DRUGO OBAVEŠTENJE
 

9. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Subotica, 13 - 16. maj 2009. godine


Generalni sponzor:

 

 TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA
T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51 - Hilandarska 3 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.yu
T.A. Mondorama Niš:
018 512 112, 523 834, fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš e-mail: mondorama@medianis.net
Licence333 www.mondoramanis.co.yu


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPULIKE SRBIJE I MINISTARSTVA NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani prijatelji i kolege,

Sa posebnim zadovoljstvom pozivamo Vas da učestvujete na 9. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se posle dužeg vremena održati u Vojvodini, u prelepom ambijentu Subotice i to od 13 – 16. maja 2009. godine. U Subotici, gradu koji zauzima centralno mesto između Dunava na zapadu i Tise na istoku, imaćemo dobre uslove za rad i druženje.

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre, reumatologe, ortopede, pedijatre, dečije hirurge, neurohirurge, kardiologe, neurologe i druge koji se nalaze u rehabilitacionom timu, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Ovogodišnji Kongres je u organizaciji Udruženja fizijatara Srbije. Na Kongresu će odabrane teme iz fizikalne medicine i rehabilitacije biti iznete u vidu plenarnih predavanja od strane eminentnih profesora iz Srbije, zemalja u okruženju (Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine), kao i iz inostranstva. Originalni radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora, biće izneti na posterima, a najbolji originalni i stručni radovi biće usmeno predstavljeni.

Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.

Uvodimo workshop/radionice i nadamo se da će nam svima biti od koristi.

Verujemo da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da pored napornog rada nađu vremena za druženje i uživanje u umetničkom i zabavnom programu koji je planiran u toku Kongresa.


Očekujemo Vas na Kongresu i radujemo se Vašem dolasku!

 

 

 


Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milica Lazović

 


Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić

 

 

POČASNI ODBOR

Prof. dr Tomica Milosavljević
Ministar zdravlja Republike Srbije

Božidar Đelić
Ministar nauke Republike Srbije

Doc. dr Nevena Karanović
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Dr Periša Simonović

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Dr Tomislav Stantić
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Dr Željko Milošević
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Dr Atila Ćengeri
Sekretar za zdravstvo AP Vojvodine


Prof. dr Radoje Čolović, Predsednik SLD

Prof. dr Živojin Conić

Prof. dr Zoran Kojović


Prof. Dr Vukašin Mihajlović

Prof. dr Boris Nedvidek

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Krsta Vranić

 


NAUČNI ODBOR

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, predsednik

Prof. dr Milica Lazović, potpredsednik

Prof. dr Pedro Cantista, ISPRM Regional Vice
President for Europe

Prof. dr Alessandro Giustini, President ESPRM

Prof. dr Nicolas Christodoulou, President MSPRM

Prof. dr Črt Marinček, Slovenija

Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Ešref Bećirović, BiH

Doc. dr Dragana Matanović

Prof. dr. Milan Obradović, Crna Gora

Prof. dr Gordana Devečerski

Doc. dr Aleksandar Đurović

Prof. dr M. Zeki Karagülle, Turska, President ISHM

Prof. dr Ivana Petronić

Prof. dr Gordana Popović

Prof. dr Gordana Stefanovski, RS, BiH

Prof. dr Kosta Savić

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, podpredsednik

Doc. dr Ksenija Bošković

Doc. dr Milisav Čutović

Prof. dr Gordana Devečerski

Prof. dr Stevan Jović

Doc. dr Ljubica Konstantinović

Prim. dr Ranka Krunić - Protić

Prim. dr Biljana Marjanović

Prof. dr Aleksandra Mikov

Prof. dr Slobodan Radović

Dr Milena Raonić

Prim. dr Vesna Simonović

Dr med sc Mirko Teofilovski

Prim. Dr Agošton Ferenc

Dr med sc Hajdu Laslo

Prof. dr Miodrag Veljković

Dr Željana Karanikić

Dr Hilda Vujković - Đanić

Prim. dr Dragan Vulović

Prof. dr Laslo Švirtlih

SEKRETARI KONGRESA

Prim. dr Ranka Krunić - Protić, generalni sekretar

Doc. dr Lidija Dimitrijević

Ass. mr. sci dr. Mirko Grajić

Dr Branka Ilić

 

11000 Beograd, Pasterova 2
e-mail: fizijatris@gmail.com

http://www.fizijatri.org

 

TEHNIČKI SEKRETERIJAT

T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51

T.A. Mondorama Niš
tel.
018 257 115, 257 109, 512 112 
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš email: mondorama@medianis.net
Licence 333
www.mondoramanis.co.yu

 


ORGANIZATOR


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE

Vrh strane

TEME KONGRESA

 

I. PREVENCIJA I LEČENJE BOLESNIKA SA OSTEOPOROZOM
Moderator: Prof. dr Vladislava Vesović – Potić
Autori: Pedro Cantista: Epidemiology and risk assessment of osteoporosis
Vladislava Vesović – Potić: Savremeni koncept prevencije i lečenja osteoporoze u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
Ksenija Bošković: Osteoporoza u reumatskim bolestima
Olivera Ilić-Stojanović: Osteoporoza i ateroskleroza - znacaj D vitamina
Miodrag Veljković: Fizička aktivnost u prevenciji i tretmanu osteoporoze
Mirko Teofilovski: Primena zaštitnih ortoza u osteoporozi

II. REHABILITACIJA U KUĆNIM USLOVIMA I REHABILITACIJA U ZAJEDNICI
Moderator: Prof. dr Milica Lazović
Autori: Alessandro Giustini (Italija): Home Based Interventions: Importance in rehabilitation Network
Milica Lazović: Strategija razvoja rehabilitacije u kućnim uslovima
Črt Marinček
(Slovenia): Community Based Rehabilitation or Community Oriented Rehabilitation?
Ranka Krunić – Protić: Za koga i kada je rehabilitacija u kući?
Nataša Tomić
(SR): CBR projekat u Republici Srpskoj
Džemal Pecar
(FBH): Rehabilitacija u zajednici u Federaciji Bosne i Hercegovine
Biljana Marjanović: Rehabilitacija u zajednici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

III. HABILITACIJA DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
Moderator: Prof. dr Aleksandra Mikov
Autori: Lidija Dimitrijević: Cerebralna paraliza- definicija, etiologija, klasifikacija, rana dijagnoza
Aleksandra Mikov: Terapija spasticiteta kod dece sa cerebralnom paralizom
Ivana Petronić – Marković: Neurofiziološka ispitivanja kod dece sa lezijom centralnog motornog neurona
Srbislav Stevanović i sar: Poremećaji hoda kod dece sa cerebralnom paralizom
Milica Jekić: Simptomatski ugroženo dete – osnovni principi dijagnostičkog i terapijskog pristupa
Ljiljana Radovanović i sar: Praćenje psihomotornog razvoja dece sa faktorima rizika za rano
oštećenje mozga

IV. REHABILITACIJA BOLESNIKA SA POLINEUROPATIJAMA
Moderator: Prof. Dr Gordana Devečerski
Autori: Gordana Devečerski: Evaluacija i komponente rehabilitacije pacijenata sa polineuropatijom
Dragana Matanović: Značaj neurofiziološke dijagnostike polineuropatija
Milorad Jevtić: Dijabetične polineuropatije
Ljubica Konstantinović: Farmakološki i ne farmakološki tretman bola u polineuropatijama
Ivona Stanković: Medicinska rehabilitacija pacijenata sa polineuropatijom
Aleksandar Đurović:
Drug induced peripheral neuropathies: importance for physiatrists

V. BALNEOKLIMATOLOGIJA
Moderator: Doc. dr Milisav Čutović
Autori: Gordana Popović
: Značaj klimatoterapije kod bolesnika sa HOBS
Milisav Čutović: ACF i spa model
Tamas Bender
(Mađarska): Hydrotherapy, balneotherapy and spa treatment in pain management
Mirko Grajić
: Novi koncept u balneoklimatologiji
Tomislav Jovanović

VI SLOBODNE TEME

 

WORKSHOP/RADIONICE (13. maj 2009. godine)
13. maj 2009. godine od 15:00 do 16:30 sati
Broj polaznika po radionici najviše 25.
Cena 2500 dinara.

Prijave do popunjavanja predviđenog broja polaznika na fizijatris@gmail.com sa ličnim, radnim podacima, e-mail adresom i naznakom za koju radionicu je prijava, a do 15. aprila 2009. godine.

Uplata tehničkom sekretarijatu do 30. marta 2009. godine.

1. M. Pavićević i sar.: Dijagnostika i terapija bolesnika sa kompresivnim neuropatijama
2. L. Švirtlih i sar.: Funcionalana električna terapija u restoraciji pokreta hemiplegične ruke
3. I. Petronić – Marković i sar.: Primena agenasa u dečijem uzrastu

 

Stručni rad kongresa

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu hotela Patria od 12:00 sati 13. 05. 2009. godine.
Početak stručnog rada predviđen je za sredu, 13. 05. 2009. godine u 15:00 časova.
Radionice se održavaju 13. 05. 2009. godine od 15:00 do 1
6:30 sati.
Predavanja po pozivu i usmena saopštenja će se održavati u sali hotela Patria. Spozorisani simpozijumi će se održavati u istoj sali.
Vreme izlaganja predavanja po pozivu je 10 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta.
Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa, kao i sertifikat za prezentaciju rada (usmenu ili poster prezentaciju) ili za uvodno predavanje


Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O KONGRESU


NASLOV KONGRESA: 9. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

MESTO ODRŽAVANJA: Subotica, svečano otvaranje – Gradska kuća, radni deo Kongresa - Hotel Patria, društveni deo Kongresa – Hotel Galleria, smeštaj – Hoteli Galleria, Patria, Glorija.

VREME ODRŽAVANJA: 13 - 16. maj 2009. godine

WEBSITE: www.fizijatri.org

ZVANIČNI JEZIK
: Srpski i Engleski

TEHNIČKI SEKRETERIJAT
T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51 –ul. Hilandarska 3 – 11000 Beograd
e-mail: mondoramabgd@eunet.yu

T.A. Mondorama Niš:
018 257 115, 257 109, 512 112 , fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
email: mondorama@medianis.net
 
Licence 333, www.mondoramanis.co.yu
 

PRIJAVA
Prijava za učešće je priložena uz ovo Obaveštenje.
Prijava je izvršena popunjavanjem formulara i blagovremenim dostavljanjem tehničkom Sekretarijatu Kongresa.
Molimo Vas da preuzmete prijavu OVDE

SMEŠTAJ SA KOTIZACIJOM – videti prijavni list

SAMO KOTIZACIJA do 15. 04. 2009. godine
Za članove Udruženja:
● oko 18000 dinara (dinarska protiv vrednost 180 € na dan uplate)
Za ostale iz zemlje i inostranstva:
● oko 20000 dinara (dinarska protiv vrednost 200 € na dan uplate)
Dnevna kotizacija i kotizacija za specijalizante fizikalne medicine i rehabilitacije (potreban Index kao dokaz)
:
● oko 10000 dinara (dinarska protiv vrednost 100 € na dan uplate)

Kotizacija za učesnike obuhvata: zvanični bedž, kongresni materijal, pristup sesijama, prostor za postersku prezentaciju i izložbu, pristup svečanom otvaranju, koktelu dobrodošlice, prisustvo društvenom programu, svečanoj večeri i sertifikat o prisustvu ili aktivnom učešću.

Dnevna kotizacija za učesnike obuhvata: zvanični bedž, kongresni materijal, pristup sesijama za dan za koji je plaćena kotizacija, prostor za postersku prezentaciju i izložbu i sertifikat o prisustvu ili aktivnom učešću.

OBRATITE PAŽNJU:  možete poslati sažetak ili rad. Obavezno pročitajte uputstvo.

UPUTSTVO ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
● Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
● Tekst sažetka treba da sadrži maksimalno 2500 karaktera u celini (sa naslovom, institucijama, autorima, e-mail adresom i samim sažetkom), prored 1, font 12, Arial – latinica.
● Tekst rada u celini mora biti na najviše 3 stranice A4 formata (10000 karaktera ne računajući prazna mesta) sa naslovom (na srpskom i engleskom jeziku), institucijama, autorima, e-mail adresom sve ispred teksta, sažetkom na srpskom jeziku (do 120 reči) sa do 5 ključnih reči, tekst rada sa literaturom i sažetkom na engleskom jeziku – do 120 reči na kraju rada, prored 1, font 12, Arial – latinica.
● U okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
● Naslov pisati velikim slovima
● Ne navoditi akademske titule autora
● Na navoditi literaturu
za sažetke, a za radove obavezno
● Imena autora: Prezime, inicijal imena pa zarez (npr: Lazović M, Devečerski G, Veljković M:.najviše 1 autor i 5 koautora)
● Institucije pisati u redu ispod imena autora. Ako ih je više, svakom autoru (iza imena) i instituciji (ispred naziva) doznačiti odgovarajući broj u superskriptu. Iza institucija navesti grad u kome je navedena institucija, a iza grada (ako je jedna institucija) ili iza naziva grada iz koje je poslednja navedena institucija navesti državu. Ako su autori (institucije) u različitim državama, iza svakog grada navesti i državu.
● Navesti e-mail adresu ispod institucije

PRIMER:

RANA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA OPERISANIM PRELOMOM KUKA
Stojičić S1, Lešić A2, Milošević I2, Vesović - Potić V1
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS, Beograd
2
Institut za ortopedske bolesti, KCS, Beograd, R. Srbija
stojicic@sezampro.rs


● Staviti 1 prazan red između imena institucija i teksta. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.
● Sažetak mora da sadrži naznačen: uvod i cilj rada, metode, rezultat i zaključak
● Za predavače po pozivu: isti način pisanja naslova, autora i institucija, sažetak na srpskom i engleskom jeziku, rad i literatura na ukupno najviše 5 stranica A4 formata, margine 2 cm sa svih strana, prored 1.
● ROK: za slanje sažetaka i radova je
20. mart 2009. godine
● Sažetke i radove možete slati:
e - mailom: fizijatris@gmail.com za sažetke i radove po pozivu
on-line: http://fizijatri.org za sažetke

Potvrda o prijemu sažetaka
Do 20. aprila 2009. godine bićete na e-mail adresu koju ste naveli u sažetku/radu, obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen, a na sajtu će u programu biti objavljen način prezentacije bez obzira da li ste poslali sažetak ili rad.
Prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku radova.
Objaviće se samo oni radovi za koje je do 01. maja 2009. godine uplaćena kotizacija ili paket aranžman.

Online sažetak

 

VAŽNI DATUMI
Prijava učešća do 1
5. februara 2009. godine
Sažetci radova do
20. marta 2009. godine
Potvrda o prijemu do 20. aprila 2009. godine
Kotizacija do 1
5. aprila 2009. godinePREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju biće zasnovano na naučnoj vrednosti poslatih sažetaka. Način prezentacije biće objavljen na web sajtu kongresa posle 20. aprila 200
9. godine
Instrukcije za usmenu prezentaciju
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.
Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm.


NAGRADE
Najbolja poster prezentacija
Naučni odbor 9. Kongresa fizijatara Srbije dodeliće dve nagrade na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 16.05.2009. god u 10 časova.
Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor će dodeliti nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije. Kriterijumi za dodelu nagrade: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; manje od 40 godina do 13. maja 2009. godine.


IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.


DRUŠTVENI PROGRAM
Svečano otvaranje kongresa sa umetničkim programom i koktelom dobrodošlice je u sredu 13. 05. 2009. god. u 18:30 sati u Svečanoj većnici Gradske kuće (Trg slobode 1), a večera dobrodošlice istog dana u Balskoj sali hotela Gallerija u 21:00 sati.
 

SMEŠTAJ
Hoteli: Galleria (www.galleria-center.com), (Matije Korvina 17), Glorija (www.hotelgloriasubotica.com), (Korzo 10), Patria (www.hotelpatria.rs) (Dimitrija Tucovića 2)

CENOVNIK SMEŠTAJA

 

POLOŽAJ, KLIMA I SAOBRAĆAJNE VEZE

Subotica i njena okolina zauzimaju centralni položaj Panonske nizije i opkoljene su Karpatima, Alpima i planinama Balkanskog poluostrva. Subotica leži na kontaktu različitih geomorfoloških celina. Na njenom jugu je Telečka lesna zaravan koja prema severu prelazi u Subotičko-horgošku peščaru. Grad zauzima centralno mesto između Dunava na zapadu i Tise na istoku i predstavlja najizrazitije gradsko sedište između ovih reka.Klima ovog područja je izrazito panonska sa vrlo toplim letima i vrlo hladnim zimama uz malu godišnju količinu taloga

Od različitih vetrova koji dopiru do ovih područja najčešći su severni hladni i zapadni vlažni vetrovi, a posledično ovom klimatu odgovara stepska vegetacija, koja je vremenom zamenjena kulturnom.
 
Naime, Subotica leži na tranzitnom internacionalnom putu E-75, a u njenoj blizini se nalaze dva nejfrekventnija granična prelaza. Danas se preko Horgoša i Kelebije obavlja najveća interakcija putnika i robe, kako drumskim tako i železničkim saobraćajem, što generalno Subotici daje epitet povoljnosti. Na izrazitu povoljnost njenog položaja najviše
utiču saobraćajni faktori, naročito ako se zna da ovaj grad leži na trenutno najvažnijem prostornom-strateškom pravcu Koridoru X.

 

IZLET: Palić, jezero

Palic ima turisticku tradiciju 160 godina a predstavlja jedinstven ambijent nastao spojem prirodnih vrednosti i arhitektonskog nasledja. Palicko jezero je svega 8 km od Subotice i predstavlja jedno od najomiljenijih izletišta jer pruža izuzetno bogatstvo sadržaja. Hoteli, kao i privatne sobe i apartmani nude smeštaj na palicu po najvišim svetskim standardima. Gosti i posetioci mogu se okrepiti u mnogobrojnim restoranima .....Turisticka ponuda Palica ostavice Vas bez daha. Na prostoru takozvanog "Velikog parka" smešteni su hoteli, restorani, teniski tereni, Letnja pozornica, Velika terasa, disko "Omega", bioskop "Abazija"... Muški i ženski štrand su omiljena kupališta Suboticana, ali ne samo to. Poznato je da Palic ima prosecno oko 2100 suncanih casova godišnje , pa je boravak na "štrandu" prvenstveno povezan sa suncanjem. U udobnim stolicama ženskog štranda možete pijuckati limunadu i uz tihu muziku izlagati se zaista blagotvornim zracima sunca.


                                                                                                                                            Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O SMEŠTAJU

  

TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

T.A. Mondorama Beograd: 011 30 35 941, 011 30 35 951- ul.Hilandarska 3 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.yu

T.A. Mondorama Niš : 018 257 115, 257 109, fax:018 523 400 Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš e-mail: mondoramasuzana@medianis.net
 

 

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom MEDICOLINE d.o.o. Rajićeva 36/M Niš

Tel. 018 526-708, fax. 018 526-709, E-mail: medicoline@nadlanu.com

 

 

 

Licence 333

www.mondoramanis.co.yu

T.A. Mondorama Beograd: 011 30 35 941, 30 35 951 -ul.Hilandarska 3 - 11000 Beograd
mondoramabgd@eunet.yu

T.A. Mondorama Niš : 018 257 115, 257 109, fax:018 523 400 - Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš
 
mondorama@medianis.net

 

                                                                                                                                            Vrh strane

 

PRIJAVNI FORMULAR

 

Detalji sa prethodnog kongresa

Program kongresa

Organizatori

Teme kongresa

Počasni odbor, organizacioni odbor, sekretari kongresa, sekretarijat kongresa

Naučni odbor

Opšte informacije o kongresu

Opšte informacije o smeštaju

Online sažetak

Prijavni formular

Cene smeštaja
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE 2008