DRUGO OBAVEŠTENJE
 

7. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Tara, 07 - 10. oktobar 2007. godine
Hotel Omorika

Generalni sponzor: Actavis

SEKRETARIJAT KONGRESA
T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51 - Hilandarska 3 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.yu
T.A. Mondorama Niš : 018 512 112, 523 834, fax:018 523 400 Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš e-mail: mondorama@medianis.net
Licence333 www.mondoramanis.co.yu


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPULIKE SRBIJE I MINISTARSTVA NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani prijatelji i kolege,

Sa posebnim zadovoljstvom pozivamo Vas da učestvujete na 7. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Hotelu Omorika na Tari od 07 do 10. oktobra 2007. godine. Verujemo da ćemo u prijatnom ambijentu Tare imati sve uslove za uspešan rad našeg skupa.

Udruženje fizijatara Srbije je rezultat formiranja Srbije kao samostalne države. Udruženje je redovan član ISPRM-a (International Society of Physical and © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine) i član ESPRM-a (European Society of Physical and © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine ).

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre, reumatologe, ortopede, pedijatre, dečije hirurge, neurohirurge, kardiologe, neurologe i druge koji se nalaze u rehabilitacionom timu, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Ovogodišnji Kongres je u organizaciji Udruženja fizijatara Srbije i Srpskog lekarskog društva - Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Na Kongresu će odabrane teme iz fizikalne medicine i rehabilitacije biti iznete u vidu plenarnih predavanja od strane eminentnih profesora iz Srbije, zemalja u okruženju (Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine), kao i iz inostranstva. Originalni radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora, biće izneti na posterima, a najbolji originalni i stručni radovi biće usmeno predstavljeni. Ove godine će Zbornik radova biti štampan kao suplement časopisa „Balneoclimatologia“, a odabrani naučni radovi, koji prođu recenziju časopisa „Medicinski pregled“, biće štampani u njegovom suplementu.

Kao što je to tradicija na našim kongresima, posebna pažnja će biti posvećena prirodnim resursima, tako da će Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalni razvoj (odsek za turizam) biti uključeni u plenarno predavanje o perspektivama razvoja zdravstvenog turizma.
Verujemo da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da pored napornog rada nađu vremena za druženje i uživanje u umetničkom i zabavnom programu koji je planiran u toku Kongresa.

Očekujemo Vas na Kongresu i radujemo se Vašem dolasku!
 

 

 

 


Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milica Lazović

 


Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić

 

 

POČASNI ODBOR

Prof. dr Tomica Milosavljević
Ministar zdravlja Republike Srbije

Prof. dr Ana Pešikan

Ministar nauke Republike Srbije

Dr med sci Nevena Karanović

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Prof. dr Vojkan Stanić, Predsednik SLD

Prof. dr Milorad Antonić

Prof. dr Živojin Conić

Prof. dr Olga Kostić

Prof. dr Olga Manojlović

Prof. dr Boris Nedvidek

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Milovan Stevanović

Prof. dr Krsta Vranić

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, predsednik

Prof. dr Milica Lazović

Prof. dr Črt Marinček, Slovenija

Prof. dr M. Zeki Karagülle, Turska

Prof. dr Raffaele Gimigliano, Italija

Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska

Dr. sc.med. Slobodan Branković

Prof. dr Gordana Devečerski

Doc. dr Dragana Matanović

Doc. Dr Aleksandar Đurović

Prof. dr Ivana Petronić

Prof. dr Miodrag Jevtić

Prof. dr Gordana Popović

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Kosta Savić

Doc dr Nedima Kapidžić-Bašić, BiH

Prof. dr Zoran Kojović

Prof. dr Mihai Berteanu, Rumunija

Prof. dr Aleksandar Dimić

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, podpredsednik

Doc. dr Ksenija Bošković

Doc. dr Milisav Čutović

Prof. dr Gordana Devečerski

Prof. dr Stevan Jović

Prim. dr Dragica Komnenić

Doc. dr Ljubica Konstantinović

Prim. dr Ranka Krunić - Protić

Prim. dr Vesna Simonović

Prim. dr Mirko Teofilovski

Prim. dr Marija Terek

Prof. dr Miodrag Veljković

Prof. dr Laslo Švirtlih


SEKRETARI KONGRESA

Prim. dr Ranka Krunić - Protić, generalni sekretar

Prim. dr Dragan Vulović

Dr. sc med. Lidija Dimitrijević

11000 Beograd, Pasterova 2

18000 Niš,

e-mail: fizijatris@gmail.com

http://www.fizijatri.org

 

SEKRETERIJAT

T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51

T.A. Mondorama Niš: 018 512 112, 523 834, fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš email: mondorama@medianis.net

Licence 333, www.mondoramanis.co.yu

 

 

Online sažetak
 

ORGANIZATORI


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE I CRNE GORE

Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva

Vrh strane

TEME KONGRESA

 
I.
                  Novine u prevenciji i lečenju bolesnika sa osteoporozom

       Moderator: Prof. dr Vladislava Vesović – Potić

  1. Prof. Dr Gülseren Akyüz: Socioeconomic glance at osteoporosis: past, present, future. Turska
  2. Prof. dr Vesna Bošnjak- Petrović: HOBP i osteoporoza
  3. Prof. dr Branko Jakovljević: Značaj ishrane u prevenciji osteoporoze
  4. Prof. dr S Grbović:      Osteoporoza kao komplikacija medikamentne terapije
  5. Prof. dr Nedeljko Radlović: Celijačna bolest – osnovni etiološki činilac osteoporoze kod dece
  6. Prof. dr Gordana Stefanovska: Fizička aktivnost i osteoporoza, Bosna i Hercegovina
  7. Prof. dr Vladislava Vesović – Potić: Novine u prevenciji i lečenju osteoporoze u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
     

II.               Rehabilitacija gerijatrijskih bolesnika

       Moderator: Prof. dr Gordana Devečerski

  1. Prof. dr Gordana Devčerski: Značaj funkcionalne sposobnosti u gerijatriji
  2. Prof. dr Milan Obradović: Principi evaluacije i menadžmenta starije osobe sa onesoposobljenošću, Crna Gora
  3. Prof. dr Petar Vuleković: Tretman pacijenata sa intrakranijalnim aneurizmama starije životne dobi, Novi Sad
  4. Doc. dr Aleksandar Đurović: Uslovi u kući i socijalno ponašanje starih s amputacijama donjih ekstremiteta, VMA, Beograd
  5. Prof. dr Branislav Bobić: Reumatološka rehabilitacija pacijenata starije životne dobi.
     

III.             Novine u mišićnoskeletnoj rehabilitaciji

 Moderator: Doc. dr Ljubica Konstatntinović

  1. Doc. Dr Ljubica Konstantinović: Novine u evaluaciji i rehabilitaciji pacijenata sa mišićnoskeletnim sindromima
  2. Doc. Dr Erieta Dimitrova-Nikolik: Fizikalna terapija bolesnika sa degenerativnim promenama kičmenog stuba, Makedonija
  3. Mr.sc. dr Željko Kanjuh: Evaluacija i tehnike rehabilitacije pacijenata sa osteoartrozom kolena
  4. Dr med sc Mirko Teofilovski: Uloga ortoza u mišićnoskeletnoj rehabilitaciji
  5. Doc. Dr Ksenija Bošković: Funkcionalna evaluacija i tehnike rehabilitacije kod cervikalnog sindroma
     

IV.             Fizikalni agensi u rehabilitaciji

 Moderator: Prof. dr Milica Lazović

  1. Prof. dr Vukašin Mihajlović: Fizikalni modaliteti u kontroli bola, Crna Gora
  2. Prof. dr Milica Lazović: Elektromagnetna stimulacija u rehabilitaciji
  3. Prof. dr Dejan Popović: Robotika u rehabilitaciji – nove terapijske mogućnosti, Danska
  4. Mr. sc dr Sofija Žitnik- Sivački: Dijagnostika i terapija ultrazvukom
  5. Dr. med sc Olivera Ilić - Stojanović: Laseroterapija u kontroli bola i zapaljenja
     
     

     Va.            Rehabilitacija neuroloških bolesnika

Moderator: Prim mr. sc dr Ranka Krunić – Protić

  1. Doc. dr Ljiljana Bumbaširević: Jedinica za moždani udar
  2. Prim dr Ranka Krunić – Protić: Rehabilitacija u jedinici za moždani udar.
     

 

Vb.           Rehabilitacija neuroloških bolesnika

 Moderator: Prof. dr Stevan Jović

  1. Prof. dr Stevan Jović:   Posledice spasticiteta na skeletni i mišićni sistem
  2. Prof.dr Laslo Švirtlih: Funkcionalna elektroterapija u restoraciji pokreta kod hemiplegičnog sindroma
  3. Mr. sc dr Aleksandra Stefanović: Značaj aferentne stimulacije u motornom oporavku gornjih ekstremiteta kod hemiplegičnih pacijenata
  4. Prim. dr Dragan Vulović: Hipotetički modeli restoracije funkcije kičmene moždine i funkcije kretanja
  5. Prof. dr Milorad Jevtić: Hipotonični sindrom u dečjem uzrastu
     

VI.            Rehabilitacija dece sa kongenitalnim poremećajima

 Moderator: Prof. dr Ivana Petronić

  1. Prof. dr Radivoj Brdar: Kongenitalne anomalije stopala
  2. Doc. dr Lidija Dimitrijević: Rehabilitacija dece sa urođenim anomalijam centralnog nervnog sistema
  3. Ass. dr Dragana Ćirovi Mogućnosti lečenja disfunkcija bešike i creva
  4. Prof. dr Ivana Petronić: Dijagnostika i lečenje spinalnog dizrafizma
  5. Prof. dr Slavica Jandrić:  Lečenje dece sa raznim sindromima, BIH
     

VII.           Balneoklimatologija

 Moderator: Prof. dr Gordana Popović

  1. Prof. dr. M. Zeki Karagülle: Balneology and Cytokines, Turska
  2. Prof. dr Gordana Popović: Balneoklimatski činioci
  3. Prof. dr Ešref Bećirović:   Mjesto i uloga radona u balneologiji, Bosna i Hercegovina
  4. Dr. Negosava Stojković: Lečenje nekih oboljenja kod dece sumporovitim peloidom Banje Koviljače
  5. Doc dr Milisav Čutović: Savremeni aspekti korišćenja prirodnih lekovitih činioca
     

VIII.          Slobodne teme

 

Stručni rad kongresa

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu hotela Omorika od 12,00 sati 07.10. 2007. godine.
Početak stručnog rada predviđen je za nedelju, 07. 10.2007. godine u 15,00 časova.
Predavanja po pozivu i usmena saopštenja će se održavati istovremeno u dve sale hotela Omorika. Spozorisani simpozijumi će se odrtžavati samo u velikoj sali hotela Omorika.
Vreme izlaganja predavanja po pozivu je 15 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za popjedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta.
Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa, kao i sertifikat za prezentaciju rada (usmenu ili poster prezentaciju) ili za uvodno predavanje.
Skupština Udruženja Fizijatara Srbije i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva održaće se u sredu 10.10.2007. godine u 10,00 časova u velikoj sali hotela Omorika.

 

Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O KONGRESU


NASLOV KONGRESA: 7. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

MESTO ODRŽAVANJA: Tara, Kongresni centar, Hotel Omorika

VREME ODRŽAVANJA: 07 - 10. oktobar 2007. godine

WEBSITE: www.fizijatri.org

ZVANIČNI JEZIK
: Srpski


SEKRETERIJAT
T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51 –ul. Kraljice Natalije 17 a – 11000 Beograd
e-mail: mondoramabgd@eunet.yu

T.A. Mondorama Niš: 018 512 112, 523 834, fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
email: mondorama@medianis.net
 
Licence 333, www.mondoramanis.co.yu
 

PRIJAVA

Prijava za učešće je priložena uz ovo Obaveštenje.
Prijava je izvršena popunjavanjem formulara i blagovremenim dostavljanjem Sekretarijatu Kongresa.
Molimo Vas da preuzmete prijavu
OVDE  

PLAĆANJE
Za paket aranžman koji uključuje i kotizaciju:
● Za članove udruženja 240 € (u dinarima)
● Za ostale iz zemlje i inostranstva 270 € (u dinarima
Paket aranžman obuhvata pored kotizacije, smeštaj i izlete.
Cene važe do 20. avgusta!

Samo kotizacija

Za članove Udruženja:
● 6400,00 dinara (dinarska protiv vrednost 80 € )
Za ostale iz zemlje i inostrasnstva:
● 8000,00 dinara (dinarska protiv vrednost 100 € )

Kotizacija za učesnike obuhvata: zvanični bedž, kongresni materijal, pristup sesijama, prostor za postersku prezentaciju i izložbu, pristup svečanom otvaranju, koktelu dobrodošlice, prisustvo društvenom programu i svečanoj večeri.

Moguća je uplata dnevne kotizacije u iznosu od 2000 din., koja obuhvata prisustvovanje stručnim sastancima predviđenim za odabrani dan, Program i Zbornik radova Kongresa. Dnevna kotizacija ne obuhvata aktivnosti u okviru društvenog programa. Doplata za izlet ili svečanu večeru može se obaviti u toku rada kongresa.

UPUTSTVO ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
● Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
● Tekst sažetka treba da sadrži maksimalno 2500 karaktera, font 12
● U okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
● Ne navoditi akademske titule autora
● Napraviti 1 red proreda između naslova rada i imena autora.
● Imena autora: Prezime, inicijal imena pa zarez (npr: Lazović M, Devečerski G, Veljković M:.najviše 1 autor i 5 koautora)
● Institucije pisati u redu ispod imena autora.
● Napraviti 1 red proreda između imena institucija i teksta. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.
● Svi predavači koji imaju usmeno predavanje ili sažetak treba da otkucaju tekst u predviđenom okviru.
● Sažetak treba da sadrži naznačen: uvod i cilj rada, metode, rezultat i zaključak
ROK: za slanje sažetaka je 30. juli 2007. godine
● Sažetke možete slati:
 e - mailom : fizijatris@gmail.com
 
 on-line: http://fizijatri.org


Potvrda o prijemu sažetaka
Do 20. avgusta 2007. godine bićete obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen.
Prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku radova. Zbornik radova će biti štampan u ćasopisu »Balneoclimatologia« i biće objavljen za vreme održavanja Kongresa.
Objaviće se samo oni radovi za koje je do 30. avgusta 2006. godine uplaćena kotizacija ili paket aranžman.

VAŽNI DATUMI
Prijava učešća do 30. juna 2007. godine
Sažetci radova do 30. jula 2007. godine
Potvrda o prijemu do 20. avgusta 2007. godine
Kotizacija do 30. avgusta 2007. godine

PREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju biće zasnovano na naučnoj vrednosti poslatih sažetaka. Način prezentacije biće objavljen na web sajtu kongresa posle 20. avgusta.
Instrukcije za usmenu prezentaciju
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.
Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm.

NAGRADE
Najbolja poster prezentacija
Naučni odbor 7. Kongresa Fizijatara Srbije dodeliće dve nagrade na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 10.10.2007. god u 10 časova.
Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor će dodeliti nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije. Kriterijumi za dodelu nagrade: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; manje od 40 godina do 7. oktobra 2007. godine.

IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.

DRUŠTVENI PROGRAM
Svečano otvaranje kongresa sa umetničkim programom i večerom dobrodošlice je u nedelju 7.10.2007. god. u 19:30h u hotelu Omorika.
Svečana večera za učesnike Kongresa je u utorak 09.10.2007. godine u 20,00 časova.
Izlet za učesnike kongresa je u ponedeljak 08.10.2007. god. u 13,30 h. Izlet obuhvata: Obilazak Drvengrada i Mokre Gore (vožnja Ćirom od Mokre Gore do Šargana).
 

    Drvengrad je filmsko etno selo u Mokroj Gori, selu na razmeđi Zlatibora i Tare koje je reditelj Emir Kusturica izgradio na brdu Mećavnik. Mećavnik nadvisuje selo Mokra Gora i visinski je na istom nivou sa železničkom stanicom Jatare kroz koju prolazi pruga uskog koloseka Šarganska osmica.
Sam Kusturica objašnjava Drvengrad rečima: Izmislio sam grad koji izgleda kao da se u njemu uvek živelo. A nije nikad. Crkva je građena po ugledu na ruske drvene crkve i posvećena je Svetom Savi. Brvnare su autentične. U svakoj od njih nalaze se sadržaji karakteristični za grad: galerija slika , biblioteka i bioskop.
       
    Mokra Gora je u svetu postala poznata po lepoti prirode ali jos više po staroj uskotračnoj železnici kojom je nekada prolazio voz zvani Ćira na putu od Beograda i Užica ka Višegradu i Sarajevu početkom XX veka. Danas je posebno atraktivan obnovljeni deo pruge koji obuhvata Šargansku osmicu (putnom petljom u obliku broja 8 vešto je savladana visinska razlika od 300 metara od Mokre Gore do Šargana).Duga je 13,5 km a na njoj su 22 tunela i desetak mostova i vijadukta.Obnovljenim delom pruge se možete provozati istim onim Ćirom i bar za neko vreme vratiti se u to staro doba.
       
   

Fakultativni izleti: Od intereseantnih sadržaja svakako treba izdvojiti posetu Manastriskim stanovima, vidikovcu Crnjeskovo, lokaliteti Gradina gde su ove godine otkriveni temelji crkve iz V ili VI veka, šetno-planinarska staza Jarevac, veći broj trim staza oko hotela Omorika i Beli Bor, srednjovekovni grad Solotnik, izvor reke Solotuše, brana ispod hotela Tara, prolazak kroz kanjon reke Rače.
Neposredno ispod Manastirskih stanova, postoji planinarska staza do izvora Lađevac, odakle se šetnom stazom može doći do manastira Rača, zadužbine kralja Dragutina iz XIII veka.

       

 

 

                                                                                                                                            Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O SMEŠTAJU

 

 

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom
 
MEDICOLINE d.o.o.
Rajićeva 36/M Niš

Tel. 018 526-708, fax. 018 526-709,
E-mail:
medicoline@nadlanu.com

 

 

Licence 333 www.mondoramanis.co.yu

 

 

T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51 - Hilandarska 3 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.yu

T.A. Mondorama Niš : 018 512 112, 523 834, fax:018 523 400 - Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš e-mail: mondorama@medianis.net

 

                                                                                                                                            Vrh strane

 

PRIJAVNI FORMULAR

 

Detalji sa prethodnog kongresa

Program kongresa

Organizatori

Teme kongresa

Počasni odbor, organizacioni odbor, sekretari kongresa, sekretarijat kongresa

Naučni odbor

Opšte informacije o kongresu

Opšte informacije o smeštaju

Online sažetak

Prijavni formular


 

  

     

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE 2008