ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

11. КОНГРЕС ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ
са међународним учешћем

Уводна реч о зборнику радова

Зборник радова

Златибор, 19 - 22. мaj 2011. године
СБ Чигота

Златни спонзор
Richter GedeonКонгрес је Решењем Здравственог савета Србије бр. А-1-978/11 акредитован и својим предавањем на Конгресу предавач стиче 13 бодова, носилац рада одабраног за усмену презентацију 11 бодова, носилац рада одабраног за постер презентацију 9 бодова, пасивни учесник Конгреса 7 бодова.
Конгресни одбор ће по наведеном критеријуму доделити сертификате учесницима.

 

 ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ КОНГРЕСА
Т.А. Мондорама Београд
тел. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Београд,
е-маил: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs

Т.А. Мондорама Ниш
тел. 018 512 112, 512 113, 257 115
факс: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
е-маил: mondorama@beotel.net 
Лиценца
OTP 290/2010 од 17.02.2010.
www.mondorama.rs

Добро дошли на Једанаести конгрес физијатара Србије
са међународним учешћем – Златибор 2011 


Поштоване колегинице и колеге,

            Част нам је да Вам се, у име Удружења Физијатара Србије, захвалимо на прихватању позива да учествујете на 11. Конгресу физијатара Србије са међународним учешћем, који се одржава на Златибору у СБ “Чигота” од 19 – 22. маја 2011. године. Верујем да ћемо на Златибору, планини изузетне лепоте и пријатне климе имати све услове за успешан рад нашег скупа.

Физикална медицина и рехабилитација је данас једна од најпозитивнијих и најдинамичнијих области медицине, што је довело до развоја нових метода рехабилитације, унапређења истраживачког рада и увођења иновативних програма у рехабилитацију. ФМР је довела до развоја асистивне технологије која се креће од обичних помагала до роботике и софистицираних електронских система за стимулацију, комуникацију, едукацију, контролу околине и повећање мобилности. Нове технологије довеле су до смањења онеспособљености,  повећања независности, партиципације и квалитета живота хроничних болесника.

Наши конгреси, који се одржавају сваке године, традиционално окупљају физијатре, реуматологе, ортопеде, педијатре, дечије хирурге, неурохирурге, кардиологе, неурологе и друге који се налазе у рехабилитационом тиму, са циљем да се изнесу и размене научна достигнућа, стручне новости, знања и искуства у циљу увећања нашег знања из области физикалне медицине и рехабилитације и унапређења здравља наших болесника.

Овогодишњи Конгрес, као и ранији, је у организацији Удружења физијатара Србије. Сви радови који су прошли рецензију научног одбора, биће штампани у целини у часопису „Балнеоцлиматологиа“.

На конгресу ће бити презентовано 176 радова у виду усмених саопштења и постер презентација. Такође ће бити организовано 5 сесија пленарних предавања најеминентнијих предавача из Србије и земаља Европске Уније, која покривају различите области физикалне медицине и рехабилитације.

Низ спонзорисаних предавања и симпозијума додатно ће проширити наше клиничко искуство и унапредити наше вештине у рехабилитацији болесних и повређених.

Досадашња позитивна искуства у организацији конгреса нам гарантују да ћете освежити своја знања а и допунити најновијим сазнањима из различитих области рехабилитације. Такође смо сигурни да ћете уживати у дружењима и разоноди у широкој понуди Златибора.
 
Добро дошли на 11. Конгрес физијатара Србије!

 

 

 

 


Председник Организационог одбора

Проф. др Милица Лазовић
 

 


Председник Научног одбора

Проф. др Владислава Весовић - Потић
 

 

 


ПОЧАСНИ ОДБОР

Проф. др Зоран Станковић
Министар здравља Републике Србије

Божидар Ђелић
Министар науке Републике Србије

Доц. др Невена Карановић
Државни секретар Министарства здравља РС

Мр сц. др Периша Симоновић
Државни секретар Министарства здравља РС

Проф. др Радоје Чоловић,
Председник СЛД

Проф. др Гордана Николић

Проф. др Гордана Поповић

Проф. др Крста Вранић

Проф. Др Вукашин Михајловић

Проф. др Живојин Цонић

Проф. др Зоран КојовићНАУЧНИ ОДБОР


Проф. др Владислава Весовић - Потић, председник

Проф. др Милица Лазовић, потпредседник

Проф. др Gülseren Akyüz, Турска

Проф. Др Mihai Berteanu  - Румунија

Проф. др Helena Burger, Словенија


Проф. Др Александар Димић

Проф. др Бранислав Бобић

Проф. др Ешреф Бећировић, БиХ

Проф. др Nicolas Christodoulou, Кипар

Проф. др Črt Marinček, Словенија

Проф. др Xanthi Michail, Грчка


Доц. Др Љубица Константиновић

Доц. др Милисав Чутовић

Проф. др Гордана Девечерски

Проф. др Alesandro Guistini, Италија

Доц. др Александар Ђуровић

Др Mauro Zampolini  - Италија


Проф. др Драгана Матановић

Проф. др. Милан Обрадовић, Црна Гора

Проф. др Ивана Петронић

Проф. др Гордана Стефановски, РС, БиХ


Проф. др Коста Савић
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Проф. др Милица Лазовић, председник

Проф. др Владислава Весовић - Потић, подпредседник

Проф. др Ксенија Бошковић

Доц. др Милисав Чутовић

Асс.
др Мирко Грајић

Проф. др Гордана Девечерски

Проф. др Лидија Димитријевић

Пук др Александар Ђуровић

Проф. др Стеван Јовић

Доц. др Љубица Константиновић

Прим. др Ранка Крунић - Протић

Прим. др Биљана Марјановић

Проф. др Ивана Петронић

Др мед сц Мирко Теофиловски

Проф. др Миодраг Вељковић

Др Жељана Караникић

Прим. др Драган Вуловић

Проф. др Ласло Швиртлих

 

СЕКРЕТАРИ КОНГРЕСА

Прим. др Ранка Крунић - Протић, генерални секретар

Др мед сц Оливера Илић - Стојановић

11000 Београд, Пастерова 2


e-mail: fizijatris@gmail.com

http://www.fizijatri.org

 

   ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ

Т.А. Мондорама Београд: 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Београд, е-маил: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs

Т.А. Мондорама Ниш
тел. 018 512 112, 512 113, 257 115
факс: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
емаил: mondorama@
beotel.net
Лиценца OTP 290/2010 од 17.02.2010.
www.mondorama.rs

 

 


ОРГАНИЗАТОР


УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ

врх стране

ТЕМЕ КОНГРЕСА

 

 

I. ДЕЧИЈA РЕХAБИЛИТAЦИЈA: ТОРТИКОЛИС
Модератор: Л. Димитријевић
Акyуз Г: ТОРТИЦОЛЛИС ИН ЦХИЛДХООД
Миков А и сар: ЗНАЧАЈ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ДИЈАГНОЗЕ ТОРТИКОЛИСА У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ
Стевановић С: КОНГЕНИТАЛНИ МИШИЋНИ ТОРТИКОЛИС (ЕТИОЛОГИЈА, КЛИНИЧКА СЛИКА И
ДИЈАГНОЗА)
Димитријевић Л и сар: БЕНИГНИ ПАРОКСИЗМАЛНИ ТОРТИКОЛИС
Петронић И: УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПОЈЕДИНИХ ПРОЦЕДУРА У ДИЈАГНОСТИЦИ ТОРТИКОЛИСА
Живковић В и сар: КОНЗЕРВАТИВНИ ТРЕТМАН КОНГЕНИТАЛНОГ МИШИЋНОГ ТОРТИКОЛИСА


II. ПОВРЕДE СКОЧНОГ ЗГЛОБА И СТОПАЛА
Модератор: В. Весовић – Потић
Весовић – Потић В: ПОВРЕДЕ СКОЧНОГ ЗГЛОБА И СТОПАЛА
Марјановић Б: ПОВРЕДЕ СКОЧНОГ ЗГЛОБА И СТОПАЛА – ПРОБЛЕМ СВАКОДНЕВНЕ
ПРАКСЕ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ
Коцић М: ДИЈАГНОСТИКА АКУТНИХ ПОВРЕДА СКОЧНОГ ЗГЛОБА И СТОПАЛА
Томановић - Вујадиновић С и сар: САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ЛЕЧЕЊА ПОВРЕДА СКОЧНОГ
ЗГЛОБА
Теофиловски М и сар: ЗНАЧАЈ ПРАВОВРЕМЕНЕ ПРИМЕНЕ АДЕКВАТНЕ ОРТОЗЕ У ЛЕЧЕЊУ
ПОВРЕДА СКОЧНОГ ЗГЛОБА И СТОПАЛА
Burger H. ISF IN PROSTHETICS AND ORTOTICS


III. НЕУРОЛОШКA РЕХAБИЛИТAЦИЈA: МУЛТИПЛA СКЛЕРОЗA
Модератор: Швиртлих Л
Вељковић М: КЛИНИЧКА ЕВАЛУАЦИЈА НЕУРОМОТОРНИХ ДИСФУНКЦИЈА
Крунић – Протић Р и сар: ЗАСТУПЉЕНОСТ, СИМПТОМИ И ВРСТЕ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ
Драганац С и сар: НОВА ДОСТИГНУЋА У ИСТРАЖИВАЊИМА О МУЛТИПЛОЈ СКЛЕРОЗИ
Станковић И: КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОБОЛЕЛИХ ОД МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ
Јовић С и сар: ТРЕНИНГ КОГНИТИВНИХ ФУНКЦИЈА КОД ПАЦИЈЕНАТА
СА МУЛТИПЛОМ СКЛЕРОЗОМ
Ksanti Michael: REHABILITATION OF THE GERIATRIC PATIENTIV. ПРОЦЕНA И ТЕРAПИЈA СИНДРОМA МЕКОТКИВНОГ РЕУМAТИЗМA РAМЕНA
Модератор: Константиновић Љ
Константиновић Љ: ЗНАЧАЈ ТЕСТОВА У НАЈЧЕШЋИМ КЛИНИЧКИМ СИНДРОМИМА РАМЕНА
Илић – Стојановић О: САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ЛЕЧЕЊА БОЛА У РАМЕНУ
Дубљанин – Распоповић Е и сар: ТЕРАПИЈСКЕ МОГУЋНОСТИ У ЛЕЧЕЊУ АДХЕЗИВНОГ КАПСУЛИТИСА
Кањух Ж и сар: ФИЗИО-РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ МЕТОДЕ У ЛЕЧЕЊУ ТЕНДИНИТИСА РАМЕНА
Бошковић К: "ИМПИНГМЕНТ" СИНДРОМ РАМЕНА

FottiV. КЛИНИЧКA ЕВИДЕНЦИЈA И ИСТРAŽИВAНЈA У РЕХAБИЛИТAЦИЈИ
Модератор: Лазовић М
Лазовић М: КЛИНИЧКА ЕВИДЕНЦИЈА И ИСТРАЖИВАЊА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ
Девечерски и сар: ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ ИСТРАЖИВАЊА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ
Ђуровиц А ет ал: ВАРИАБЛЕС АНД ЕXПЕРИМЕНТАЛ ДЕСИГНС ИН ТХЕ ПХYСИЦАЛ МЕДИЦИНЕ АНД РЕХАБИЛИТАТИОН РЕСЕАРЦХ
Матановић Д: ИНОВАЦИЈЕ У ИСТРАЖИВАЊИМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА
Капиџић-Башић Н: КЛИНИЧКА ЕВАЛУАЦИЈА У РЕУМАТСКИМ БОЛЕСТИМА
Грајић М ет ал:
DOCUMENTATION IN REHABILITATION
Zampolini M: EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS, PHYSICAL AND
© The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine SECTION AND BOARD: HISTORY AND
PERSPECTIVES

VI. СЛОБОДНЕ ТЕМЕ

 

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - СПИСАК РАДОВА ОДРЕЂЕНИХ ЗА ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

WORKSHOP/РАДИОНИЦЕ (19 – 22 . мај 2011. godine)
Ако буде ѕаинтересованих, одржаће се две радионице
Број полазника по радионици највише 30.
Цена 2000 динара по радионици.

Теме:
1. Љ. Констaнтиновић, М. Лaзовић: Мезотерaпијa у терaпији болa
2. О. Илић - Стојaновић, С. Брaнковић: Технике aпликaције периaртикулaрних инфилтрaцијa у облицимa вaнзглобног дегенерaтивног реумaтизмa

Пријаве се примају до попуњавања предвиђеног броја полазника на fizijatris@gmail.com са личним, радним подацима, е-маил адресом и назнаком за коју радионицу је пријава.
Уплата техничком секретаријату.

Конгрес је Решењем Здравственог савета Србије бр. А-1-978/11 акредитован и својим предавањем на Конгресу предавач стиче 13 бодова, носилац рада одабраног за усмену презентацију 11 бодова, носилац рада одабраног за постер презентацију 9 бодова, пасивни учесник Конгреса 7 бодова.
Конгресни одбор ће по наведеном критеријуму доделити сертификате учесницима.


 

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ:  можете послати сажетак или рад. Обавезно прочитајте упутство.

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ И СЛАЊЕ САЖЕТАКА
● Формат - молимо да доставите сажетак на приложеном оквиру
● Текст сажетка треба да садржи максимално 2500 карактера у целини (са насловом, институцијама, ауторима, е-маил адресом и самим сажетком), проред 1, фонт 12, Ариал – латиница.
● Текст рада у целини мора бити на највише 3 странице А4 формата (10000 карактера не рачунајући празна места) са насловом (на српском и енглеском језику), институцијама, ауторима, е-маил адресом све испред текста, сажетком на српском језику (до 120 речи) са до 5 кључних речи, текст рада са литературом и сажетком на енглеском језику – до 120 речи на крају рада, проред 1, фонт 12, Ариал – латиница.
● У оквиру означеног простора не користити маргине, већ куцати од леве до десне ивице
● Наслов писати великим словима
● Не наводити академске титуле аутора
● На наводити литературу за сажетке, а за радове обавезно
● Имена аутора: Презиме, иницијал имена па зарез (нпр: Лазовић М, Девечерски Г, Вељковић М:.највише 1 аутор и 5 коаутора)
● Обaвезно нaвести бро
ј лиценце зa свaког aуторa и/или излaгaчa рaдa.
● Институције писати у реду испод имена аутора. Ако их је више, сваком аутору (иза имена) и институцији (испред назива) дозначити одговарајући број у суперскрипту. Иза институција навести град у коме је наведена институција, а иза града (ако је једна институција) или иза назива града из које је последња наведена институција навести државу. Ако су аутори (институције) у различитим државама, иза сваког града навести и државу.
● Навести е-маил адресу испод институције

ПРИМЕР:

РАНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА БОЛЕСНИКА СА ОПЕРИСАНИМ ПРЕЛОМОМ КУКА
Стојичић С1, Лешић А2, Милошевић И2, Весовић - Потић В1
1
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, КЦС, Београд
2
Институт за ортопедске болести, КЦС, Београд, Р. Србија
stojicic@sezampro.rs


 ● Ставити 1 празан ред између имена институција и текста. У тексту сажетка није потребно остављати проред. Сваки нови параграф увући за 3 словна места.
 ● Сажетак мора да садржи назначен: увод и циљ рада, методе, резултат и закључак
 ● За предаваче по позиву: исти начин писања наслова, аутора и институција, сажетак на српском и енглеском језику, рад и литература на укупно највише 5 страница А4 формата, маргине 2 цм са свих страна, проред 1.
Сам назив фајла који се шаље не сме да саджи слова Č, Ć, Š, Ž, Đ или ћирилична слова. Значи може да се зове рецимо sazetak.doc али никако sažetak.doc или сажетак.doc
 
● РОК: за слање сажетака и радова је
10. април 2011. године
 ● Сажетке и радове можете слати:
 е - маилом:
fizijatris@gmail.com за сажетке и радове по позиву
он-лине: http://fizijatri.org за сажетке

Потврда о пријему сажетака
До
20. априла 2011. године бићете на е-маил адресу коју сте навели у сажетку/раду, обавештени да ли је Ваш рад прихваћен, а на сајту ће у програму бити објављен начин презентације без обзира да ли сте послали сажетак или рад.
Са
жетак и рад који је прихваћен биће штампани у Зборнику радова.

Online сажетак

врх стране

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНГРЕСУ

 

ВАЖНИ ДАТУМИ
Пријава учешћа и слање сажетака и/или радова до
10. априла 2011. године
Потврда о пријему до
20. априла 2011. године

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА
Научни одбор конгреса ће селектовати радове за усмену или постер презентацију. Селекција радова за презентацију биће засновано на научној вредности послатих сажетака. Начин презентације биће објављен на wеб сајту конгреса

Инструкције за усмену презентацију
У
салама за рад су обезбеђени технички услови за компјутерске презентације. Компјутерске презентације припремити у програму МС Поwер Поинт и донети на ЦД-у, УСБ меморији или на сопственом нотебоок рачунару. Предлажемо да ваше презентације буду инсталиране и тестиране најмање два сата пре излагања.

Инструкције за постер презентацију
Постер мора донети излагач лично а не да буде послат поштом раније. Захтеване димензије су 90цм (ш) са 120 цм (
в). На врху постера обезбедите наслов рада, као и имена аутора и коаутора као и институцију из које долазе са болдованим словима величине 2,5 до 3 цм.


НАГРАДЕ
Најбоља постер презентација
Научни одбор
11. Конгреса физијатара Србије доделиће две награде на церемонији затварања Конгреса, 22.05.2011. год у 10 часова.
Најбољи млади истраживач
Научни одбор ће доделити награду најбољем младом истраживачу за научно истраживачки рад на пољу физикалне медицине и рехабилитације. Критеријуми за доделу награде: клинички или експериментални научно истраживачки рад; оригинални; квалитетна усмена презентација; мање од 40 година до
19
. маја 2011. године.


ИЗЛОЖБА
У току Конгреса биће одржана пратећа изложба. Најзначајнији производјачи лекова, лабораторијске и друге медицинске опреме и пратеће индустрије изложиће своје најновије производе.
Детаљније информације о могућностима и условима учешћа на изложби у Секретаријату Конгреса.


ДРУШТВЕНИ ПРОГРАМ
Свечано отварање конгреса са уметничким програмом и коктелом добродошлице је у
четвртак 19. 05. 2011. год. у 18:30 сати, а вечера добродошлице истог дана у 21:00 сати.
 


                                                                                                                                            врх стране

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ КОНГРЕСА

  

Т.А. Мондорама Београд
тел. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Београд,
е-маил: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs

Т.А. Мондорама Ниш
тел. 018 512 112, 512 113, 257 115
факс: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
е-маил: mondorama@beotel.net 
Лиценца
OTP 290/2010 од 17.02.2010.
www.mondorama.rs

Рачун: Raiffeisen banka:
265-4020310000058-19

Матични број: 07929552
ПИБ:101532109

 

 

Предузеће за производњу и трговину медицинском опремом МЕДИЦОЛИНЕ д.о.о. Рајићева 36/М Ниш
Тел. 018 526-708, фаx. 018 526-709, Е-маил:
 medicoline@nadlanu.com

 

 

                                                                                                                                            врх стране

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

 

Детаљи са претходног конгреса

Организатори

Уводне стране зборника

Зборник радова

Програм конгреса

Теме конгреса

Постер презентације

Почасни одбор, секретари конгреса, секретаријат конгреса

Научни одбор

Опште информације о конгресу

Технички секретаријат конгреса

Он-лине сажетак

Пријавни формулар

   Позиви на састанке СЛД

  Позиви на састанке СЛД ДЛВ

 

 

 

      

НАСЛОВНА  -  МАПА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  -  КОНТАКТ  МАРКЕТИНГ  -  CREDITS
АКТИВНОСТИ  -  НОВОСТИ  -  ЧЛАНОВИ  -  ПРИСТУПНИЦА  -  ДОКУМЕНТАЦИЈА  -  КОНГРЕС  -  РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  -  СЕКЦИЈА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
© УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ 2008