DRUGO OBAVEŠTENJE
 

8. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Ivanjica, 21 - 24. maj 2008. godine
Hotel Park

Generalni sponzor:

 

 TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA
T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51 - Hilandarska 3 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.yu
T.A. Mondorama Niš:
018 512 112, 523 834, fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš e-mail: mondorama@medianis.net
Licence333 www.mondoramanis.co.yu


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPULIKE SRBIJE I MINISTARSTVA NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani prijatelji i kolege,

Sa posebnim zadovoljstvom pozivamo Vas da učestvujete na 8. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Ivanjici od 21 do 24. maja 2008. godine. Verujemo da ćemo u prijatnom ambijentu Ivanjice imati sve uslove za uspešan rad našeg skupa.

Udruženje je redovan član ISPRM-a (International Society of Physical and © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine) i član ESPRM-a (European Society of Physical and © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine ).

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre, reumatologe, ortopede, pedijatre, dečije hirurge, neurohirurge, kardiologe, neurologe i druge koji se nalaze u rehabilitacionom timu, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Ovogodišnji Kongres je u organizaciji Udruženja fizijatara Srbije i Srpskog lekarskog društva - Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Na Kongresu će odabrane teme iz fizikalne medicine i rehabilitacije biti iznete u vidu plenarnih predavanja od strane eminentnih profesora iz Srbije, zemalja u okruženju (Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine), kao i iz inostranstva. Originalni radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora, biće izneti na posterima, a najbolji originalni i stručni radovi biće usmeno predstavljeni.

Prvi put uvodimo workshop/radionice i nadamo se da će nam svima biti od koristi.

Verujemo da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da pored napornog rada nađu vremena za druženje i uživanje u umetničkom i zabavnom programu koji je planiran u toku Kongresa.


Očekujemo Vas na Kongresu i radujemo se Vašem dolasku!

 

 

 


Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milica Lazović

 


Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić

 

 

POČASNI ODBOR

Prof. dr Tomica Milosavljević
Ministar zdravlja Republike Srbije

Prof. dr Ana Pešikan
Ministar nauke Republike Srbije

Dr med sci Nevena Karanović
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Prof. dr Vojkan Stanić, Predsednik SLD

Prof. dr Milorad Antonić

Prof. dr Živojin Conić

Prof Dr Olga Dimitrova Jovanović

Prof. dr Olga Kostić

Prof. dr Olga Manojlović

Prof. dr Boris Nedvidek

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Milovan Stevanović

Prof. dr Krsta Vranić

 


NAUČNI ODBOR

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, predsednik

Prof. dr Milica Lazović, podpredsednik

Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Ešref Bećirović, BiH

Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar

Prof. dr. Milan Obradović, Crna Gora

Prof. dr Gordana Devečerski

Prof. dr Aleksandar Dimić

Doc. Dr Aleksandar Đurović

Prof. dr Raffaele Gimigliano, Italija

Prof. dr Milorag Jevtić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr M. Zeki Karagülle, Turska

Prof. dr Zoran Kojović

Prof. dr Črt Marinček, Slovenija

Prof. dr. Vukašin Mihajlović, Crna Gora

Prof. dr Ivana Petronić

Prof. dr Gordana Popović

Prof. dr Kosta Savić

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, podpredsednik

Prim. dr Sladjana Božilov

Dr. sc.med. Slobodan Branković

Doc. dr Ksenija Bošković

Doc. dr Milisav Čutović

Prof. dr Gordana Devečerski

Prof. dr Stevan Jović

Prim. dr Dragica Komnenić

Doc. dr Ljubica Konstantinović

Prim. dr Ranka Krunić - Protić

Prim. dr Biljana Marjanović

Prim. dr Vesna Simonović

Prim. dr Mirko Teofilovski

Prim. dr Marija Terek

Prof. dr Miodrag Veljković

Prim. dr Dragan Vulović

Prof. dr Laslo Švirtlih


SEKRETARI KONGRESA

Prim. dr Ranka Krunić - Protić, generalni sekretar

Dr Branka Il

Prim dr. Momira Tom

Dr. sc. med. Vesna Živković- Petronijević

 

11000 Beograd, Pasterova 2

e-mail: fizijatris@gmail.com

http://www.fizijatri.org

 

TEHNIČKI SEKRETERIJAT

T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51

T.A. Mondorama Niš
tel.
018 257 115, 257 109, 512 112 
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš email: mondorama@medianis.net
Licence 333
www.mondoramanis.co.yu

 

 

Online sažetak

ORGANIZATORI


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE

Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva

Vrh strane

TEME KONGRESA

 

I. RANA REHABILITACIJA
Moderator: Prof. dr Vladislava Vesović – Potić

V. Vesović - Potić i sar.: Osnovni principi i ciljevi rane rehabilitacije
D. Stokić (USA): Značaj neurofizioloških ispitivanja u proceni težine kome
R. Krunić - Protić, M. Micić, N. Mujović: Specifičnosti rane rehabilitacije u jedinicama intenzivne nege
D. Matanović, N. Krstić, U. Nedeljković: Novine u ranoj rehabilitaciji u kardiološkoj intenzivnoj nezi i kod kardiohirurških bolesnika
S. Tomanović, M. Manojlović - Opačić, M. Kocić: Problemi rane rehabilitacije bolesnika starije životne dobi sa prelomom kuka
A. Miljković, A. Đurović, Z. Brdareski, A. Plavšić: Efekti rane primene pulsirajućeg niskofrekventnog elektromagnetnog polja u prevenciji i lečenju heteretopnih osifikata kod bolesnika sa povredom kičmene moždine
K. Grabljevec (Slovenia): Predicting outcome after traumatic brain injury – Literature Review, SlovenijaII. SAVREMENI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI
Moderator: Prof. dr Milica Lazović

Č. Marinček: Research and Education in ESPRM, Slovenija
M. Lazović: Istraživanja u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: novi prioriteti
G. Devečerski: Značaj funkcionalnih testova u fizijatrijskim istraživanjima
A. Đurović: Upitnik i intervju u fizijatrisjkim istraživanjima
S. Jović: Anatomske osnove metode facilitacije
M. Jevtić: Kineziološka analiza posturalnog stavaIII. SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE DECE SA KOŠTANO ZGLOBNIM POREMEĆAJIMA
Moderator: Prof. dr Ivana Petronić

S. Jandrić: Posttraumatske kontrakture lakta kod dece, BIH
A. Mikov: Specifičnosti rehabilitacije dece posle preloma na donjim ekstremitetima
L. Dimitrijević: Rehabilitacija dece posle povreda glave
M. Veljković, M. Jevtić: Savremeni aspekti tretmana skolioza kod dece
I. Petronić: Lečenje neurovaskularnih komplikacija posle traume kod dece
D. Ćirović: Rehabilitacioni postupci lečenja postopekotinskih ožiljaka kod deceIV. POSTTRAUMATSKA REHABILITACIJA
Moderator: Doc. dr Ljubica Konstantinović

Lj. Konstantinović i sar.: Postraumatksa rehabilitacija - klasifikacije i komponente Rehabilitacije
G. Akyuz - Osteoporosis and Fracture, Turska
K. Bošković i sar.: Novine u proceni i rehabilitaciji nakon traume donjih ekstremiteta
E. Nikolić - Dimitrova: Rehabilitacija bolesnika sa kompleksnim regionalnim bolnim sindromom nakon traume lokomotornog sistema, Makedonija
I. Stanković: Novine u rehabilitaciji pacijenata sa spinalnom povredom
M. Teofilovski: Uloga ortoza u posttraumatskoj rehabilitaciji
S. Stevanović: Poremećaji hoda u posttraumatskim stanjimaV. BALNEOKLIMATOLOGIJA
Moderator: Doc. dr Milisav Čutović

M. Čutović: Novi trendovi u balneoklimatologiji
M. Zeki Karagülle: Is spa therapy an effective intervention in the management of rheumatic diseases, Turska
G. Popović: Značaj klimatoterapije kod bolesnika sa opstruktivnom bolešću pluća
A. Jokić, N. Sremčević: Novi pristup u proučavanju balneoterapije u Banji Koviljači
T. Jovanović – Stojković: Efekti peloido terapije Banje Rusanda u lečenju bolesnika sa degenerativnim promenama zglobova
M. Grajić i sar.: Menadžment koncept medicinskog wellness-a (Medical Wellness Management)
A. Dimić: Značaj balneologije u tretmanu osteoporoze


VI SLOBODNE TEME

 

WORKSHOP/RADIONICE (21. maj 2008. godine)
21. maj 2008. godine od 15:00 do 17:00 sati
Broj polaznika po radionici najviše 25.
Cena 3000 dinara.
Prijave do popunjavanja predviđenog broja polaznika na fizijatris@gmail.com sa ličnim, radnim podacima, e-mail adresom i naznakom za koju radionicu je prijava.
Uplata tehničkom sekretarijatu.


1. V. Vesović - Potić i sar.: Dijagnostika i terapija kod bolesnika sa perifernom paralizom facijalnog nerva
2. L. Švirtlih i sar.: Modulacija spasticiteta lokalnim injekcijama botulinum toksina
3. M. Lazović i sar.: Infiltracione tehnike
 

 

Stručni rad kongresa

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu hotela Park od 12:00 sati 21. 05. 2008. godine.
Početak stručnog rada predviđen je za sredu, 21. 05. 2008. godine u 15
:00 časova.
Radionice se održavaju 21. 05. 2008. godine
od 15:00 do 17:00 sati.
Predavanja po pozivu i usmena saopštenja će se održavati u sali hotela Park. Spozorisani simpozijumi će se održavati u istoj sali.
Vreme izlaganja predavanja po pozivu je 15 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta.
Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa, kao i sertifikat za prezentaciju rada (usmenu ili poster prezentaciju) ili za uvodno predavanje.

Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O KONGRESU


NASLOV KONGRESA: 8. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

MESTO ODRŽAVANJA: Ivanjica, Hotel Park

VREME ODRŽAVANJA: 21 - 24. maj 2008. godine

WEBSITE: www.fizijatri.org

ZVANIČNI JEZIK
: Srpski i Engleski


TEHNIČKI SEKRETERIJAT
T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51 –ul. Hilandarska 3 – 11000 Beograd
e-mail: mondoramabgd@eunet.yu

T.A. Mondorama Niš:
018 257 115, 257 109, 512 112 , fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
email: mondorama@medianis.net
 
Licence 333, www.mondoramanis.co.yu
 

PRIJAVA

Prijava za učešće je priložena uz ovo Obaveštenje.
Prijava je izvršena popunjavanjem formulara i blagovremenim dostavljanjem
tehničkom Sekretarijatu Kongresa.
Molimo Vas da preuzmete prijavu
OVDE  

SAMO KOTIZACIJA

Za članove Udruženja:
● 8.000,00 dinara (dinarska protiv vrednost 100 € )
Za ostale iz zemlje i inostrasnstva:
● 9.600,00 dinara (dinarska protiv vrednost 120 € )

Kotizacija za učesnike obuhvata: zvanični bedž, kongresni materijal, pristup sesijama, prostor za postersku prezentaciju i izložbu, pristup svečanom otvaranju, koktelu dobrodošlice, prisustvo društvenom programu i svečanoj večeri.


UPUTSTVO ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
● Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
● Tekst sažetka treba da sadrži maksimalno 2500 karaktera u celini (sa naslovom, institucijama, autorima, e-mail adresom i samim sažetkom), prored 1, font 12, Arial - ćirilica (na srpskom jeziku), a za sažetke na engleskom jeziku isti uslovi osim latiničnog fonta.
● U okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
● Naslov pisati velikim slovima
● Ne navoditi akademske titule autora
● Na navoditi literaturu
● Imena autora: Prezime, inicijal imena pa zarez (npr: Lazović M, Devečerski G, Veljković M:.najviše 1 autor i 5 koautora)
● Institucije pisati u redu ispod imena autora. Ako ih je više, svakom autoru (iza imena) i instituciji (ispred naziva) doznačiti odgovarajući broj u superskriptu
● Navesti e-mail adresu ispod institucije

PRIMER:

РАНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА БОЛЕСНИКА СА ОПЕРИСАНИМ ПРЕЛОМОМ КУКА
Стојичић С
1, Лешић А2, Милошевић И2, Весовић - Потић В1
1
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, КЦС, Београд
2
Институт за ортопедске болести, КЦС, Београд, Р. Србија
stojicic@sezampro.yu


● Staviti 1 prazan red između imena institucija i teksta. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.
● Sažetak mora da sadrži naznačen: uvod i cilj rada, metode, rezultat i zaključak
● Za predavače po pozivu: isti način pisanja naslova, autora i institucija, sažetak na srpskom i engleskom jeziku, rad i literatura na ukupno najviše 5 stranica A4 formata, margine 2 cm sa svih strana, prored 1.
● ROK: za slanje sažetaka i radova je
10. april 2008. godine
● Sažetke i radove možete slati:
e - mailom: fizijatris@gmail.com za sažetke i radove po pozivu
on-line: http://fizijatri.org za sažetke

Potvrda o prijemu sažetaka
Do 10. aprila 2008. godine bićete na e-mail adresu koju ste naveli u sažetku, obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen, a na sajtu će u programu biti objavljen način prezentacije.
Prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku radova.
Objaviće se samo oni radovi za koje je do 01. maja 2008. godine uplaćena kotizacija ili paket aranžman.


VAŽNI DATUMI
Prijava učešća do 10. marta 2008. godine
Sažetci radova do
10. aprila 2008. godine
Potvrda o prijemu do 10. aprila 2008. godine
Kotizacija do 01. maja 2008. godine


PREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju biće zasnovano na naučnoj vrednosti poslatih sažetaka. Način prezentacije biće objavljen na web sajtu kongresa posle 20. aprila 2008. godine
Instrukcije za usmenu prezentaciju
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.
Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm.


NAGRADE
Najbolja poster prezentacija
Naučni odbor 8. Kongresa Fizijatara Srbije dodeliće dve nagrade na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 21.05.2008. god u 10 časova.
Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor će dodeliti nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije. Kriterijumi za dodelu nagrade: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; manje od 40 godina do 21. maja 2008. godine.


IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.


DRUŠTVENI PROGRAM
Svečano otvaranje kongresa sa umetničkim programom i večerom dobrodošlice je u sredu 21. 05. 2008. god. u 18:30 sati u hotelu Park i na terasi restorana Vodopad.

Piknik na jezeru Golija 22. 05. 2008. godine u 14,00 sati.


 

GOLIJA  je jedna od najlepših i šumama najbogatijih planina u Srbiji.Prostire se u okviru latiničnog slova  S  u dužini od 32 km, i na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije komitet  MAB/UNESCO  je u okviru Parka prirode od 75.183 ha proglasio Rezervat biosfere "Golija-Studenica" na prostoru od 53.804 ha  u okviru Parka prirode.

 

Izlet za učesnike kongresa obuhvata obilazak manastira Studenice i ručak u manastirskom konaku 23.05. 2008. godine od 14,00 do 19,00 sati.
Najpoznatiji srpski manastir STUDENICA
se nalazi u dolini reke Studenice, na 40km od Ivanjice. Crkvu posvecenu Bogorodici Dobrotvorki je izmedu 1183. i 1191.godine, podigao veliki župan Stefan Nemanja kao svoju glavnu zadužbinu i dinasticki mauzolej. Crkva pripada raškoj stilskoj arhitektonskoj grupi i predstavlja pravu simbiozu istocnog i zapadnog nacina gradnje.
U manstirskom kompleksu Studenice nalaze se još dve crkve.

Svečana večera za učesnike Kongresa je u petak 23. 05. 2008. godine u 20:00 sati.
 

SMEŠTAJ

Hotel Park (www.hotel-park.co.yu) hotel sa 4 zvezdice raspolaže sa 140 ležaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i 4 apartmana, svečanom salom, kongresnom salom, barom, malim wellnes centrom ( zatvoren bazen, sauna parno kupatilo, đakuzi kada, teretana), velikom terasom koja izlazi u gradski park.
Western City hotel (www.westernstyle.co.yu ) bivši hotel Moravica je hotel sa 42 ležaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama opremljenim sa TV –aparatima, telefonima i sopstvenim kupatilima.

Hotel je potpuno renoviran, a u prizemlju hotela je pivnica sa restoranom i supermarket.


Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju (www.zavodivanjica.co.yu)   koji je kombinacija zdravstvenog i turističkog objekta i raspolaže sa 270 ležaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, dva apartmana, zatvorenim bazenom, salom, teretanom saunom kao i terenima za male sportove.
POLOŽAJ
, KLIMA I SAOBRAĆAJNE VEZE
Ivanjica se nalazi 220 km južno od Beograda, u živopisnoj dolini reke Moravice, okružene šumovitim padinama planine Golije, na nadmorskoj visini od 468 m. Klima Ivanjice je umereno-kontinentalna, pod subalpskim uticajem, sa mirnim snežnim zimama i svežim letima. Magle uopšte nema, a vazduh je izvanredno čist.

Do Ivanjice se može doći:
* asfaltnim putem - preko Užičke Požege (42 km) ili Užica (67 km);
* železnicom - do Požege, a od Požege lokalnim autobusom (42 km);
* najbliži aerodrom je u Beogradu (220 km);

               

                                                                                                                                            Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O SMEŠTAJU

  

TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

T.A. Mondorama Beograd: 011 30 35 941, 011 30 35 951- ul.Hilandarska 3 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.yu

T.A. Mondorama Niš : 018 257 115, 257 109, fax:018 523 400 Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš e-mail: mondoramasuzana@medianis.net
 

 

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom MEDICOLINE d.o.o. Rajićeva 36/M Niš

Tel. 018 526-708, fax. 018 526-709, E-mail: medicoline@nadlanu.com

 

 

 

Licence 333

www.mondoramanis.co.yu

T.A. Mondorama Beograd: 011 30 35 941, 30 35 951 -ul.Hilandarska 3 - 11000 Beograd
mondoramabgd@eunet.yu

T.A. Mondorama Niš : 018 257 115, 257 109, fax:018 523 400 - Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš
 
mondorama@medianis.net

 

                                                                                                                                            Vrh strane

 

PRIJAVNI FORMULAR

 

Detalji sa prethodnog kongresa

Program kongresa

Organizatori

Teme kongresa

Počasni odbor, organizacioni odbor, sekretari kongresa, sekretarijat kongresa

Naučni odbor

Opšte informacije o kongresu

Opšte informacije o smeštaju

Online sažetak

Prijavni formular
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE 2008