DRUGO OBAVEŠTENJE

Važno obaveštenje: Definitivni program kongresa fizijatara Srbije (PDF) 

10. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Kladovo, 02 - 05. jun 2010. godine

 

 TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

T.A. Mondorama Beograd: tel. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Beograd,
e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs  

T.A. Mondorama Niš, tel. 018 512 112, 512 113, 257 115
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
e-mail: mondorama@beotel.net  
Licence 333
www.mondorama.rs  


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPULIKE SRBIJE I MINISTARSTVA NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani prijatelji i kolege,

Srećni smo što možemo da vas pozovemo da učestvujete na 10. kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem. Ovaj jubilarni Kongres održaće se u Kladovu, gradu na najvećoj reci Evrope – Dunavu i to od 02 – 05. juna 2010. godine.

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre, reumatologe, ortopede, pedijatre, dečije hirurge, neurohirurge, kardiologe, neurologe i druge koji se nalaze u rehabilitacionom timu, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Ovogodišnji Kongres, kao i raniji, je u organizaciji Udruženja fizijatara Srbije. Na Kongresu će odabrane teme iz fizikalne medicine i rehabilitacije biti iznete u vidu plenarnih predavanja od strane eminentnih profesora iz Srbije, zemalja u okruženju (Crne Gore, Bosne i Hercegovine), kao i iz inostranstva. Originalni radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora, biće izneti na posterima, a najbolji originalni i stručni radovi biće usmeno predstavljeni.

Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.

Ako bude interesovanja organizovaće se workshop/radionice i nadamo se da će nam svima biti od koristi.

Verujemo da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da pored napornog rada nađu vremena za druženje i uživanje u umetničkom i zabavnom programu koji je planiran u toku Kongresa.

Očekujemo Vas na Kongresu i radujemo se Vašem dolasku!


 

 

 


Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milica Lazović

 


Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić

 

 

POČASNI ODBOR

Prof. dr Tomica Milosavljević
Ministar zdravlja Republike Srbije

Božidar Đelić
Ministar nauke Republike Srbije

Doc. dr Nevena Karanović
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Dr Periša Simonović

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Dr Tomislav Stantić
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Dr Željko Milošević
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Prof. dr Radoje Čolović, Predsednik SLD

Prof. dr Živojin Conić

Prof. dr Zoran Kojović


Prof. Dr Vukašin Mihajlović

Prof. dr Boris Nedvidek

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Krsta Vranić

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, predsednik

Prof. dr Milica Lazović, potpredsednik

Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska

Prof. dr Tamas Bender, Mađarska

Prof. Dr Mihai Berteanu - Rumunija

Prof. dr Helena Burger, Slovenija

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Ešref Bećirović, BiH

Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar

Prof. dr Črt Marinček, Slovenija

Doc. dr Milisav Čutović

Prof. dr Gordana Devečerski

Prof. dr Alesandro Guistini, Italija

Doc. dr Aleksandar Đurović

Prof. dr Calogero Foti - Italija

Prof. dr Dragana Matanović

Prof. dr. Milan Obradović, Crna Gora

Prof. dr Ivana Petronić

Prof. dr Gordana Popović

Prof. dr Gordana Stefanovski, RS, BiH

Prof. dr Kosta Savić
 

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, podpredsednik

Doc. dr Ksenija Bošković

Doc. dr Milisav Čutović

Ass. dr Mirko Grajić

Prof. dr Gordana Devečerski

Doc. dr Lidija Dimitrijević

Prof. dr Stevan Jović

Doc. dr Ljubica Konstantinović

Prim. dr Ranka Krunić - Protić

Prim. dr Rade Kostić

Prim. dr Biljana Marjanović

Prof. dr Ivana Petronić

Dr Milena Raonić

Dr med sc Mirko Teofilovski

Prof. dr Miodrag Veljković

Dr Željana Karanikić

Prim. dr Dragan Vulović

Prof. dr Laslo Švirtlih
 

SEKRETARI KONGRESA

Prim. dr Ranka Krunić - Protić, generalni sekretar

Dr med sc Olivera Ilić - Stojanović

11000 Beograd, Pasterova 2
e-mail: fizijatris@gmail.com

http://www.fizijatri.org

 

TEHNIČKI SEKRETERIJAT

T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs   

T.A. Mondorama Niš
tel.
018 512 112, 512 113, 257 115 
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš email: mondorama@
beotel.net
Licence 333
www.mondorama.rs


 

 


ORGANIZATOR


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE

Vrh strane

TEME KONGRESA

 

I. FIZIČKA AKTIVNOST I REHABILITACIJA SRČANIH BOLESNIKA
Moderator: Prof. dr Milica Lazović
Autori iz Srbije: Milica Lazović, Gordana Devečerski, Dragana Matanović, Aleksandar Đurović
 

II. MIŠIĆNOSKELETNA REHABILITACIJA
Moderator: Prof. dr Vladislava Vesović – Potić
Autori iz Srbije: Vladislava Vesović – Potić, Ljubica Konstantinović, Ksenija Bošković, Mirko Teofilovski, Olivera Ilić - Stojanović
 

III. NEUROLOŠKA REHABILITACIJA
Moderator: Prof. dr Stevan Jović
Autori iz Srbije: Laslo Švirtlih, Stevan Jović, Miodrag Veljković, Ranka Krunić – Protić
, Ivona Stanković, Snežana Draganac
 

IV. PRIMENA FIZIKALNIH AGENASA U DEČIJEM UZRASTU
Moderator: Prof. Dr Ivana Petronić
Autori iz Srbije: Ivana Petronić, Lidija Dimitrijević, Aleksandra Mikov, Srbislav Stevanović

V. BALNEOKLIMATOLOGIJA U OBOLJENJIMA KOŠTANO-MIŠIĆNOG SISTEMA I HRONIČNIM NEZARAZNIM BOLESTIMA 
Moderator: Doc. dr Milisav Čutović
Autori: Tamas Bender, Milisav Čutović, Mirko Grajić, Rade Kostić, Aleksandar Dimić, Branislav Bobić
 

VI SLOBODNE TEME

 

WORKSHOP/RADIONICE (02. jun 2010. godine)
02. jun 2010. godine od 15:00 do 16:30 sati ako bude zainteresovanih
Broj polaznika po radionici najviše 30.
Cena 1000 dinara.

Prijave se primaju do popunjavanja predviđenog broja polaznika na fizijatris@gmail.com
sa ličnim, radnim podacima, e-mail adresom i naznakom za koju radionicu je prijava.
Uplata tehničkom sekretarijatu.

1. Lj. Konstantinović, A. Dragin: Metodologija planiranja i pisanja radova u rehabilitaciji
2. M. Pavićević - Stojanović, B. Ilić, V. Vesović - Potić: Elektrodijagnostika i fizikalna terapija kod periferne paralize facijalnog nerva
3. L. Švirtlih i sar.: Modulacija spasticiteta infiltracijama Botulinum toxina


S
TRUČNI RAD KONGRESA

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu Doma kulture od 12:00 sati 02. 06. 2010. godine.
Početak stručnog rada predviđen je za sredu, 02. 06. 2010. godine u 15:00 časova.
Radionice se održavaju 02. 06. 2010. godine od 15:00 do 16:30 sati, ako bude zainteresovanih.
Predavanja po pozivu i usmena saopštenja će se održavati u sali Doma kulture. Spozorisani simpozijumi će se održavati na istom mestu.
Vreme izlaganja predavanja po pozivu je 10 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta.
Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa, kao i sertifikat
za prezentaciju rada (usmenu ili poster prezentaciju) ili za uvodno predavanje.

Kongres je prijavljen Zdravstvenom savetu Srbije za akreditaciju.

Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O KONGRESU

 

NASLOV KONGRESA:10. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

MESTO ODRŽAVANJA: Kladovo, svečano otvaranje – sala Doma kulture, radni deo Kongresa – Dom kulture, društveni deo Kongresa – hoteli Aquastar Danube i Đerdap, smeštaj – Hoteli Aquastar Danube i Đerdap

VREME ODRŽAVANJA: 02 - 05. jun 2010. godine

WEBSITE: www.fizijatri.org


ZVANIČNI JEZIK: Srpski i engleski

TEHNIČKI SEKRETERIJAT


T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51
, - Takovska 11 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs   

T.A. Mondorama Niš
tel.
018 512 112, 512 113, 257 115 
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš email: mondorama@
beotel.net / www.mondorama.rs
Licence 333


PRIJAVA
Prijava za učešće je priložena uz ovo Obaveštenje.
Prijava je izvršena popunjavanjem formulara i blagovremenim dostavljanjem tehničkom Sekretarijatu Kongresa.
Molimo Vas da preuzmete prijavu OVDE

SMEŠTAJ SA KOTIZACIJOMdetaljne informacije

SAMO KOTIZACIJA do 01. 05. 2010. godine
Za članove Udruženja:
● oko 15000 dinara (dinarska protiv vrednost 150 € na dan uplate)
Za ostale iz zemlje i inostranstva:
● oko 18000 dinara (dinarska protiv vrednost 180 € na dan uplate)
Dnevna kotizacija i kotizacija za specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije (potreban Index kao dokaz)
● oko 8000 dinara (dinarska protiv vrednost 80 € na dan uplate)

SAMO KOTIZACIJA posle 01. 05. 2010. godine

Za članove Udruženja:
● oko 18000 dinara (dinarska protiv vrednost 180 € na dan uplate)
Za ostale iz zemlje i inostranstva:
● oko 20000 dinara (dinarska protiv vrednost 200 € na dan uplate)
Dnevna kotizacija i kotizacija za specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije (potreban Index kao dokaz)
● oko 10000 dinara (dinarska protiv vrednost 100 € na dan uplate)

Kotizacija za učesnike obuhvata: zvanični bedž, kongresni materijal, pristup sesijama, prostor za postersku prezentaciju i izložbu, pristup svečanom otvaranju, koktelu dobrodošlice, prisustvo društvenom programu, svečanoj večeri i sertifikat o prisustvu ili aktivnom učešću.

Dnevna kotizacija za učesnike obuhvata: zvanični bedž, kongresni materijal, pristup sesijama za dan za koji je plaćena kotizacija, prostor za postersku prezentaciju i izložbu i sertifikat o prisustvu ili aktivnom učešću.
 

OBRATITE PAŽNJU:  možete poslati sažetak ili rad. Obavezno pročitajte uputstvo.

UPUTSTVO ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
● Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
● Tekst sažetka treba da sadrži maksimalno 2500 karaktera u celini (sa naslovom, institucijama, autorima, e-mail adresom i samim sažetkom), prored 1, font 12, Arial – latinica.
● Tekst rada u celini mora biti na najviše 3 stranice A4 formata (10000 karaktera ne računajući prazna mesta) sa naslovom (na srpskom i engleskom jeziku), institucijama, autorima, e-mail adresom sve ispred teksta, sažetkom na srpskom jeziku (do 120 reči) sa do 5 ključnih reči, tekst rada sa literaturom i sažetkom na engleskom jeziku – do 120 reči na kraju rada, prored 1, font 12, Arial – latinica.
● U okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
● Naslov pisati velikim slovima
● Ne navoditi akademske titule autora
● Na navoditi literaturu
za sažetke, a za radove obavezno
● Imena autora: Prezime, inicijal imena pa zarez (npr: Lazović M, Devečerski G, Veljković M:.najviše 1 autor i 5 koautora)
● Institucije pisati u redu ispod imena autora. Ako ih je više, svakom autoru (iza imena) i instituciji (ispred naziva) doznačiti odgovarajući broj u superskriptu. Iza institucija navesti grad u kome je navedena institucija, a iza grada (ako je jedna institucija) ili iza naziva grada iz koje je poslednja navedena institucija navesti državu. Ako su autori (institucije) u različitim državama, iza svakog grada navesti i državu.
● Navesti e-mail adresu ispod institucije

PRIMER:

RANA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA OPERISANIM PRELOMOM KUKA
Stojičić S1, Lešić A2, Milošević I2, Vesović - Potić V1
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS, Beograd
2
Institut za ortopedske bolesti, KCS, Beograd, R. Srbija
stojicic@sezampro.rs


● Staviti 1 prazan red između imena institucija i teksta. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.
● Sažetak mora da sadrži naznačen: uvod i cilj rada, metode, rezultat i zaključak
● Za predavače po pozivu: isti način pisanja naslova, autora i institucija, sažetak na srpskom i engleskom jeziku, rad i literatura na ukupno najviše 5 stranica A4 formata, margine 2 cm sa svih strana, prored 1.
Sam naziv fajla koji se šalje ne sme da sadrži slova Č, Ć, Š, Ž, Đ ili ćirilična slova. Znači može da se zove recimo sazetak.doc ali nikako sažetak.doc ili сажетак.doc
● ROK: za slanje sažetaka i radova je
20. april 2010. godine
● Sažetke i radove možete slati:
e - mailom: fizijatris@gmail.com za sažetke i radove po pozivu
on-line: http://fizijatri.org za sažetke

Potvrda o prijemu sažetaka
Do
20. aprila 2010. godine bićete na e-mail adresu koju ste naveli u sažetku/radu, obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen, a na sajtu će u programu biti objavljen način prezentacije bez obzira da li ste poslali sažetak ili rad.
Sažetak i rad koji je prihvaćen biće štampani u Zborniku radova.
Objaviće se samo oni radovi za koje je do 15. maja 2010. godine uplaćena kotizacija ili paket aranžman.
 

 

Online sažetak

 

VAŽNI DATUMI
Prijava učešća i slanje sažetaka i/ili radova do 20. aprila 2010. godine
Potvrda o prijemu do
20. aprila 2010. godine
Kotizacija do 01. maja 2010. godine i posle 01. maja 2010. godinePREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju biće zasnovan
a na naučnoj vrednosti poslatih sažetaka. Način prezentacije biće objavljen na web sajtu kongresa

Instrukcije za usmenu prezentaciju
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.

Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm.


NAGRADE
Najbolja poster prezentacija
Naučni odbor
10. Kongresa fizijatara Srbije dodeliće dve nagrade na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 05.06.2010. god u 10 časova.
Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor će dodeliti nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije. Kriterijumi za dodelu nagrade: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; manje od 40 godina do
02. juna 2010. godine.


IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.


DRUŠTVENI PROGRAM
Svečano otvaranje kongresa sa umetničkim programom i koktelom dobrodošlice je u sredu 02. 06. 2010. god. u 18:30 sati
u sali Doma kulture, a koktel dobrodošlice istog dana u 21:00 sati u Hotelu Aquastar Danube.
 

SMEŠTAJ
Hotel Aquastar Danube, Dunavski kej 1, Kladovo, 019/810-810, fax: 810-800 i
Hotel Đerdap, Dunavska, Kladovo, 019/801-010
 

POLOŽAJ, KLIMA I SAOBRAĆAJNE VEZE

Tri su osnovna pravca koji Kladovo povezuju sa zaleđem Srbije:

1. iz Beograda (260 km), preko Požarevca i Donjeg Milanovca, niz Dunav Đerdapskom magistralom;

2. iz Paraćina (200 km), veza sa auto putem Beograd – Niš, preko planinskog prevoja Cestobrodice, Zaječara i Negotina;

3. iz Niša, oko (200 km), preko drugog planinskog prevoja Tresibaba, Knjaževca, Zaječara i Negotina.

Kladovo se nalazi u oblasti nazvanoj Ključ na krajnjem jugoistoku naše zemlje i zadnja je tačka na istoku prema Bugarskoj i Rumuniji.

Grad ima oko 10.000 stanovnika. Opština sa oko 30.000 stanovnika, rasprostire se na oko 63 ha.

Razgranata hidrografska mreža, sa Dunavom kao najvećom i vodom najbogatijom rekom, ravničarsko-terasasti tereni pored obale Dunava i brdsko planinski predeli sa nadmorskom visinom do 500 metara su najvažnije geografske karakteristike. Klima je kontinentalna, sa žarkim, toplim letima sa malo padavina, i duga i hladna zima sa snegom od novembra. Vetrovi su česta pojava, i obično donose obilne i iznenadne padavine.


                                                                                                                                            Vrh strane

TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

  

T.A. Mondorama Beograd: tel. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Beograd,
e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs  

T.A. Mondorama Niš, tel. 018 512 112, 512 113, 257 115
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
e-mail: mondorama@beotel.net  
Licence 333
www.mondorama.rs  

Racun: Raiffeisen banka:
265-4020310000058-19

Maticni broj: 07929552
PIB:101532109

 

 

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom MEDICOLINE d.o.o. Rajićeva 36/M Niš

Tel. 018 526-708, fax. 018 526-709, E-mail: medicoline@nadlanu.com

 

                                                                                                                                            Vrh strane

 

PRIJAVNI FORMULAR

 

Detalji sa prethodnog kongresa

Program kongresa fizijatara Srbije

Organizatori

Teme kongresa

Počasni odbor, organizacioni odbor, sekretari kongresa, sekretarijat kongresa

Naučni odbor

Opšte informacije o kongresu

Tehnički sekretarijat kongresa

Online sažetak

Prijavni formular

Smeštaj i kotizacija

Zbornik radova
(pdf 2.2mb)

 
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE 2013