ONLINE SAŽETAK RADOVA ZA 8. KONGRES FIZIJATARA SCG
Ivanjica, 21 - 24. maj 2008. godine

Uputstvo za podnošenje sažetka:


1. Naslov sažetka se piše velikim slovima.
2. Imena autora i koautora se pišu: Prezime, inicijal imena bez tačke (zarez) ako ih je više (npr.: Lazović M,
Devečerski G, Veljković M,..najviše 5 koautora), ne navoditi akademske titule autora
3. Institucije pisati u redu ispod imena autora.
4. Napraviti 1 red proreda između imena institucija i teksta.
5. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.
6. U okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
7. Tekst kratkog sažetka treba da ima najviše 2500 karaktera, font 12
8. Sažetak treba da sadrži rečima naznačen: uvod i cilj rada, metode, rezultate i zakljucak.
9. Skraćenice velikim slovima su dozvoljene u tekstu, ali ne u naslovu.
10. U sažetku ne treba citirati autore i literaturu.
11. Svi predavači koji imaju usmeno predavanje ili sažetak treba da otkucaju tekst u predviđenom okviru.

Naslov sažetka *

Autor *

Koautori *
Ustanova *

Adresa ustanove *

Telefon *

Faks *

Email *

Tekst sažetka *

Polja označena * se obavezno popunjavaju

Pri popunjavanju formulara molimo vas DA NE KORISTITE: č,ć,ž,š,đ

 


  

     

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE 2008