik Svetske asocijacije za balneoklimatologiju sa temom:
Mogućnosti primene sumporovotih lekovitih voda u prevenciji i lečenju osteoporoze i degenerativnih oboljenja koštano-zglobnog sistema

Ovaj sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

Obezbedjen je prevoz autobusom. Polazak je u 8h ispred Upravne zgrade Kliničkog Centra Srbije, Pasterova 2.

Molimo Vas da dolazak ovim prevozom prijavite na tel. 36 15 605 do 21. 10. 2009.

30. 09. 2009. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete zajedničkom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine.

Sastanak će se održati u petak 18. septembra 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju neuroloških bolesnika „Stari Slankamen“

Dnevni red:

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju neuroloških bolesnika „Stari Slankamen“ - nekad i sad
Dr Mirjana Albot

2. Kraniocerebralne povrede
Prof. dr Petar Vuleković
Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju

3. Rehabilitacija pacijenata nakon kraniocerebralnih povreda
Dr Aleksandra Krstin
Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju

4. Specifičnosti rane rehabilitacije operisanih bolesnika nakon spontane subarahnoidalne hemoragije nastale usled rupture intrakranijalne aneurizme
Dr Tatjana Medić
Klinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 

25.08.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Centrom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog Centra Kragujevca.

Sastanak će se održati u petak 05. juna 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u hotelu “Kragujevac“ u centru Kragujevca, Kralja Petra I 26.

 Dnevni red:

 1. Hronične mikrovaskularne komplikacije šećerne bolesti i savremena dijagnostika
Prof. dr Aleksandar Đukić, endokrinolog, KC Kragujevac

2. Fizikalna terapija i rehabiitacija dijabetičara sa vaskularnim oštećenjem
Prof. dr Milorad Jevtić, fizijatar, KC Kragujevac

3. Fizikalna terapija i rehabilitacija dijabetičara sa polineuropatijom
Dr Vesna Grbović, fizijatar , KC Kragujevac

4. Fizikalna terapija i rehabilitacija dijabetičara sa artropatijama
Prof. dr Miodrag Veljković, fizijatar, KC Kragujevac


20.05.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 24. aprila 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u Institutu za rehabilitaciju Beograd, Organizacioni deo „Selters“, Mladenovac.

Dnevni red

1. Korelacija kliničkog nalaza sa neurofiziološkim i populaciono-genetskim ispitivanjima kod dece sa spinalnim dizrafizmom
Prof. dr Ivana Petronić

2. Segmentne promene brzina provodljivosti nerava gornjih ekstremiteta kod pacijenata sa vibracionom bolešću
Mr dr Marija Hrković

3. Dijagnostički protokoli i lečenje dece sa okultnim spinalnim dizrafizmom
Dr Vera Marić – Milićević

4. Prevalencija zapaljenskih reumatskih bolesti na teritoriji opštine Mladenovac - Formiranje registra bolesnika
Mr dr Nataša Radosavljević

5. Uticaj mentalnog statusa na funkcionalni oporavak pacijenata nakon preloma kuka
Dr Biljana Jokić

Obezbedjen je prevoz autobusom. Polazak je u 10:30 ispred Upravne zgrade Kliničkog Centra Srbije, Pasterova 2.

Molimo Vas da dolazak ovim prevozom prijavite na tel. 36 15 605 do 22. 04. 2009.


08.04.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u saradnji sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, u petak 27. marta 2009. godine, sa početkom u 12:00 časova u hotelu Holiday Inn, Španskih boraca 74, Novi Beograd (kod samoposluge „Vero“).

Dnevni red

1. Amputacione tehnike za donje ekstremitete
Prof. dr Čedomir Vučetić
2. Funkcionalna evaluacija osoba sa amputacijom donjih ekstremiteta
Dr Slavica Stojanović
3. Protokoli u preskripciji protetičkih kolenih jedinica
Dr Igor Simanić
4. Protokoli u preskripciji protetičkih stopala
Dr Borka Gavrilović
5. Komorbiditet kod osoba sa amputacijom donjih ekstremiteta
Mr dr Sonja Ralević
6. Diklo rapid i Diklo sprej u terapiji bola
Prof dr Vladislava Vesović Potić


10.03.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 6. februara 2009. godine, sa početkom u 12:00 časova u velikoj fizio sali Klinike za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'', Sokobanjska 13, Beograd.

Dnevni red

1. Periferni edem kao problem u medicinskoj rehabilitaciji
Prof. dr Stevan Jović, Prim dr Dragan Vulović

2. Primena lasera u terapiji limfedema
Doc. dr Ljubica Konstantinović, Ass. dr Aleksandra Dragin

3. Metode i tehnike rehabilitacije kod perifernih edema.
Prikaz tehnike izvodjenja višeslojne kratkoelastične bandaže. AV prikaz (radionica)
Mr dr Željko Kanjuh, Mr dr Dragana Perišić28.01.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 12. decembra 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u amfiteatru Univerzitetske Dečije Klinike, Tiršova br. 10 u Beogradu.

Dnevni red

1. Ožiljak kao funkcionalni i estetski problem
Prof. dr Dragan Zamaklar

2. Upotreba lasera u lečenju ožiljaka
Mr sci med dr Branislav Trifunović

3. Fizijatrijsko i funkcionalno lečenje ožiljaka
Mr sci med dr Dejan Nikolić, Prof dr Ivana Petronić, Ass dr Dragana Ćirović i saradnici


24.11.2008.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


PLAN AKTIVNOSTI SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA ZA 2009.GODINU


FEBRUAR 2009.

Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“

1. Periferni edem kao problem u medicinskoj rehabilitaciji
Prof. dr Stevan Jović, Prim dr Dragan Vulović
2. Primena lasera u terapiji limfedema
Doc. dr Ljubica Konstantinović, Ass. dr Aleksandra Dragin
3. Metode i tehnike rehabilitacije kod perifernih edema. Prikaz tehnike izvodjenja višeslojne kratkoelastične bandaže. AV prikaz u realnom vremenu (radionica)
Mr dr Željko Kanjuh, Mr dr Dragana Perišić

MART 2009.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

1. Amputacione tehnike za donje ekstremitete
Prof. dr Marko Bumbaširević, ortoped
2. Funkcionalna evaluacija osoba sa amputacijama donjih ekstremiteta
Dr Slavica Stojanović
3. Protokoli u preskripciji kolenih jedinica
Dr Igor Simanić
4. Protokoli u preskripciji stopala
Dr Borka Gavrilović
5. Komorbiditet osoba sa amputacijama donjih ekstremiteta
Dr Sonja Ralević

APRIL 2009.

Institut za rehabilitaciju Beograd, Organizacioni deo „Selters“, Mladenovac

1.Korelacija kliničkog nalaza sa neurofiziološkim i populaciono-genetskim ispitivanjima kod dece sa spinalnim dizrafizmom
Prof. dr Ivana Petronić
2. Segmentne promene brzina provodljivosti nerava gornjih ekstremiteta kod pacijenata sa vibracionom bolešću
Mr dr Marija Hrković
3. Dijagnostički protokoli i lečenje dece sa okultnim spinalnim dizrafizmom
Dr Vera Marić - Milićević
4. Prevalencija zapaljenskih reumatskih bolesti na teritoriji opštine Mladenovac-Formiranje registra bolesnika
Mr dr Nataša Radosavljević:
5. Uticaj mentalnog statusa na funkcionalni oporavak pacijenata nakon preloma kuka.
Dr Biljana Jokić

MAJ 2009.

9. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM
13 – 16. MAJ, SUBOTICA

Teme:
1. Novine u prevenciji i lečenju bolesnika sa osteoporozom
2. Re-habilitacija dece sa cerebralnom paralizom
3. Balneoklimatologija
4. Rehabilitacija bolesnika u kućnim uslovima
5. Rehabilitacija bolesnika sa polineuropatijom
6. Primena agenasa u dečijem uzrastu
7. Slobodne teme

Radionice:
1. Dijagnostika i lečenje bolesnika sa kompresivnim neuropatijama
Moderator: Dr Milena Pavićević Stojanović
2. Funkcionalna električna terapija u restoraciji pokreta hemiplegične ruke
Prof. dr Laslo Švirtlih

JUN 2009.

Klinički centar Kragujevac, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

1. Hronične mikrovaskularne komplikacije šećerne bolesti i savremena dijagnostika
Prof. dr Milorad Jevtić
2. Fizikalna terapija i rehabilitacija dijabetičara sa polineuropatijom
Prof. dr Miodrag Veljković
3. Fizikalna terapija i rehabiitacija dijabetičara sa vaskularnim oštećenjem
Prof. dr Ljiljana Bajević, endokrinolog
4. Fizikalna terapija i rehabilitacija dijabetičara sa artropatijama
Dr Vesna Grbović

SEPTEMBAR 2009.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju neuroloških bolesnika „Stari Slankamen“

Zajednički sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva

1. Kraniocerebralne povrede
Prof. dr Petar Vuleković, Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju
2. Rehabilitacija pacijenata nakon kraniocerebralnih povreda
Dr Aleksandra Krstin, Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju
3. Specifičnosti rane rehabilitacije operisanih bolesnika nakon spontane subarahnoidalne hemoragije nastale usled rupture intrakranijalne aneurizme
Dr Tatjana Medić, Klinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
4.Specijalna bolnica za rehabilitaciju neuroloških bolesnika „Stari Slankamen“–nekad i sad
Dr Mirjana Albot

OKTOBAR 2009.

1. Značaj fizikalne medicine u prevenciji osteoporoze
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
2. Mesto i uloga prirodnih lekovitih činilaca u prevenciji osteoporoze
Doc. Dr Milisav Čutović
3. Ishod lečenja u zavisnosti od ortopedskog pristupa pri ugradnji endoproteze kolena
Prim. Dr Ljubomir Zajić, ortoped
4.Značaj funkcionalnog statusa abduktora kuka na stabilnost endoproteze kuka (primarna koksartroza)
Dr Nevenka Stojanović

Gost predavač Prof. dr Zeki Karaguli, Direktor nacionalnog instituta za medicinsku hidrologiju i ekologiju Turske i predsednik Svetske asocijacije za balneoklimatologiju:

Nove aplikacije prirodnog faktora u prevenciji i lečenju povredjenih i obolelihNOVEMBAR 2009.

Klinički centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

1. Značaj primene ICF-a (International Classification of Functioning, Disability and Health) u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
Prof. dr Milica Lazović
2. Patološka spontana motorika novorodjenčeta i odojčeta
Doc. dr Lidija Dimitrijević
3. Rehabiitacija bolesnika sa poremećajem periferne cirkulacije
Dr Marija Spalević
4.Vežbe stabilizacije lumbalne kičme u kombinaciji sa standardnim kineziterapijskim programom u lečenju hroničnog lumbalnog bola
Mr dr Anita StankovićDECEMBAR 2009.

Klinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

1.Savremeni koncept rane rehabilitacije
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
2. Značaj rane rehabilitacije u AIM nakon PCA
Doc. dr Dragana Matanović
3. Značaj kliničkog i elektrodijagnostičkog pregleda u diferencijalnoj dijagnostici kompresivnih neuropatija
Dr Milena Pavićević Stojanović
4. Respiratorna rehabilitacija u sobama intenzivne nege
Ass. dr Nataša Mujović
5. Rehabilitacija pacijenata sa opekotinama
Ass. dr Mirko Grajić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u četvrtak 20. novembra 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa“ u Beogradu.

Dnevni red:

1.Greške i zamke u elektroneurografiji
Dr Sanja Pavlović

2.Značaj rane rehabilitacije bolesnika operisanih zbog preloma vrata butne kosti

Dr Slađan Timotijević, Dr Gordana Bogdanović

3.Uticaj rane rehabilitacije na dužinu hospitalizacije i pojavu postinfarktnih komplikacija kod pacijenata sa AIM
Dr Maja Nikolić

4.Rana rehabilitacija onkoloških pacijenata

Dr Gordana Bogdanović

5.Psihološka rehabilitacija onkoloških pacijenata
Violeta Ristić Ćalović, Dr Maja NikolićPredsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati 17. oktobra 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Koviljača“.

Dnevni red:

1. Cervikalni sindrom – dijagnostika i terapija
Ksenija Bošković
2. Vertebrobazilarni sindrom – klinički aspekti i neuroangiološka dijagnostika
Jovo Kolar
3. Povezanost cervikalne spondiloze i vertebrobazilarne insuficijencije
Snežana Vasić
4. Primena Sirdaluda u terapiji bolesnika sa cervikalnim i lumbalonim sindromom
Vladislava Vesović - Potić


Predstavljanje Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“:

1. Značaj fizikalnog lečenja politraumatizovanih bolesnika sa frakturom karlice
S. Marković, S. Vasić, Lj. Petrović, N. Sremčević
2. Redukciona dijeta u sklopu primene balneofizikalnog tretmana
G. Mihajlov, N. Kurteši, N. Sremčević

Obezbedjen je autobuski prevoz sa polaskom u 7:45 časova sa platoa ispred Upravne zgrade Kliničkog centra Srbije (ulaz iz Pasterove ulice).

Molimo Vas da svoj dolazak ovim prevozom prijavite na telefon (011) 36 15 605 do 15. oktobra.


06. 10. 2008. god.

Predsednik sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, sr.


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji će se održati 27. juna 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u SPECIJALNOJ BOLNICI ZA REHABILITACIJU „GAMZIGRAD“ U GAMZIGRADSKOJ BANJI.

Dnevni red:

1. KLASIFIKACIJA I DIJAGNOSTIČKO - TERAPIJSKI ALGORITAM
PERIFERNIH VASKULARNIH OBOLJENJA
Maksimović Ž

2. PERIFERNA VASKULARNA OBOLJENJA I HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA
Vujnović D, Kostić R.

3. ULTRAZVUCNA DIJAGNOSTIKA U ODLUCI NACINA LECENJA BOLESTI PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA, FIZIKALNA TERAPIJA U KONZERVATIVNOM LECENJU
Rondović D, Kostić R, Damnjanović Ž

4. EDEM EKSTREMITETA NAKON ORTOPEDSKIH INTERVENCIJA –
DIJAGNOSTICKI PROBLEM U REHABILITACIJI
Damnjanović Ž, Kostić R, Rondović D, Ljumović G, Nikolić P.


Obezbedjen je autobuski prevoz (jedan autobus) sa polaskom u 7:30 časova sa parkinga pored rampe Urgentnog Centra u Beogradu (ispred Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS).
Molimo Vas da svoj dolazak ovim prevozom prijavite na telefon (011) 36 15 605 do 24. juna.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU Srpsko lekarsko društvo
I REHABILITACIJU SLD Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati 18. aprila 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnica za ortopedska, koštano-zglobna i degenerativna oboljenja, Ribarska Banja

Dnevni red:

1. Primena prirodnih lekovitih činilaca u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
Prof. dr Vladislava Vesović - Potić
2. Nova Banja- praktični oblik primene prirodnih lekovitih činilaca
Doc. dr Milisav Čutović
3. Wellness -praktična forma holističkog pristupa čoveku
Dr Mirko Grajić
4. Značaj prevencije u rehabilitaciji i primarnoj zaštiti
Prim. dr Biljana Marjanović
5. Balneoklimatološki potencijal Ribarske Banje
Dr Dragan Ivanov
6. Balneofizikalni pristup u lečenju povreda Ahilove tetive
Dr Nevenka Stojanović

Obezbedjen je autobuski prevoz sa polaskom u 8 časova sa parkinga pored rampe Urgentnog Centra u Beogradu (ispred Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS). Molimo Vas da svoj dolazak ovim prevozom prijavite na telefon (011) 36 15 605 do 15. aprila.


02. 04. 2008. god.

Predsednik sekcije za FMR
Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, sr.


СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛД
Српско лекарско друштво
Џорџа Вашингтона 19
Београд

П О З И В


Позивамо Вас да присуствујете састанку Секције за физикалну медицину и рехабилитацију Српског лекарског друштва, који ће се одржати 28. марта 2008. године, са почетком у 12:00 часова у Сали научно-наставног већа Војномедицинске академије ул. Црнотравска бр 2, Београд.

Дневни ред:

1. Оперативно лечење лумбале дискус херније
Пук. Проф. Др сц мед. Зоран Рогановић

2. Утицај спиналне манипулативне терапије на промену величине лумбалне херније дискуса
Др сц мед. Љиљана Крстић

3. Физичка активност у превенцији и лечењу остеопорозе
Др Александра Вукомановић

4. „Гарс-гаит абнормалитy ратинг сцале” у анализи нормалног и патолошког хода код старих испитаника
Ппук. Др Дејан Миљковић

5. Физијатрија данас и јуче: шта и како истражујемо?
Пук. Доц Др Александар Ђуровић


28. 02. 2008. год. Председник секције за ФМР
Проф. Др Владислава Весовић - Потић, ср.


АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
Б Е О Г Р А Д

Џорџа Вашингтона 19 тел/факс 3233-578
e-mail: bosama@bvcom.net

Организује

28. фебруара 2008. године

Научни скуп

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ПРИМЕНЕ
ПРИРОДНИХ ЛЕКОВИТИХ ЧИНИЛАЦА

Организатори: проф. др Јован Мићић и проф. др Милисав Чутовић


1. Нова бања – практичан облик примене природних лековитих чинилаца
Милисав Чутовић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Научни скуп ће се одржати у просторијама Српског лекарског друштва у Београду, Џорџа Вашингтона 19. Почетак у 12,30 часова.


Генерални секретар Председник

Проф. др Љубица Ђукановић, с.р. Проф. др Радмио Јовановић, с.р.


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD

Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati 08. februara 2008. godine, sa početkom u 12:00 sati u Velikoj fizio sali Klinike za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'', Sokobanjska 13, Beograd.

Dnevni red:
1. Dekubitalni ulkus - mehanizam nastanka i faktori rizika
Dr Aleksandra Dragin, mr sc, Dr Željko Kanjuh, mr sc
2. Principi hirurškog lečenja dekubitalnih rana
Dr Olivera Đorđević, mr sc
3. Uloga savremenih prekrivača za rane u lečenju dekubitalnih ulkusa kod bolesnika sa lezijom kičmene moždine
Dr Radoje Čobeljić, mr sc


Predsednik sekcije za FMR
Prof. Dr Vladislava Vesović – Potić, sr.


24. 01. 2008. god.SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD

Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati 14. decembra 2007. godine, sa početkom u 11:30 časova u BIBLIOTECI GRADA BEOGRADA, Knez Mihailova 56.

Dnevni red:

1. Značaj rane detekcije intrauterine lezije n.radialisa
Blagojević D, Vesović Potić V, Krunić Protić R, Krstić N.

2. Lezije akcesornog nerva: dijagnostika i terapija
Pavićević Stojanović M, Ilić B, Vesović Potić V.

3. Rana rehabilitacija bolesnika sa kominutivnim pilon prelomom tibije lečenog minimalnom unutrašnjom i dinamičkom spoljašnjom fiksacijom
Stojičić Đulić S, Lešić A, Milošević I, Krunić Protić R, Vesović Potić V.

4. Uticaj kognitivnog statusa na prijemu na rani funkcionalni ishod kod starih sa operativno lečenim prelomom kuka
Dubljanin Raspopović E, Manojlović Opačić M, Tomanović Vujadinović S, Radovanović T.

5. Postoperativna rehabilitacija zadnje, nevoljne subluksacije ramena
Radovanović T, Vukov V, Vesović Potić V, Manojlović Opačić M, Tomanović Vujadinović S, Dubljanin Raspopović E.

6. Razno

Sponzori: Biblioteka grada Beograda i Pharma Swiss


2. 12. 2007. god.

Predsednik sekcije za FMR
Prof. Dr Vladislava Vesović – Potić, sr.


 

АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
Б Е О Г Р А Д

Џорџа Вашингтона 19 тел/факс 3233-578
e-mail: bosama@bvcom.net
15. 11. 2007. год.

АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКУХ НАУКА
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Организује

27. новембра 2007.

Научни скуп

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ПРИМЕНЕ
ПРИРОДНИХ ЛЕКОВИТИХ ЧИНИЛАЦА

Организатори: проф. др Јован Мићић и проф. др Милисав Чутовић

Програм

1. Медицинска хидрологија и медицинска биоклиматологија у савременом концепту рехабилитације – могућности и искушења
Добривоје Стокић, Methodist rehabilitation center Jackson, Missisipi USA
2. Примена природних лековитих чинилаца у физикалној медицини и рехабилитацији
Владислава Весовић-Потић, Медицински факултет Универзитета у Београд
3. Термалне, термоминералне и минералне воде Србије
Олга Крунић, Хидрогеолошки факултет Универзитета у Београду
4. Wellnes као практична форма холистичког приступа човеку
Томислав Јовановић, Медицински факултет Универзитета у Београду
5. Нова бања – практичан облик примене природних лековитих чинилаца
Милисав Чутовић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Научни скуп ће се одржати упросторијама Српског лекарског друштва у Београду, Џорџа Вашингтона 19. Почетак у 10,30 часова.

Генерални секретар                                                              Председник

Проф. др Љубица Ђукановић, с.р.                                      Проф. др Радмио Јовановић, с.р.


  SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd
 

 

PLAN RADA SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD ZA 2007. GODINU:

 Januar: 02. 03. 2007. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

                                                ''Dr Miroslav Zotović'' - Beograd

Februar:           22 - 24. 02. 2007. Intersekcijski sastanak fizijatara Srbije i Crne Gore,

                                                Igalo, Crna Gora

Mart:                30. 03. 2007. Institut za rehabilitaciju Beograd, Selters - Mladenovac

April:                19. 04. 2007. Zajednički sastanak fizijatara SLD i fizijatara DLV SLD, Palić

Maj:                 25. 05. 2007. Zajednički sastanak sa Sekcijom reumatologa Srbije

                                                (gosti Sekcija fizijatara Bosne i Hercegovine)

                                                Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

Jun:                  22. 06. 2007. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Sijerinska Banja

Septembar:       21. 09. 2007. Zajednički sastanak fizijatara SLD i fizijatara DLV SLD,

                                                Specijalna bolnica za rehabilitaciju Slankamen

Oktobar           10 - 13. 10. 2007. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Tara

Novembar:       23. 11. 2007. Jubilej Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KC Niš -

                                                50 godina rada, Zajednička sekcija fizijatara i reumatologa Srbije

Decembar:        14. 12. 2007. Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Srbije, Beograd

  


Međunarodni kongresi:

-         1st European meeting on © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine in Physical Activitie, Sport & Spa 22 - 25 march, Bad Hofgastein, Salzburg, Austria. Visit www.emrmpa.org or contact Veronika Fialka - Moser at emrmpa2007@medacad.org

-         4th International Congress of the Cuban Physical Medicine and Rehabilitation Society. March 26 / 30, Havana, Cuba. Visit www.disabilityworld.org/07-08_01/conferences/pmrconf.shtml or contact jorge.martin@infomed.sld.cu

-         4th ISPRM World Congress - June 10 - 14, 2007 in Seoul, Korea - www.isprm2007.org

-         9th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation (EFRR), 26 to 29 August, 2007 Budapest, Hungary. Theme: ‘’Partnership in rehabilitation research’’ - Contact: Prof. lajos Kullmann, l.kullmann@rehabint.hu

-         EULAR Congress 2007 Barcelona, Spain 13 - 16 June 2007 - Evropski kongres reumatologa, www.eular.org

 

Sekretar                                                                                   Predsednik

Prim. dr Slađana Božilov                                                           Prof. dr Milica Lazović

 

 

Pozivi na sastanke SLD i SLD DLV
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 


      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije