Kongres 2017 - Detalji kongresa održanog na Kopaoniku od 18. do 21. maja 2017.
http://kongresfizijatarasrbije.org/2017/

Kongres 2016 - Detalji kongresa održanog Aranđelovcu od 19. do 22. maja 2016.
http://kongresfizijatarasrbije.org/2016/

Kongres 2015 - Informacije o kongresu održanom u Vrnjačkoj Banji od 21. do 24. maja 2015 možete pronaći na adresi:
http://kongresfizijatarasrbije.org/

Zbornik radova
Program

Kongres 2014 - Svi detalji kongresa održanog u Subotici od 11 do 14. maja 2012.  - detaljne informacije

Mediteranski kongres fizikalne medicine i rehabilitacije & Nacionalni kongres udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije, Budva 2013 - Svi detalji kongresa održanog u Budvi od 29. septembra do 02. oktobra 2013.  - detaljne informacije

ZBORNIK RADOVA sa Mediteranskog kongresa fizikalne medicine i rehabilitacije & Nacionalnog kongresa udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije, Budva 2013 - download pdf

Kongres 2012 - Svi detalji kongresa održanog u Vrnjačkoj Banji od 17 do 20. maja 2012.  - detaljne informacije

Kongres 2011 - Svi detalji kongresa održanog na Zlatiboru od 19 do 22. maja 2011.  - detaljne informacije

Kongres 2010 - Svi detalji kongresa održanog u Kladovu od 02 do 05. juna 2010.  - detaljne informacije

Kongres 2009 - Svi detalji kongresa održanog u Subotici od 13 do 16. maja 2009.  - detaljne informacije

Kongres 2008 - Svi detalji kongresa održanog u Ivanjici od 21 do 24. maja 2008.  - detaljne informacije

Kongres 2007 - Svi detalji kongresa održanog na Tari od 07. do 10. 10. 2007. - detaljne informacije

Kongres 2006 - Zbornik radova - detaljne informacije

Kongres 2004 - Banja Koviljaca - detaljne informacije

Sastanci sekcije SLD i sekcije DLV SLD - Pozivi i detalji sa sastanaka sekcija SLD i SLD DLV - detaljne informacije

Kongres 2006 - Svi detalji kongresa održanog u Vrnjačkoj Banji od 04. do 07. 11. 2006. - detaljne informacije

Prethodni Statut Udruženja - Preciznije definiše osnovne delatnosti i organizaciju udruženja, prava i obaveze članova i sve ostale bitne aspekte vezane za rad udruženja - kompletan tekst

Osnivačka skupština - Zapisnik sa osnivačke Skupštine Udruženja održane setpembra 2003. godine u Lepenskom Viru - kompletan tekst

Odluka o osnivanju - Zvanični dokument kojim je osnovano Udruženje. Sadrži informacije o razlozima osnivanja, ciljevima udruženja, načinu rada i sl. - kompletan tekst

Osnivači Udruženja - Detaljne informacije sa imenima svih osnivača i ustanovama u kojima rade - kompletan tekst

 

 

 

 

sastanci sekcije SLD i sekcije DLV SLD

kongres 2017

kongres 2016

kongres 2015

kongres 2014

kongres 2013

kongres 2012

kongres 2011

kongres 2010

kongres 2009

kongres 2008

kongres 2007

kongres 2006


prethodni statut udruženja

   Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije