Dobrodošli na Internet prezentaciju
Udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije


Udruženje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije osnovano je 14. septembra 2003. godine u Lepenskom Viru kada je na osnivačkoj skupštini Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore donesena Odluka o osnivanju ovog Udruženja. Sedište Udruženja je u
Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciji - KCS, Pasterova 2, Beograd.

Udruženje je osnovano u skladu sa potrebama za ostvarivanje što bolje saradnje između profesionalaca, pacijenata i javnosti kao i neophodne komunikacije i saradnje sa sličnim društvima i udruženjima u svetu. Pored ovog, cilj Udruženja je unapređivanje delatnosti u rešavanju stručno - naučnih pitanja iz oblasti prevencije i lečenja u okviru fizikalne medicine i rehabilitacije, koordinacija aktivnosti članova, unapređenja njihove aktivnosti i rešavanje drugih pitanja od značaja za članstvo i struku uopšte, a osnovano kao udruženje građana.
 


  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

Get Adobe Flash player

 Saznajte više o Republičkoj Komisiji za rehabilitaciju
Saznajte više o Sekciji Srpskog lekarskog društva

 
   

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE 2015