Udruženje
za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

Adresa:
Institut zа rehаbilitаciju
Sokobаnjskа 17
11000 Beogrаd
Srbijа

Telefon+381 11 2667 344
             
Faks: +381 11 2662432

Email:
fizijatris@gmail.comPORUKA ZA BOLESNIKE

Ukoliko se interesujete za neki lični zdravstveni problem, molimo Vas da kontaktirate svog lekara.

Za sada Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije organizaciono nije u mogućnosti da odgovara na pitanja bolesnika. U planu je pokretanje projekta kojim bi se bolesnicima omogućilo da od stručnjaka iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije dobiju adekvatne preporuke u prevenciji i lečenju.Po
šaljite poruku

Vaše ime

Vaš email

Vaš telefon

Poruka


 
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije