14. КОНГРЕС ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ
са међународним учешћем
 

ТИМСКИ РАД У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ

Суботица, 11 - 14. мај 2014. године

Решењем Здравственог савета Србије бр. А-1-798/14 од 01. 04. 2014. године, предавач на Конгресу стиче 15 бодова, за усмену презентацију добија 13, за постер 11 бодова, а за пасивно учешће 9 бодова

Уводне стране

Зборник радоваМОНДОРАМА ДОО НИШ
ДУШАНОВ БАЗАР ЛОК.216
18000 Ниш

Лиценца: ОТП 290/2010 ОД 17.02.2010.
ТЕЛ. 018/259-500, 259-501, ФАКС: 018/293-305
е-маил: e-mail: office@mondorama.rs
сајт: www.mondorama.rs
жиро рачун: 265-4020310000058-19 Раифаисен банка

 

 

 


Добро дошли на Четрнаести конгрес физијатара Србије
са међународним учешћем
који се одржава од 11 до 14. маја 2014. године у Суботици

 

Поштоване колегинице и колеге,

Част нам је да Вам, у име Удружења за физикалну медицину и рехабилитацију Србије, пожелимо да учествујете на 14. Конгресу физијатара Србије са међународним учешћем, који ће се одржати у Суботици од 11 – 14. маја 2014. године. Конгрес се одржава под називом: ТИМСКИ РАД У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ.

Наши конгреси се одржавају сваке године, традиционално окупљају физијатре, реуматологе, ортопеде, педијатре, дечије хирурге, неурохирурге, кардиологе, неурологе и друге који се налазе у рехабилитационом тиму, са циљем да се изнесу и размене научна достигнућа, стручне новости, знања и искуства у циљу увећања нашег знања из области физикалне медицине и рехабилитације и унапређења здравља наших болесника. Ове године по први пут укључени су и други чланови рехабилитационог тима који нису лекари, инжењери, дефектолози, психолози, логопеди, социјални радници, физиотерапеути и радни терапеути, медицински техничари који раде у рехабилитацији…

Овогодишњи Конгрес је у организацији Удружења за физикалну медицину и рехабилитацију Србије. Сви радови који су прошли рецензију научног одбора, биће штампани у целини у часопису „Балнеоцлиматологиа“.

На Конгресу ће бити презентовани радови у виду усмених саопштења и постер презентација. Такође ће бити организовано више пленарних предавања најеминентнијих предавача из Србије и земаља Европске Уније, као и већи број предавања по позиву која покривају тематске области физикалне медицине и рехабилитације овог Конгреса.

Поред тимског рада у рехабилитацији, ове године очекујемо да чујемо о улози специјалисте физикалне медицине и рехабилитације у процесу рехабилитације пацијената са тешком физичком онеспособљеношћу, и са комплексним посебним потребама који захтевају пажњу мултипрофесионалног тима вођеног специјалистом ФРМ.

Теме Новине у физичкој активности и лечењу спортских повреда код деце, третман болесника са хроничним болом, рехабилитација онколошких болесника, као и нове технологије у неурорехабилитацији заузеће значајно место на конгресу.

Низ спонзорисаних предавања и симпозијума додатно ће проширити наше клиничко искуство и унапредити наше вештине у рехабилитацији болесних и повређених.

Досадашња позитивна искуства у организацији конгреса нам гарантују да ћете освежити своја знања, а и допунити најновијим сазнањима из различитих области рехабилитације.

Добро дошли на 14. Конгрес физијатара Србије који је посвећен тимском раду у рехабилитацији!

                                                                       

Председник Организационог одбора

Проф. др Милица Лазовић

 

Председник Научног одбора

Проф. др Ивана Петронић - Марковић

 

ПОЧАСНИ ОДБОР

Проф. др Славица Ђукић - Дејановић
Министар здравља Републике Србије
Проф.  др Томислав Јовановић
Министар просвете и наукеРепублике Србије
Мр сц. др Периша Симоновић
Државни секретар Министарства здравља РС
Проф. др Берислав Векић
Државни секретар Министарства здравља РС
Проф. др Радоје Чоловић, Председник СЛД
Проф. др Гордана Николић
Проф. др Крста Вранић
Проф. Др Вукашин Михајловић
Проф. Др Владислава Весовић-Потић
Проф. др Живојин Цонић
Проф. др Зоран Којовић

 

НАУЧНИ ОДБОР

Проф. др Ивана Петронић-Марковић, председник
Проф. др Милица Лазовић, потпредседник

Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska
Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar
Prof. dr Črt Marinček, Slovenija

Проф. др Гордана Девечерски

Prof. dr Alesandro Guistini, Italia

Проф. др Александар Ђуровић
Prof. dr Calogero Foti – Italia

Проф. др Марина Дељанин Илић
Проф. др Лидија Димитријевић

Prof. dr. Gordana Stefanovski, RS, BiH
Prof. dr Nedima Kapidžić – Bašić, BiH
Проф. др Љубица Константиновић
Prof. dr Jorge Lains, Portugal

Doc. dr. Mirsad Muftić,
BiH

Проф. др Лидија Димитријевић
Проф. др Ласло Швиртлих

Доц. др Весна Бокан, Црна Гора
Проф. др Миодраг Вељковић

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Проф. др Милица Лазовић, председник
Проф. др Ивана Петронић - Марковић, подпредседник
Прим. др Мирјана Бошковић
Асс. др Мирко Грајић
Проф. др Гордана Девечерски
Проф. др Александар Ђуровић
Проф. др Љубица Константиновић
Прим. др Ранка Крунић – Протић
Прим. др Биљана Марјановић
Проф. др Ивона Станковић
Др  Жељана Шкарић - Караникић
Проф. др Ласло Швиртлих

 

СЕКРЕТАРИ КОНГРЕСА

Мр. сц др Ранка Крунић - Протић, прим. генерални секретар
Мр.сц др Марија Хрковић
секретар

11000 Београд, Пастерова 2
е-маил:
kongresfizijatara@gmail.com
           
fizijatris@gmail.com  
            http://www.fizijatri.org |
 

TEHNIČKI SEKRETERIJAT

T.A. Mondorama Niš
tel.
018 512 112, 512 113, 257 115 
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš email:
mondorama@beotel.net
Licence OTP 290/2010 od 17.02.2010.
www.mondorama.rs

 

OРГАНИЗАТОР


УДРУЖЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СРБИЈЕ

врх стране

TЕМЕ КОНГРЕСА

 

I           УЛОГА ФИЗИЈАТРА У КРЕИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ПРОГРАМА
II          ТИМСКИ РАД У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ
III         ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И СПОРТСКЕ ПОВЕДЕ КОД ДЕЦЕ
IV         ХРОНИЧНИ БОЛ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ
V          НЕУРОЛОШКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА (НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НЕУРОРЕХАБИЛИТАЦИЈИ)
VI         РЕХАБИЛИТАЦИЈА У ОНКОЛОГИЈИ 
VII        СЛОБОДНЕ ТЕМЕ

Пленарна предавања по темама:
Ивана Петронић – Марковић, Александар Ђуровић, Љубица Константиновић, Ласло Швиртлих, Милица Лазовић, Гордана Девечерски, Јорге Лионс, Чрт Маринчек, Гüлсерен Акyüз, Хелена Бургер, Цалогеро Фоти.

Уводна предавања:  
Александра Миков, Драгана Ћировић, Александра Вукомановић, Славиша Ђурђевић, Марина Костић, Бојан Тасић, Славица Вићентијевић, Рапајић, Емилија Дубљанин-Распоповић, Мирјана Коцић, Ксенија Бошковић,  Надица Миљковић, Ивона Станковић, Александра Драгин, Снежана Драганац, Драгана Матановић, Мирко Грајић, Миодраг Вељковић, Наташа Мујовић, Зорица Брдарески, Оливера Илић – Стојановић, Елизабета Попова Рамова, Весна Бокан

 

Програм конгреса

 

 

СТРУЧНИ РАД КОНГРЕСА

 

Регистрација учесника Конгреса и пријем конгресног материјала обавиће се у холу хотела Галлериа од 12:00 сати 11. 05. 2014. године.

Почетак стручног рада предвиђен је за недељу, 11. 05. 2014. године у 15:00 часова.

Пленарна, уводна и усмена саопштења ће се одржавати у сали хотела Галлериа. Спозорисани симпозијуми ће се одржавати у истој сали.

Време излагања предавања пленарних предавања је до 20 минута, уводних је до 10 минута, а оригиналних саопштења до 7 минута. Време за појединачне дискусије је ограничено на 3 минута.

Сви учесници Конгреса добиће потврду (сертификат) о учествовању у раду Конгреса, као и сертификат за презентацију рада (усмену или постер презентацију) или за уводно односно пленарно предавање.

Подсећамо да се пасивно учешће на конгресу документује потврдом о присуству (издаје технички секретаријат), а активно учешће потврдом о присуству (издаје секретаријат) и штампаним сажетком рада. Пасивно учешће подразумева присуствовање предавањима, а активно учешће предавање по позиву или излагање рада у виду постера или усмено, с тим што се бодови за постер презентацију додељују само првом аутору, а за усмену презентацију аутору који презентује рад.

 

OПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНГРЕСУ


НАСЛОВ КОНГРЕСА:
14. КОНГРЕС СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ СРБИЈЕ са међународним учешћем

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
Суботица, свечано отварање – Градска кућа, радни део Конгреса - Хотел Галлериа, друштвени део Конгреса – Хотел Галлериа, смештај – Хотели Галлериа, Патриа, Глорија.

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:
11 - 14. мај 2014. године


ВЕБСАЈТ:
www.fizijatri.org

ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК:
Српски и Енглески

 

 

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ:  можете послати сажетак или рад. Обавезно прочитајте упутство.

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ И СЛАЊЕ САЖЕТАКА
● Формат - молимо да доставите сажетак на приложеном оквиру
● Текст сажетка треба да садржи максимално 2500 карактера у целини (са насловом, институцијама, ауторима, е-маил адресом и самим сажетком), проред 1, фонт 12, Ариал – латиница.
● Текст рада у целини мора бити на највише 3 странице А4 формата (10000 карактера не рачунајући празна места) са насловом (на српском и енглеском језику), институцијама, ауторима, е-маил адресом све испред текста, сажетком на српском језику (до 120 речи) са до 5 кључних речи, текст рада са литературом и сажетком на енглеском језику – до 120 речи на крају рада, проред 1, фонт 12, Ариал – латиница.
● У оквиру означеног простора не користити маргине, већ куцати од леве до десне ивице
● Наслов писати великим словима
● Не наводити академске титуле аутора
● На наводити литературу за сажетке, а за радове обавезно
● Имена аутора: Презиме, иницијал имена па зарез (нпр: Лазовић М, Девечерски Г, Вељковић М:.највише 1 аутор и 5 коаутора)
● Обaвезно нaвести бро
ј лиценце зa свaког aуторa и/или излaгaчa рaдa.
● Институције писати у реду испод имена аутора. Ако их је више, сваком аутору (иза имена) и институцији (испред назива) дозначити одговарајући број у суперскрипту. Иза институција навести град у коме је наведена институција, а иза града (ако је једна институција) или иза назива града из које је последња наведена институција навести државу. Ако су аутори (институције) у различитим државама, иза сваког града навести и државу.
● Навести е-маил адресу испод институције

ПРИМЕР:

РАНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА БОЛЕСНИКА СА ОПЕРИСАНИМ ПРЕЛОМОМ КУКА
Стојичић С1, Лешић А2, Милошевић И2, Весовић - Потић В1
1
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, КЦС, Београд
2
Институт за ортопедске болести, КЦС, Београд, Р. Србија
stojicic@sezampro.rs


 ● Ставити 1 празан ред између имена институција и текста. У тексту сажетка није потребно остављати проред. Сваки нови параграф увући за 3 словна места.
 ● Сажетак мора да садржи назначен: увод и циљ рада, методе, резултат и закључак
 ● За предаваче по позиву: исти начин писања наслова, аутора и институција, сажетак на српском и енглеском језику, рад и литература на укупно највише 5 страница А4 формата, маргине 2 цм са свих страна, проред 1.
Сам назив фајла који се шаље не сме да саджи слова Č, Ć, Š, Ž, Đ или ћирилична слова. Значи може да се зове рецимо sazetak.doc али никако sažetak.doc или сажетак.doc
 
● РОК: за слање сажетака и радова је
07. април 2014. године
 ● Сажетке и радове можете слати:
 е - маилом:
fizijatris@gmail.com за сажетке и радове по позиву
он-лине: http://fizijatri.org за сажетке

Потврда о пријему сажетака
До
10. априла 2011. године бићете на е-маил адресу коју сте навели у сажетку/раду, обавештени да ли је Ваш рад прихваћен, а на сајту ће у програму бити објављен начин презентације без обзира да ли сте послали сажетак или рад.
Са
жетак и рад који је прихваћен биће штампани у Зборнику радова.

Online сажетак

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ САЖЕТАКА
До 10. априла 2014. године бићете на е-маил адресу коју сте навели у сажетку/раду, обавештени да ли је Ваш рад прихваћен, а на сајту ће у програму бити објављен начин презентације без обзира да ли сте послали сажетак или рад.
Сажетак и рад који је прихваћен биће штампани у Зборнику радова. Објавиће се само они радови за које је до 01. маја 2014. године уплаћена котизација или пакет аранжман.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА
Научни одбор конгреса ће селектовати радове за усмену или постер презентацију. Селекција радова за презентацију биће засновано на научној вредности послатих сажетака. Начин презентације биће објављен на њеб сајту конгреса после 20. априла 2014. године
Инструкције за усмену презентацију
У Салама за рад су обезбеђени технички услови за компјутерске презентације. Компјутерске презентације припремити у програму МС Поњер Поинт и донети на ЦД-у, УСБ меморији или на сопственом нотебоок рачунару. Предлажемо да ваше презентације буду инсталиране и тестиране најмање два сата пре излагања.
Инструкције за постер презентацију
Постер мора донети излагач лично а не да буде послат поштом раније. Захтеване димензије су 90цм (ш) са 120 цм (х). На врху постера обезбедите наслов рада, као и имена аутора и коаутора као и институцију из које долазе са болдованим словима величине 2,5 до 3 цм.

НАГРАДЕ
Најбоља постер презентација
Научни одбор 14. Конгреса физијатара Србије доделиће две награде на церемонији затварања Конгреса, 14. 05. 2014. год у 10 часова.
Најбољи млади истраживач
Научни одбор ће доделити награду најбољем младом истраживачу за научно истраживачки рад на пољу физикалне медицине и рехабилитације. Критеријуми за доделу награде: клинички или експериментални научно истраживачки рад; оригинални; квалитетна усмена презентација; мање од 40 година до 11. маја 2014. године.

ИЗЛОЖБА
У току Конгреса биће одржана пратећа изложба. Најзначајнији произвођачи лекова, лабораторијске и друге медицинске опреме и пратеће индустрије изложиће своје најновије производе.
Детаљније информације о могућностима и условима учешћа на изложби у Секретаријату Конгреса.

ДРУШТВЕНИ ПРОГРАМ
Свечано отварање конгреса са уметничким програмом и коктелом добродошлице је у недељу 11. 05. 2014. год. у 18:30 сати у Свечаној већници Градске куће (Трг слободе 1), а вечера добродошлице истог дана у Балској сали хотела Галлерија у 21:00 сати.
Излет је у уторак 13.05 2014. године од 14:00 до 19:30 сати посета бањског центра поред Сегедина. Препорука: Понети пасош
Свечана вечера у Балској сали хотела Галлерија у уторак 13.05. 2014, године у 21:00 сати.

СМЕШТАЈ
Хотели: Галлериа (Матије Корвина 17), Глорија (Корзо 10), Патриа (Димитрија Туцовића 2)

ПОЛОЖАЈ, КЛИМА И САОБРАЋАЈНЕ ВЕЗЕ

Суботица и њена околина заузимају централни положај Панонске низије и опкољене су Карпатима, Алпима и планинама Балканског полуострва. Суботица лежи на контакту различитих геоморфолошких целина. На њеном југу је Телечка лесна зараван која према северу прелази у Суботичко-хоргошку пешчару. Град заузима централно место између Дунава на западу и Тисе на истоку и представља најизразитије градско седиште између ових река.Клима овог подручја је изразито панонска са врло топлим летима и врло хладним зимама уз малу годишњу количину талога

Од различитих ветрова који допиру до ових подручја најчешћи су северни хладни и западни влажни ветрови, а последично овом климату одговара степска вегетација, која је временом замењена културном.
 
Наиме, Суботица лежи на транзитном интернационалном путу Е-75, а у њеној близини се налазе два нејфреквентнија гранична прелаза. Данас се преко Хоргоша и Келебије обавља највећа интеракција путника и робе, како друмским тако и железничким саобраћајем, што генерално Суботици даје епитет повољности. На изразиту повољност њеног положаја највише утичу саобраћајни фактори, нарочито ако се зна да овај град лежи на тренутно најважнијем просторном-стратешком правцу Коридору X. 2014, године у 21:00 сати.

 

Т.А. Мондорама Ниш
тел. 018 512 112, 512 113, 257 115
факс: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
е-маил: mondorama@beotel.net 
Лиценца
OTP 290/2010 од 17.02.2010.
www.mondorama.rs

Рачун: Raiffeisen banka:
265-4020310000058-19

Матични број: 07929552
ПИБ:101532109

                                                                                                                                            врх стране

 

Уводне стране

Зборник радова

Програм конгреса

Он-лине сажетак  Позиви на састанке СЛД

  Позиви на састанке СЛД ДЛВ

 

 

 

      

НАСЛОВНА  -  МАПА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  -  КОНТАКТ  МАРКЕТИНГ  -  CREDITS
АКТИВНОСТИ  -  НОВОСТИ  -  ЧЛАНОВИ  -  ПРИСТУПНИЦА  -  ДОКУМЕНТАЦИЈА  -  КОНГРЕС  -  РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  -  СЕКЦИЈА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
© УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ 2014