ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Важно обавештење: Дефинитивни програм конгреса физијатара Србије (ПДФ)
 

10. КОНГРЕС ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ
са међународним учешћем

Кладово, 02 - 05. јун 2010. године

 

 ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ КОНГРЕСА
Т.А. Мондорама Београд
тел. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Београд,
е-маил: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs

Т.А. Мондорама Ниш
тел. 018 512 112, 512 113, 257 115
факс: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
е-маил: mondorama@beotel.net 
Licence 333
www.mondorama.rs
 


 

УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУЛИКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани пријатељи и колеге,

Срећни смо што можемо да вас позовемо да учествујете на 10. конгресу физијатара Србије са међународним учешћем. Овај јубиларни Конгрес одржаће се у Кладову, граду на највећој реци Европе – Дунаву и то од 02 – 05. јуна 2010. године.

Наши конгреси, који се одржавају сваке године, традиционално окупљају физијатре, реуматологе, ортопеде, педијатре, дечије хирурге, неурохирурге, кардиологе, неурологе и друге који се налазе у рехабилитационом тиму, са циљем да се изнесу и размене научна достигнућа, стручне новости, знања и искуства у циљу увећања нашег знања из области физикалне медицине и рехабилитације и унапређења здравља наших болесника.

Овогодишњи Конгрес, као и ранији, је у организацији Удружења физијатара Србије. На Конгресу ће одабране теме из физикалне медицине и рехабилитације бити изнете у виду пленарних предавања од стране еминентних професора из Србије, земаља у окружењу (Црне Горе, Босне и Херцеговине), као и из иностранства. Оригинални радови који су прошли рецензију научног одбора, биће изнети на постерима, а најбољи оригинални и стручни радови биће усмено представљени.

Низ спонзорисаних предавања и симпозијума додатно ће проширити наше клиничко искуство и унапредити наше вештине у рехабилитацији болесних и повређених.

Ако буде интересовања организоваће се wорксхоп/радионице и надамо се да ће нам свима бити од користи.

Верујемо да ће и овај Конгрес бити прилика за све учеснике да поред напорног рада нађу времена за дружење и уживање у уметничком и забавном програму који је планиран у току Конгреса.

Очекујемо Вас на Конгресу и радујемо се Вашем доласку!
 

 

 

 


Председник Организационог одбора

Проф. др Милица Лазовић
 

 


 Председник Научног одбора
 
 Проф. др Владислава Весовић - Потић

 

 


ПОЧАСНИ ОДБОР

Проф. др Томица Милосављевић
Министар здравља Републике Србије

Божидар Ђелић
Министар науке Републике Србије

Доц. др Невена Карановић
Државни секретар Министарства здравља РС

Др Пери
ша Симоновић
Државни секретар Министарства здравља РС

Др Томислав Стантић
Државни секретар Министарства здравља РС

Др Жељко Милошевић
Државни секретар Министарства здравља РС

Проф. др Радоје Чоловић, Председник СЛД

Проф. др Живојин Цонић

Проф. др Зоран Којовић


Проф. Др Вукашин Михајловић

Проф. др Борис Недвидек

Проф. др Гордана Николић

Проф. др Крста Вранић

НАУЧНИ ОДБОР

Проф. др Владислава Весовић - Потић, председник

Проф. др Милица Лазовић, потпредседник

Проф. др Gülseren Akyüz, Турска

Проф. др Тамас Бендер, Мађарска

Проф. Др Mihai Berteanu - Румунија

Проф. др Helena Burger, Словенија

Проф. др Бранислав Бобић

Проф. др Ешреф Бећировић, БиХ

Проф. др Nicolas Christodoulou, Кипар

Проф. др Чrt Marinчek, Словенија

Доц. др Милисав Чутовић

Проф. др Гордана Девечерски

Проф. др Alesandro Guistini, Италија

Доц. др Александар Ђуровић

Проф. др Calogero Foti - Италија

Проф. др Драгана Матановић

Проф. др. Милан Обрадовић, Црна Гора

Проф. др Ивана Петронић

Проф. др Гордана Поповић

Проф. др Гордана Стефановски, РС, БиХ

Проф. др Коста Савић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Проф. др Милица Лазовић, председник

Проф. др Владислава Весовић - Потић, подпредседник

Доц. др Ксенија Бошковић

Доц. др Милисав Чутовић

Асс.
др Мирко Грајић

Проф. др Гордана Девечерски

Доц. др Лидија Димитријевић

Проф. др Стеван Јовић

Доц. др Љубица Константиновић

Прим. др Ранка Крунић - Протић

Прим. др Раде Костић

Прим. др Биљана Марјановић

Проф. др Ивана Петронић

Др Милена Раонић

Др мед сц Мирко Теофиловски

Проф. др Миодраг Вељковић

Др Жељана Караникић

Прим. др Драган Вуловић

Проф. др Ласло Швиртлих
 

СЕКРЕТАРИ КОНГРЕСА

Прим. др Ранка Крунић - Протић, генерални секретар

Др мед сц Оливера Илић - Стојановић

11000 Београд, Пастерова 2


e-mail: fizijatris@gmail.com

http://www.fizijatri.org

 

   ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ

Т.А. Мондорама Београд: 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Београд, е-маил: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs

Т.А. Мондорама Ниш
тел. 018 512 112, 512 113, 257 115
факс: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
емаил: mondorama@
beotel.net
Licence 333
www.mondorama.rs

 

 


ОРГАНИЗАТОР


УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ

врх стране

ТЕМЕ КОНГРЕСА

 

I. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СРЧАНИХ БОЛЕСНИКА
Модератор: Проф. др Милица Лазовић
Аутори из Србије: Милица Лазовић, Гордана Девечерски, Драгана Матановић, Александар Ђуровић
 

II. МИШИЋНОСКЕЛЕТНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Модератор: Проф. др Владислава Весовић – Потић
Аутори из Србије: Владислава Весовић – Потић, Љубица Константиновић, Ксенија Бошковић, Мирко Теофиловски, Оливера Илић - Стојановић
 

III. НЕУРОЛОШКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Модератор: Проф. др Стеван Јовић
Аутори из Србије: Ласло Швиртлих, Стеван Јовић, Миодраг Вељковић, Ранка Крунић – Протић, Ивона Станковић, Снежана Драганац
 

IV. ПРИМЕНА ФИЗИКАЛНИХ АГЕНАСА У ДЕЧИЈЕМ УЗРАСТУ
Модератор: Проф. Др Ивана Петронић
Аутори из Србије: Ивана Петронић, Лидија Димитријевуић, Александра Миков, Србислав Стевановић

V. БАЛНЕОКЛИМАТОЛОГИЈА У ОБОЉЕЊИМА КОШТАНО-МИШИЋНОГ СИСТЕМА И ХРОНИЧНИМ НЕЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА 
Модератор: Доц. др Милисав Чутовић
Аутори: Tamas Bender, Милисав Чутовић, Мирко Грајић, Раде Костић, Александар Димић, Бранисалв Бобић

VI. СЛОБОДНЕ ТЕМЕ

 

 

WORKSHOP/РАДИОНИЦЕ (02. јун 2010. године)
02. јун 2010. године од 15:00 до 16:30 сати ако буде заинтересованих
Број полазника по радионици највише 30.
Цена 1000 динара.

Пријаве се примају до попуњавања предвиђеног броја полазника на fizijatris@gmail.com са личним, радним подацима, е-маил адресом и назнаком за коју радионицу је пријава.
Уплата техничком секретаријату.

1. Љ. Константиновић, А. Драгин: Методологија планирања и писанња радова у рехабилитацији
2. М. Павићевић - Стојановић, Б. Илић, В. Весовић - Потић: Електродијагностика и физикална терапија код периферне парализе фацијалног нерва
3. Л. Швиртлих и сар.: Модулација спастицитета инфилтрацијама Ботулинум токсинаСТРУЧНИ РАД КОНГРЕСА

Регистрација учесника Конгреса и пријем конгресног материјала обавиће се у холу Дома културе од 12:00 сати 02. 06. 2010. године.
Почетак стручног рада предвиђен је за среду, 02. 06. 2010. године у 15:00 часова.
Радионице се одржавају 02. 06. 2010. године од 15:00 до 16:30 сати, ако буде заинтересованих.
Предавања по позиву и усмена саопштења ће се одржавати у сали Дома културе. Спозорисани симпозијуми ће се одржавати на истом месту.
Време излагања предавања по позиву је 10 минута, а оригиналних саопштења до 7 минута. Време за појединачне дискусије је ограничено на 3 минута.
Сви учесници Конгреса добиће потврду (сертификат) о учествовању у раду Конгреса, као и сертификат за презентацију рада (усмену или постер презентацију) или за уводно предавање.

Конгрес је пријављен Здравственом савету Србије за акредитацију.

врх стране

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНГРЕСУ

 

НАСЛОВ КОНГРЕСА:10. КОНГРЕС ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ са меđународним учешћем

МЕСТО ОДР
ЖАВАЊА: Кладово, свечано отварање – сала Дома културе, радни део Конгреса – Дом културе, друштвени део Конгреса – хотели Аquastar Danube и Ђердап, смештајхотели Аquastar Danube и Ђердап

ВРЕМЕ ОДР
ЖАВАЊА: 02 - 05. јун 2010. године

WEBSITE: www.fizijatri.org  

ЗВАНИЧНИ
ЈЕЗИК: Српски и енглески

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТЕРИ
ЈАТ

Т.А. Мондорама Београд: 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Београд, е-маил: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs

Т.А. Мондорама Ниш
тел. 018 512 112, 512 113, 257 115
факс: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
емаил: mondorama@
beotel.net
Licence 333
www.mondorama.rsПРИ
ЈАВА
При
јава за учешће је приложена уз ово Обавештење.
При
јава је извршена попуњавањем формулара и благовременим достављањем техничком Секретаријату Конгреса.
Молимо Вас да преузмете при
јаву ОВДЕ

СМЕШТА
Ј СА КОТИЗАЦИЈОМ детаљне информације

САМО КОТИЗАЦИ
ЈА до 01. 05. 2010. године
За чланове Удру
жења:
● око 15000 динара (динарска против вредност 150 € на дан уплате)
За остале из зем
ље и иностранства:
● око 18000 динара (динарска против вредност 180 € на дан уплате)
Дневна котизаци
ја и котизација за специјализанте физикалне медицине и рехабилитације (потребан Индекс као доказ)
● око 8000 динара (динарска против вредност 80 € на дан уплате)

САМО КОТИЗАЦИ
ЈА после 01. 05. 2010. године
За чланове Удру
жења:
● око 18000 динара (динарска против вредност 180 € на дан уплате)
За остале из зем
ље и иностранства:
● око 20000 динара (динарска против вредност 200 € на дан уплате)
Дневна котизаци
ја и котизација за специјализанте физикалне медицине и рехабилитације (потребан Индекс као доказ)
● око 10000 динара (динарска против вредност 100 € на дан уплате)

Котизаци
ја за учеснике обухвата: званични беџ, конгресни материјал, приступ сесијама, простор за постерску презентацију и изложбу, приступ свечаном отварању, коктелу добродошлице, присуство друштвеном програму, свечаној вечери и сертификат о присуству или активном учешћу.

Дневна котизаци
ја за учеснике обухвата: званични беџ, конгресни материјал, приступ сесијама за дан за који је плаћена котизација, простор за постерску презентацију и изложбу и сертификат о присуству или активном учешћу.

 

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ:  можете послати сажетак или рад. Обавезно прочитајте упутство.

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ И СЛАЊЕ САЖЕТАКА
● Формат - молимо да доставите сажетак на приложеном оквиру
● Текст сажетка треба да садржи максимално 2500 карактера у целини (са насловом, институцијама, ауторима, е-маил адресом и самим сажетком), проред 1, фонт 12, Ариал – латиница.
● Текст рада у целини мора бити на највише 3 странице А4 формата (10000 карактера не рачунајући празна места) са насловом (на српском и енглеском језику), институцијама, ауторима, е-маил адресом све испред текста, сажетком на српском језику (до 120 речи) са до 5 кључних речи, текст рада са литературом и сажетком на енглеском језику – до 120 речи на крају рада, проред 1, фонт 12, Ариал – латиница.
● У оквиру означеног простора не користити маргине, већ куцати од леве до десне ивице
● Наслов писати великим словима
● Не наводити академске титуле аутора
● На наводити литературу за сажетке, а за радове обавезно
● Имена аутора: Презиме, иницијал имена па зарез (нпр: Лазовић М, Девечерски Г, Вељковић М:.највише 1 аутор и 5 коаутора)
● Институције писати у реду испод имена аутора. Ако их је више, сваком аутору (иза имена) и институцији (испред назива) дозначити одговарајући број у суперскрипту. Иза институција навести град у коме је наведена институција, а иза града (ако је једна институција) или иза назива града из које је последња наведена институција навести државу. Ако су аутори (институције) у различитим државама, иза сваког града навести и државу.
● Навести е-маил адресу испод институције

ПРИМЕР:

РАНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА БОЛЕСНИКА СА ОПЕРИСАНИМ ПРЕЛОМОМ КУКА
Стојичић С1, Лешић А2, Милошевић И2, Весовић - Потић В1
1
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, КЦС, Београд
2
Институт за ортопедске болести, КЦС, Београд, Р. Србија
stojicic@sezampro.rs


 ● Ставити 1 празан ред између имена институција и текста. У тексту сажетка није потребно остављати проред. Сваки нови параграф увући за 3 словна места.
 ● Сажетак мора да садржи назначен: увод и циљ рада, методе, резултат и закључак
 ● За предаваче по позиву: исти начин писања наслова, аутора и институција, сажетак на српском и енглеском језику, рад и литература на укупно највише 5 страница А4 формата, маргине 2 цм са свих страна, проред 1.
Сам назив фајла који се шаље не сме да саджи слова Č, Ć, Š, Ž, Đ или ћирилична слова. Значи може да се зове рецимо sazetak.doc али никако sažetak.doc или сажетак.doc
 
● РОК: за слање сажетака и радова је
20. април 2010. године
 ● Сажетке и радове можете слати:
 е - маилом:
fizijatris@gmail.com за сажетке и радове по позиву
он-лине: http://fizijatri.org за сажетке

Потврда о пријему сажетака
До
20. априла 2010. године бићете на е-маил адресу коју сте навели у сажетку/раду, обавештени да ли је Ваш рад прихваћен, а на сајту ће у програму бити објављен начин презентације без обзира да ли сте послали сажетак или рад.
Са
жетак и рад који је прихваћен биће штампани у Зборнику радова.
Об
јавиће се само они радови за које је до 15. маја 2010. године уплаћена котизација или пакет аранжман..

 

Online сажетак

ВАЖНИ ДАТУМИ
Пријава учешћа и слање сажетака и/или радова до
20. априла 2010. године
Потврда о пријему до
20. априла 2010. године
Котизација до 01. маја 2010. године и после 01. маја 2010. године

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА
Научни одбор конгреса ће селектовати радове за усмену или постер презентацију. Селекција радова за презентацију биће засновано на научној вредности послатих сажетака. Начин презентације биће објављен на wеб сајту конгреса

Инструкције за усмену презентацију
У
салама за рад су обезбеђени технички услови за компјутерске презентације. Компјутерске презентације припремити у програму МС Поwер Поинт и донети на ЦД-у, УСБ меморији или на сопственом нотебоок рачунару. Предлажемо да ваше презентације буду инсталиране и тестиране најмање два сата пре излагања.

Инструкције за постер презентацију
Постер мора донети излагач лично а не да буде послат поштом раније. Захтеване димензије су 90цм (ш) са 120 цм (
в). На врху постера обезбедите наслов рада, као и имена аутора и коаутора као и институцију из које долазе са болдованим словима величине 2,5 до 3 цм.


НАГРАДЕ
Најбоља постер презентација
Научни одбор
10. Конгреса физијатара Србије доделиће две награде на церемонији затварања Конгреса, 05.06.2010. год у 10 часова.
Најбољи млади истраживач
Научни одбор ће доделити награду најбољем младом истраживачу за научно истраживачки рад на пољу физикалне медицине и рехабилитације. Критеријуми за доделу награде: клинички или експериментални научно истраживачки рад; оригинални; квалитетна усмена презентација; мање од 40 година до
02. јуна 2010. године.


ИЗЛОЖБА
У току Конгреса биће одржана пратећа изложба. Најзначајнији производјачи лекова, лабораторијске и друге медицинске опреме и пратеће индустрије изложиће своје најновије производе.
Детаљније информације о могућностима и условима учешћа на изложби у Секретаријату Конгреса.


ДРУШТВЕНИ ПРОГРАМ
Свечано отварање конгреса са уметничким програмом и коктелом добродошлице је у среду 02. 06. 2010. год. у 18:30 сати, а вечера добродошлице истог дана у 21:00 сати.
 

СМЕШТАЈ
Хотел Aquastar Danube, Дунавски кеј 1, Кладово, 019/810-810, факс: 810-800 и
Хотел Ђердап, Дунавска, Кладово, 019/801-010

 

ПОЛОЖАЈ, КЛИМА И САОБРАЋАЈНЕ ВЕЗЕ

Три су основна правца који Кладово повезују са залеђем Србије:

1. из Београда (260 км), преко Пожаревца и Доњег Милановца, низ Дунав Ђердапском магистралом;

2. из Параћина (200 км), веза са ауто путем Београд – Ниш, преко планинског превоја Цестобродице, Зајечара и Неготина;

3. из Ниша, око (200 км), преко другог планинског превоја Тресибаба, Књажевца, Зајечара и Неготина.

Кладово се налази у области названој Кључ на крајњем југоистоку наше земље и задња је тачка на истоку према Бугарској и Румунији.

Град има око 10.000 становника. Општина са око 30.000 становника, распростире се на око 63 ха.

Разграната хидрографска мрежа, са Дунавом као највећом и водом најбогатијом реком, равничарско-терасасти терени поред обале Дунава и брдско планински предели са надморском висином до 500 метара су најважније географске карактеристике. Клима је континентална, са жарким, топлим летима са мало падавина, и дуга и хладна зима са снегом од новембра. Ветрови су честа појава, и обично доносе обилне и изненадне падавине.


                                                                                                                                            врх стране

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ КОНГРЕСА

  

Т.А. Мондорама Београд
тел. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Београд,
е-маил: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs

Т.А. Мондорама Ниш
тел. 018 512 112, 512 113, 257 115
факс: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
е-маил: mondorama@beotel.net 
Licence 333
www.mondorama.rs

Рачун: Raiffeisen banka:
265-4020310000058-19

Матични број: 07929552
ПИБ:101532109

 

 

Предузеће за производњу и трговину медицинском опремом МЕДИЦОЛИНЕ д.о.о. Рајићева 36/М Ниш
Тел. 018 526-708, фаx. 018 526-709, Е-маил:
 medicoline@nadlanu.com

 

 

                                                                                                                                            врх стране

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

 

Детаљи са претходног конгреса

Програм конгреса физијатара Србије

Организатори

Теме конгреса

Почасни одбор, секретари конгреса, секретаријат конгреса

Научни одбор

Опште информације о конгресу

Технички секретаријат конгреса

Он-лине сажетак

Пријавни формулар

Смештај и котизација

Зборник радова
(
пдф 2.2мб)

   Позиви на састанке СЛД

  Позиви на састанке СЛД ДЛВ

 

 

 

      

НАСЛОВНА  -  МАПА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  -  КОНТАКТ  МАРКЕТИНГ  -  CREDITS
АКТИВНОСТИ  -  НОВОСТИ  -  ЧЛАНОВИ  -  ПРИСТУПНИЦА  -  ДОКУМЕНТАЦИЈА  -  КОНГРЕС  -  РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  -  СЕКЦИЈА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
© УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ 2008